24 Kasım 2011 Perşembe

4. Sınıf Türkçe Dersi - Etkinlik - Test


4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik Ödev Eş Anlam Zıt Anlam Paragraf Soruları Zamir Sıfat Öznel Nesnel Yargı Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam Eş Sesli Kelimeler Sıfat Cümle Kurma Ana Duygu Ana Fikir Konu Noktalama İmla 5N1K Atasözleri Deyim Özdeyiş Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle

Test
1. Aşağıdaki konuşmalarda boş bırakılan yerleri görgü kurallarını da düşünerek doldurunuz.

2. Aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.


3. Hal eki ve bağlaç olan da’yı belirtiniz.
Evde bekleyeceğim.              ………… 
Ben de yazıyorum.                …………
Bende de iki kalem var.        ………… 
Kütüphanede bulabilirsin.    …………
Seni dün yolda gördüm.        ………… 
Yollar da yapıldı.                   …………
Okulda bekleyeceğim.          ………… 
Ben de yazıyorum.                …………
Bu duvarda resim vardı.       ………… 
Bu duvar da boyanacak.       …………
Balkona da kuş kondu.         ………… 
Balkonda iki kuş var.                        …………
Beni de bekleyiniz.               ………… 
Bende bir kalem var.             …………

4. Aşağıdaki cümleleri “ve” bağlacı ile yazınız.
Ahmet ….. Mehmet geldiler.
Hasan ….. Ayşe neredeler?
Ali ….. Murat biraz sonra gelecekler.
Yaşlı, genç, çocuk, kız ….. kadın geldiler.
Çam, meşe, gürgen ….. palamut birer orman ağacıdır.

5. Zıt anlam taşıyan kelimeleri fakat, ama, lakin bağlaçlarıyla bağlayınız.

Çalışkan …….... çok yaramaz bir çocuk.
İyisin ……… çok safsın.
Uzak …….... güzel bir yer.
Çalışkansın ……… dikkatsizsin.
Sinirli ……… iyi niyetli bir insan.
Cömertsin ……… parasızsın.

6. “Yasin ağırbaşlı bir arkadaş.”
Cümlesinde altı çizili olan “ağırbaşlı” deyiminin cümleye kattığı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) cömert                            b- ) olgun ve ciddi
c- ) tembel ve başarısız       d- ) utangaç

7. “Sinemaya gitme konusunda, babama çok ağız eğdim.”
Cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yalvarmak                       b- ) şaka yapmak
c- ) yalan söylemek              d- ) önemsemek

8. “Rıfat Dayı araba borcunun altından kalkmayı bildi.” Cümlesinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yenmek                           b- ) başarmak
c- ) bulmak                            d- ) dik durmak

9. “Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir.” Sözüne anlam yönünden benzeyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yaşlılar gençlerden daha akıllıdır.
b- ) Akıl, katılımla kazanılır.
c- ) Doğuştan getirilen akıl, zamanla olgunlaşır.
d- ) Aklın yaşlılıkla ve gençlikle ilgisi yoktur.

10. “Baş dille tartılır.” Atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İnsan ağırbaşlı olmalı ve az konuşmalı
b- ) Kişinin aklı söylediği sözlerle ölçülür.
c- ) Zeki kimseler güzel konuşurlar.
d- ) Her insan konuşmasına özen göstermelidir.

11. “Onunla konuştuğu için çok sevinçliydi.” Cümlesin den sonra anlamı pekiştirmek için hangi deyim getirilmelidir?
a- ) Gözleri dolu dolu olmuştu.
b- ) Çalımından geçilmiyordu.
c- ) Ağzı kulaklarına varıyordu.
d- ) Yüreği ağzına gelmişti.

12. “Ekim, nisan ve mayıs aylarını severim, ………bayramları var.” Bu cümledeki noktalı yere hangi seçenekteki sözcük getirilmelidir?
a- ) ancak        b- ) çünkü         c- ) veya

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay nedeniyle birlikte verilmiştir?
a- ) Her sabah kahvaltıda benim gibi süt için.
b- ) Hava karardığı için eve dönmek zorunda kaldık.
c- ) Ailem için yapamayacağım şey yoktur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Sular kesik olduğundan banyo yapamadım.
b- ) Biraz başım ağrıdığı için ilaç içtim.
c- ) Pencerede duran kuşu içeriye aldım. 

15. “Sizinle gelemem çünkü………..” Cümlesinin devamına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
a- ) gelebilmek için elimden geleni yapacağım.
b- ) evde yapmam gereken önemli işlerim var.
c- ) sizinle gelmemi gerçekten istiyor musunuz?

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisi öznel yargı içerir?
a- ) Çınar ağacı kışın yapraklarını döker.
b- ) İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
c- ) En sevilen ders bence matematiktir.
d- ) Bir gün 24 saattir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Derya’nın saçları Elif’inkinden daha uzun.
b- ) Canan artık Sibel’le oynamak istemiyor.
c- ) Grup çalışmasına Güzin devam etti.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Portakal, greyfurttan daha tatlıdır.
b- ) Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım.
c- ) Her gün buraya gelip seni soruyor.

19. ”Adam, arabalar çarpmasın diye koşarak geçti karşıya” cümlesinden hangi sözcük cümlenin sonunda olursa anlamlı ve kurallı bir cümle olur?
a- ) çarpmasın   b- ) diye
c- ) koşarak     d- ) geçti

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı yoktur?
a- )  ilk    b- ) ile     c- ) is       d- ) il

21. Aşağıdaki cümlelerde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
a- ) Nurgül’ eli sobada yanmış.
b- ) Susuzluktan içim yandı.
c- ) Şehit anasının yüreği yanıyor.
d- ) Acıdan bağrım yandı.

22. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi doğru yazılmıştır?
a- ) Bu akşam gelecek misin?
b- ) Sorunun cevabı doğru mu dur?
c- ) Arkadaşımı gördünmü?
d- ) Yemek yiyecekmi siniz?

23. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlı olanların önüne Y harfi yazınız.
(  ) “Kitabını aradığını bilmiyordum.” Cümlesinin sonuna soru işareti konmalıdır.
(  ) “Susuzluğumuzun” sözcüğünde beş hece vardır.
(   ) Özel isimler cümle içerisinde küçük harfle yazılır.
(   ) “–mi” soru eki kelimeden ayrı yazılır..
(   ) Sesteş sözcüklerin yazılışları aynı fakat anlamları farklıdır.
(   ) “Pencereye güneşlik alacağım.” Cümlesinde yapım eki almış sözcük vardır.
(   ) “Bakıcı” sözcüğünde türemiş bir sözcük varır.
(   ) “Sarardı” sözcüğünün aldığı ek yapım ekidir.
(   ) “Acıgöl” sözcüğü birleşik sözcüktür.
(   ) “Yakalık” sözcüğü yapım eki almıştır.

25. Bugün kütüphaneye gidecek misiniz(  ) Ben de gitmek istiyorum(  ) Haydi(  ) gidelim(  )
 Yukarıdaki cümlede parantez içine sırayla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
a- ) Soru işareti, nokta, nokta, virgül
b- ) Soru işareti, nokta, virgül, nokta
c- ) Soru işareti, nokta, nokta, nokta
d- ) Nokta, soru işareti, virgül, nokta

26. Kesme işareti hangi seçenekte yanlış kullanılmıştır?
a- ) Halil’ler                    b- ) Gürkan‘da
c- ) Faruk’u                    d- ) Sinem‘i

27. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?
a- ) aslanağzı             b- ) uygarlık
c- ) Çanakkale            d- ) yeryüzü

28. Çevre sözcüğü hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Çevresi geniş bir insandır
indir
b- ) Bu çevredeki insanlar çok güzeldir
c- ) Çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir
d- ) Fabrika, çevre kirliliği yarattığından kapatıldı1 yorum :

Adsız dedi ki...

iğrenç olmuş

Yorum Gönder