7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 14


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları 


A-Aşağıdaki yiyecekleri en fazla içerdikleri besin guruplarıyla numaralandırarak eşleştiriniz.(4 PUAN)
    (1)* unlu  mamüller                  (……) vitaminler
    (2)*zeytin,ayçiçeği,mısır          (……) karbonhidratlar
    (3)*sebze  ve  meyveler            (……) proteinler
    (4)*et,süt,yumurta                     (……) yağlar

B-Aşağıda verilen yapı ve organları, görevleri ile eşleştiriniz. (4 PUAN)
  A. Böbrekler              (    ) İdrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlar.
  B. İdrar kesesi              (    ) İdrarı, idrar kesesine iletir.
  C. Üretra                                              (    ) İdrarı depolar.
  D. İdrar borusu               (   ) Kanı süzerek zararlı maddeleri ayrıştırır.

C-  Aşağıda verilen sindirimle ilgili yapı ve organlar ile görevlerini eşleştiriniz. (5 PUAN)
Yapı ve organlar Görev
1-ağız            (   ) Besinlerin dişler yardımı ile parçalanmasını sağlar
2-yemek borusu            (   ) Sindirilmemiş besinlerin fazla suyunu emerek dışkıya 
                                                                 dönüştürür
3-mide            (   ) Besinler çok küçük parçalara ayrılarak kana geçer
4-ince bağırsak            (   ) Besinlerin mideye ulaştırılmasında rol oynar
5-kalın bağırsak            (   ) Besinlerin bulamaç kıvamına gelmesini sağlar

D- Boşlukları  uygun  sözcüklerle  doldurunuz.  Kan  –  karbonhidratlardan  –  vitaminler  –  proteinler  -  yağ (5 PUAN)
………………………………………  vücudumuzda  düzenleyici  olarak  görev  yapar.
İhtiyacımız  olan  enerjiyi  ilk  önce  ……………………………………  sağlarız.
Bedenimiz  için  yapım  ve  onarım  görevinden  …………………… sorumludur.
Zeytin,ayçiçeği,fındık,susam  ve  mısır   ……………………  bakımından  zengin  besinlerdir.
Besinler  vücudumuza  ………………  yoluyla  dağılır.

E- Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz   Kan-  süt-   Sindirim – su - yemek borusuna    (5 PUAN)
1-Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına…………………………..  denir. 
2-Yutak, ağızdan gelen   besinleri ………………………     ………………………. iletir.   
3-Bebeklerin 6-7 aylık olunca çıkan dişlerine …………….dişleri denir.  
4-Bütün besinlerde ……….vardır.   
5-Böbrekler         …………  daki zararlı maddeleri süzerler.                                                                

F- AŞAĞIDA YER ALAN İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ), YANLIŞ OLANLARA ( Y ) YAZINIZ. (11 PUAN)
(         ) Sigara sadece sağlığımız açısından zararlıdır.
(        ) Diyet aslında dengeli beslenmek demektir.
(        ) Besinlerden elde ettiğimiz enerji sayesinde koşabilir, yürüyebilir ve oynayabiliriz.
(        ) Süt ve yumurta bitkisel besin grupları içinde yer alır.
(        ) Böbrekler, sindirimde görevli organlardır 
(        )Alınan besinler midede kana geçer .
(        ) Böbreklerimizin sağlığını korumak için mümkün olduğu kadar az su içmeliyiz
(        ) Sigara yalnızca içenlere zarar verir.
(        ) Azı dişleri besinleri öğütmeye yarar.
(        ) Yetişkin bir insanın ağzında 32 tane diş vardır.     
(        ) Sindirimin bittiği, atıkların dışarı atıldığı yere ağız denir.

G-Aşağıdaki şekillerde belirtilen noktaların adlarını yazınız.
 -Aşağıdaki modelde sindirim organlarının adlarını yazınız? (5 puan)

-Aşağıdaki modelde boşaltım organlarının adını yazınız? (5 puan)


H- Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.(Her soru 4 puandır. 
1. Hangisi yanlış bir davranıştır?
a- ) Dişlerimizi fırçalamak  
b- ) Sert şeyleri dişlerimizle kırmak
c- ) Düzenli spor yapmak       
d- ) Dengeli beslenmek

2. ”Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için   …………….  Zorundadır.” İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) Spor yapmak                     b- ) Beslenmek                            
c- ) Okula gitmek                     d- ) Büyümek

3. Sürekli alkol kullanan insanlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a- ) Davranışlarda düzenlilik  
b- ) Yürümede zorlanma
c- ) Dikkat eksikliği         
d- ) Konuşmada bozukluk

4. Kan, böbreklerde süzülür. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?
a- ) ter                    b- ) madensel tuzlar    
c- ) idrar                 d- ) kirli su

5. Aşağıdakilerden hangisi, sindirilen besinlerin tüm vücuda ulaştırılmasından sorumludur? 
a- ) gırtlak               b- ) ince bağırsak       
c- ) mide                 d- ) kan

6. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan atılan zararlı maddelerden değildir?
a- ) karbondioksit          b- ) oksijen      
c- ) ter                            d- ) idrar 

7. Dengeli beslenme en doğru şekilde hangi şıkta verilmiştir?
a- ) Taze ve temiz besinler tüketmeliyiz.
b- ) Teknolojik besinler tüketmeliyiz.
c- ) Her besin çeşidinden yeterli düzeyde tüketmeliyiz.
d- ) Vitamin ve mineralleri bol almalıyız.

8. Kanı zararlı maddelerden temizleyen yapı ve organlar hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) böbrekler                        b- ) bağırsaklar   
c- ) ince bağırsak                   d- )Damarlar

9. “Besinleri koparıp parçalamaya yararlar. Alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere dört tanedirler.”  Anlatımı hangi dişler için yapılmıştır?                                                                                                                             
a- ) büyük azı                      b- ) küçük azı                           
c- ) köpek dişleri                 d- ) kesici dişler

10. Hangisi vücudumuza zararlı bir madde değildir?
a- ) meyve    b- ) tütün    c- ) alkol    d- ) uyuşturucu

11. Diş sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?  
a- ) dişlerimizi günde iki kez fırçalamalıyız.
b- ) fındık, ceviz gibi sert kabuklu yiyecekleri dişimizle kırmalıyız.
c- ) elma, havuç gibi yiyecekleri dişimizle kopararak yemeliyiz.
d- ) mineralleri ve a, c, d vitaminlerini almalıyız.

12. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsağın görevidir? 
a- ) besinlerin mideye iletilmesini sağlamak
b- ) küçük parçalara ayrılan besinlerin kana geçmesini sağlar
c- ) besinlerin dişler yardımıyla küçük parçalar haline getirilmesi
d- ) besinlerin çeşitli salgılarla bulamaç haline getirilmesi

13. Böbreklerin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
a- ) Tuzlu besinler yenmelidir.    
b- )  Acılı besinler yenmelidir.
c- ) Alkol kullanılmalıdır.           
d- ) Bol su içilmelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi sindirim organı değildir?   

Tanımlamalar doğru ise D ,yanlış  ise  Y  yazınız.
(……)YUTAK-Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletimini sağlar.
(……)İNCE BAĞIRSAK-Öğütülen besinlerin emilerek kana karıştığı yer.
 (……)YEMEK BORUSU-Yiyeceklerin mideye taşındığı boru
(        ) İnsanlar hayatları boyunca sürekli büyürler.
(        )  Karbonhidratlar temel besin gruplarımızdandır.
(        ) Zerrin koşu yarışına hazırlanmaktadır. Enerji kazanması için elma, peynir, salatalık yemelidir.
(        ) Katkı maddesi içeren besinler daha sağlıklıdır
(        ) Karbonhidratların vücudumuzdaki görevi enerji vermektir.
 (       ) Vitaminler en fazla süt ürünlerinde bulunur.   
 (     ) İdrarın dışarı atılmadan önce toplandığı yer üretradır.                
 (      ) Kızartılmış besinler diğerlerine göre daha faydalıdır.             

Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise “D” , yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10*2 = 20 puan)
(    ) Üreter, sindirim sistemi organıdır.                           
(    ) Akciğer ve deri boşaltıma yardımcı organlardandır.                  (    )  Alkol dalağa zarar verir.         
(    )  Sindirim olayı yutakta başlar.
(    )  Akciğerler vücudumuzdaki karbondioksiti dışarı atarak boşaltıma yardımcı olur.         
(    )  Kalın bağırsak, sindirilemeyen besinlerdeki suyu emerek kana karışmasını sağlar.
(   ) Karbonhidratlar temel besin gruplarımızdandır.
 (   ) Yetişkin bir insanda toplam 36 tane diş vardır.
(   )  Boşaltım sadece böbreklerde olur.
(   ) İki tane böbreğimiz vardır
 (       )  Sindirilen besinlerin kana geçtiği organ midedir
(       )   Böbrek sağlığı için bol su içilmeli.
(       )   Böbrekler kanı süzerek idrarı oluşturur.
(        )  Besinlerin çok küçük parçalara ayrılarak kana geçecek hale gelmesine sindirim denir.                                                  

  yemek borusu –kesici – protein- idrar kesesi -kan - vitamin  - ince bağırsak-düzenleyici 

* Besinlerde A,B,C,D,E ve K gibi ……………… vardır.
* Mineraller vücudumuzda ………………………..olarak görev yapar.
* .………………….. ağızdan gelen besinlerin mideye iletilmesini sağlar.
* Sindirilen besinler vücuda ……………………. yoluyla dağılır.
* Her insanda köpek, azı ve ……………………. dişler bulunur.
* …………………………. idrarın toplandığı yerdir.
* Besinlerin kana karıştığı organ ………………’dır. 
* Büyüme, gelişme,tırnak ve saç uzamasını sağlayan besin grubu ………………….’dir.
* Cümlelerde yer alan boşlukları aşağıdaki kelime guruplarıyla doldurunuz./6

kesici dişler azı dişleri köpek dişleri 

Besinlerin koparılmasını …………………………… , kesilip parçalara ayrılmasını ……………………............ ve ezerek öğütülmesini de ………………………… sağlar.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder