24 Kasım 2011 Perşembe

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi- Geçmişimi Öğreniyorum


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kendimi Tanıyorum değerlendirmesi testi, 1. Ünite Kendimi Tanıyorum,


1. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?
a- ) Yeteneklerimiz
b- ) Duygularımız 
c- ) Dış görünüşümüz
d- ) Temel ihtiyaçlarımız

2. Mehmet ile Semiha annelerinin yaptığı ıspanak yemeğini severek yerken, kardeşleri Ebru bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi.
Bu bilgilere bakarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşabiliriz?
a- ) İnsanlar farklı yeteneklere sahiptir.
b- ) İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler.
c- ) Ebru, et yemeklerini daha çok sever.
d- ) Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.

3. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?
a- ) Adını                          b- ) Yaşını
c- ) Adresini                      d- ) Nereli olduğunu

4. Bireyler, toplumun en önemli unsurlarındandır. Bireylerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bireyler arasından bazı farklılıklar vardır.
b- ) Toplum bireylerden oluşur.
c- ) Bireysiz toplum düşünülemez.
d- ) Tüm bireyler aynı özelliklere sahiptir.

5. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özelliklerden biri değildir?
a- ) Duygu ve düşünceleri
b- ) Parmak izi 
c- ) Saç rengi
d- ) Zayıf ya da şişman olması

6. “İnsanlar arasında hem benzerliklere hem de farklılıklara rastlarız.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tüm bireylerde aynı olan bir özelliktir?
a- ) Giyim tarzı              b- ) Beslenme ihtiyacı 
c- ) İlgi alanları             d- ) Liderlik becerisi

7. “Bir insana ait olan özellikler o insanın………………………oluşturur.”
Bu tümcede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) ihtiyaçlarını               b- ) hayatını  
c- ) kimliğini                     d- ) yeteneklerini

8. Hoşgörülü olmak ne demektir?
a- ) Farklılıkları en aza indirmeye çalışmak
b- ) Benzerlikleri artırmaya çalışmak    
c-) Farklılıkları saygı duymak ve onlara değer vermek
d- ) Farlılıkları yok etmeye çalışmak

9. Aşağıdakilerden hangisi bir duyarlılık örneğidir?
a- ) Hasta olan arkadaşımızı ziyaret etmek.
b- ) Sınavda kırık not alan arkadaşımızı teselli etmek.
c- ) Komşuları rahatsız etmemek için televizyonun sesini kısmak.
d- ) Okula zamanında gitmek.

10.     I. 2005 yılında birinci sınıfa başladım
        II. 2008yılında 4.sınıfta okuyorum
       III. 1999yılında doğdum.
       IV. 2004yılında ana okuluna gittim.
Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya konulmuş hali hangi seçenekte verilmiştir? 
a- ) I-II-III-IV                   b- ) IV-III-II-I
c- ) III-IV-I-II                    d- ) III-IV-II-I

11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji denir.
b- ) Soyumuzu gösteren çizelgeye soy ağacı denir.
c- ) Saçlarımın kıvırcık olması fiziksel özelliktir.
d- ) Nüfus cüzdanında kan grubumuz yer almaz.

12. I. İlk dişim çıktı.   II. İlk karnemi aldım
        III. Okula başladım       IV. Doğdum
  Yukarıdaki olayların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) IV-I-III-II                b- ) IV-III-II-I      
c- ) I-II-III-IV                 d- ) I-II-IV-III

13. Ela ile Eda ikiz kardeştir. Nüfus cüzdanlarını incelersek, aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğunu görürüz?
a- ) Doğum tarihlerinin
b- ) T.C.kimlik numaralarının
c- ) Doğum yerlerinin
d- ) Nüfus cüzdan renginin

14. Aşağıdakilerden hangisi zamanla değişmeyen fiziksel özelliklerimizdendir?
a- ) Kilomuz                            b- ) Saçlarımızın rengi 
c- ) Göz rengimiz                    d- ) Boyumuz

15. “Beş parmağın beşi de bir değildir.” Atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bütün insanlar bir değildir, farklı farklıdır.
b- ) Parmaklarımızın bazıları uzun, bazıları kısadır.
c- ) Bazı kişilerin parmakları uzundur.
d- ) Her insanın parmağı vardır.
16. “Arkadaşım Taner spor yapmayı, ben de müzik dinlemeyi severim.”
  Yukarıdaki durum bizim hangi bakımdan farklı olduğumuzu gösterir?
a- ) Duygusal özelliklerimiz
b- ) Fiziksel özelliklerimiz
c- ) İlgi ve yeteneklerimiz
d- ) Arkadaş çevremiz

17. “Atatürk çağının olaylarını çok iyi değerlendirdi. II. Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Sovyetler 
Birliği’nin dağılacağını önceden görmüş bir liderdir.”
   Atatürk ile ilgili anlatılanlar O’nun hangi özelliği ile ilgilidir?
a- ) Zeki olması
b- ) İleri görüşlü olması                      
c- ) Dürüst olması
d- ) Vatanını ve milletini sevmesi

18. “Beyza, ertesi gün sınavı olduğu için bilgisayarda oyun oynamadı ve ders çalıştı.”
   Buna göre, Beyza için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
a- ) Sorumluluk sahibi olması
b- ) Çalışkan olması
c- ) Tutumlu olması
d- ) Bencil olması

19. “Kurtuluş Savaşı öncesi Türk milleti dağınık halde düşmanla mücadele ediyordu. Daha sonra Türk kuvvetleri birleşti ve büyük bir zafer kazanıldı.”
   Bu duruma göre, Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinden bahsetmek mümkündür?
a- ) Türk vatanını ve milletini sevmesi
b- ) Zeki ve ileri görüşlü olması
c- ) Birleştirici ve bütünleştirici gücü
d- ) Planlı ve disiplinli çalışması

20. I. T.B.M.M açıldı.   II. Samsun’a çıktı.
III. Cumhuriyet’i ilan etti.
IV-Soyadı kanunu çıkardı.
   Atatürk’ün yaptıklarının kronolojik sırası hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) I-II-III-IV                    b- ) IV-III-II-I 
c- ) II-III-IV-I                    d- ) II-I-III-IV

21. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutu içindeki kelimelerden uygun olanları yerleştiriniz.

“aile – akrabalık – aileyi - Erzurum’a – varlığını - kimlik belgesi - Samsun’a – kültürel – kimlik - Sivas’a”

* Anne, baba ve çocuklardan oluşan, toplumun en küçük birimine …………  denir.

* Kimliğimize ait bazı bilgileri içeren belgelere ………………………….  denir.
* ………….. oluşturan bireyler arasında ……………… bağı bulunmaktadır.

* Bir milletin ……………. devam ettirmesinde, ……………….. öğelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması oldukça önemlidir.

* Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da …………….. çıkarak Milli Mücadele’yi başlattı.

22. Aşağıdaki cümlelerin başında bulunan parantezin içine, cümlede belirtilen yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(   ) Halk oyunlarımız milli kültürümüzü yansıtır.
(   ) Her toplumda düğünler ve bayramlar aynı şekilde kutlanır.
(   ) Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde öğrenim görmüştür.
(   ) Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’ndan galip ayrılmıştır.
(   ) Cumhuriyet 23 Nisan 1920’de ilan edilmiştir.

23. Aşağıdakilerden hangisi akrabalık ilişkilerini belirten bir unvan değildir?
a- ) Dayı         b- ) Arkadaş
c- ) Teyze    d- ) Ağabey

24. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir?
a- ) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
b- ) Cumhuriyet Bayramı
c- ) Kurban Bayramı
d- ) Zafer Bayramı

25. 19 Mayıs 1919’un milletimiz için önemi nedir?
a- ) Cumhuriyet bu tarihte ilan edilmiştir.
b- ) Milli mücadele bu tarihte son bulmuştur.
c- ) Atatürk bu tarihte Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır.
d- ) TBMM bu tarihte açılmıştır.

26. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cumhuriyetten önce devletimizin adı Osmanlı Devleti’dir.
b- ) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldı.
indir
c- ) Birinci Dünya Savaşı’nda kaybettiğimiz toprakları geri almak için Kurtuluş Savaşı’nı başlattık.
d- ) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan ateşkes antlaşmasıyla yurdumuzun her tarafı işgal edildi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder