7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 13


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları çalışma sayfası


SORULAR
1. Besinler hayvansal ve bitkisel olmak üzere 2 temel bölüme ayrılırlar. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi bitkisel bir besindir?
a- ) Yoğurt                b- ) Soya fasulyesi
c- ) Tereyağı             d- ) Yumurta

2. Yediğimiz besinler sindirim için vücutta hangi yolları izlerler?
a- ) ağız – yemekborusu- yutak- mide-ince bağırsak  
b- ) ağız- yutak- yemekborusu- mide- ince bağırsak
c- ) yutak- ağız- yemek borusu- mide- ince bağırsak
d- ) ağız- yutak- mide- yemek borusu- ince bağırsak

3. “Besinleri koparıp parçalamaya yararlar. Alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere dört tanedirler.”  Anlatımı hangi dişler için yapılmıştır?                                               
a- ) büyük azı                      b- ) küçük azı
c- ) köpek dişleri                 d- ) kesici dişler

4. Boşaltım ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a- )  Üreter kanı süzerek zararlı maddelerden arındırır. 
b- ) Üretra idrarı vücuttan atıldığı kısa borudur.                 
c- )  İdrar kesesi idrarın toplandığı yerdir.
d- ) Vücutta iki adet böbrek bulunur.

5. Aldığımız besinlerin küçük parçalara ayırtılarak kana karışması olayına ne ad verilir?
a- ) Boşaltım        b- ) Beslenme      
c- ) Solunum        d- ) Sindirim

6. Kemik ve dişlerin gelişiminde en çok etkili olan vitamin hangisidir?
a- )  B vitamini           b- ) A vitamin           
c- ) D vitamini           d- ) E vitamini

7. Aşağıdakilerden hangisi vücutta düzenleyici olarak görev yapan besin grubudur?
a- ) vitaminler              b- ) proteinler    
c- ) karbonhidratlar      d- ) yağlar

8. Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli yapı ve organlardan biri değildir?
a- ) ağız                          b- ) kalp                           
c- ) ince bağırsak           d- ) yemek borusu

9.        І. Protein
          ІІ. Yağ
          ІІІ. Vitamin
   Yukarıda verilen besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
        Yapım- onarım       Enerji verici    Düzenleyici
a- )         ІІ                             І                        ІІІ
b- )         ІІІ                            ІІ                       І
c- )          І                            ІІ                      ІІІ
d- )         ІІІ                            І                        ІІ

10. İçeriğini bilmediğimiz bir besin maddesine iyot çözeltisi(tentüdiyot) damlatılıyor ve mavi-mor renk oluşumu gözleniyor.
         Bu besin maddesinin aşağıdakilerden hangisini içeriği söylenebilir?
a- ) protein                   b- ) karbonhidrat                   
c- ) yağ                        d- ) vitamin

11. “Ben dengeli besleniyorum.” diyen bir kişi aşağıdaki verilenlerden hangisini yapmaktadır?
a- ) Her çeşit besinden yeterince tüketmektedir.
b- ) Hayvansal besinleri çokça tüketmektedir.
c- ) Et, süt, yumurta ve bal ile beslenmektedir.
d- ) Bol vitaminli yiyeceklerle beslenmektedir.

12.  Böbrekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kanın süzüldüğü yerdir.
b- ) Şekli kuru fasulyeye benzer.
c- ) Kanı, zararlı maddelerden arındırır.
d- ) Solunuma yardımcı organdır.

13. Sindirilemeyen besinlerin fazla suyunun emildiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) mide                    b- ) karaciğer           
c- ) İnce bağırsak    d- ) kalın bağırsak

14. Sindirimde besinleri parçalanarak kana geçtiği organ hangisidir?
a- ) ince bağırsak     b- ) kalın bağırsak
c- ) mide                    d- ) böbrek

15. Aşağıdakilerden hangisi besinleri çiğneyerek öğütmeye yarayan dişlerdir?
a- ) Köpek dişleri     b- ) Kesici dişler    
c- ) Azı dişleri          d- ) Süt dişleri

16. Aşağıdakilerden hangisi, besinlerin vücutta taşınmasını sağlar?
a- ) kan          b- ) böbrekle       c- ) akciğer   d- ) deri

17. Aşağıdakilerden hangisi sindirimde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
a- ) Dişlerin besinler tarafından parçalanması.
b- ) kanın süzülerek zararlı maddelerin ayrılması.
c- ) besinlerin midede bulamaç haline gelmesi.
d- ) besinlerin parçalanarak kana geçmesi.

18. Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesine ne denir?
a- ) buharlaşma         b- ) yoğuşma
c- ) erime                   D)donma

19. I. Su döngüsünde buharlaşma ve yağış birbirini dengeler.
II. Buharlaşma ile yeryüzündeki su havaya karışır.
III. Yükselen su buharı soğuyarak bulutları oluşturur.

Su döngüsüyle ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a- ) yalnız I               b- ) I ve II
c- ) II ve III           d- ) I,II ve III

20. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Madde miktarı, madde ısısına etki eder.
b- ) Isıtılma süresinin maddenin ısısına etkisi yoktur.
c- ) Isısı yüksek olan maddeden, ısısı düşük olan maddeye doğru ısı akışı vardır.
d- ) Tüm enerjilerin kaynağı güneştir.

21. Aşağıdakilerden doğru olanların başına
( D ), Yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz.(5P)

(……..) Vitaminler sindirime uğramadan doğrudan kana karışır.Vücuda enerji vermez
(….…)Dişlerin sağlıklı gelişmesi için süt ve süt ürünleri bolca tüketilmelidir.
(….…)Proteinler, yapıcı ve onarıcı besin öğeleridir.
(…….)Böbreklerde oluşan idrar üreterde toplanır.
(…….) Sigara ve alkol vücudumuzda sadece akciğere zarar verir.

22. Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.(5p)
Besin –- böbrek—düzenleyici—süzer—boşaltım—
İdrar—dengeli beslenme

Kanın böbreklerde süzülmesi ile atık maddeler … ………………...olarak vücuttan uzaklaştırılır.

Vitaminler vücutta …………………..olarak görev yaparlar.    

Böbrekler kandaki zararlı maddeleri ………………

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besinlerin yeterince ve zamanında alınmasına …………………………… denir.

Canlılar gereksinimleri olan enerjiyi …………alırlar.

23. Boşaltım sistemindeki organları yazıp karşılarına görevlerini yazınız. (5p)

Organlar                                   Görevi          

……………


……………


……………


…………..

24. Doğadaki su döngüsünü resim çizerek yazınız. (5p)
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder