23 Kasım 2011 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi - Etkinlik - Kitap Sevgisi - Ödev


4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle  Kurma, Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla,  5N1K,  Atasözü,  Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle, 

Kitap Sevgisi
    Ben yaşlı bir adamım. Kitap okumayı çok severim. Bu sevgiyi ilkokula başladığım yıllarda kazandım. Babamın simit, şeker, oyuncak alayım diye verdiği paraları biriktirirdim. Sonra da mahallemizdeki kitapçıya koşardım. Kitapçı, elimdeki paraya bakar, sonra da bana kitap seçmemde yardımcı olurdu.
   Aldığım kitapları okuduktan sonra bir kenara fırlatmazdım. Onları biriktirirdim. Böylece bir kitaplığım oldu.
   En güzel günlerim kitaplarımın arasında geçti. İnsanları sevmeyi, hayatı sevmeyi kitaplardan öğrendim.
   Şimdi yaşlandım. Şimdi de en mutlu anlarım kitaplarımla geçiyor. Ama kitap okumayan çocukları görünce çok üzülüyorum.

* İlk dört soruyu yukarıdaki paragrafa göre yapınız.

1.Yaşlı adam kitap okuma sevgisini ne zaman kazanıyor?
………………………………………
……………………………………………………..

2. Yaşlı adam babasının simit, şeker, oyuncak alması için verdiği paraları ne yapıyor?
………………………………………
………………………………………………..

3. Yaşlı adam kitapları okuduktan sonra ne yapıyor?
…………………………………………
………………………………………………

4. Yaşlı adam şimdi niçin üzülüyor?
……………………………………
…………………………………………………….

5. Aşağıda verilen hangi sözcük ikilisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
a- ) zengin-fakir                  b- ) boş-dolu
c- ) şişman-zayıf                    d- ) armağan-hediye

6. “Gözünü dört açmak” deyiminin anlamı nedir?
a- ) Çok dikkatli olmak.
b- ) Yürekli, korkusuz olmak.
c- ) Çok kızmak, öfkelenmek.
d- ) Sürekli olarak aynı noktaya bakmak.

7. “Hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık ve barıştan söz edilemez. Hoşgörülü olmak, kazanabileceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir. Bu özellikler sayesinde arkadaşlarımızla ve çevremizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız.”
Paragraftan, hoşgörü ile ilgili olarak hangisi çıkarılamaz?
a- ) İnsanlar arasında yakınlaşmayı sağladığı
b- ) Dostluğun temelini oluşturur.
c- ) Doğuştan gelen bir özellik olduğu      
d- ) Arkadaşlıkların kalıcı olmasını sağladığı

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
a- ) Ne kadar parası olduğunu söylemedi.
b- ) Ne yöne gittiklerini soruyordu.
c- ) Ne kadar güzel bir arabası var.
d- ) Ne zaman sana kötü davrandık.

9. Sanki bütün masalları bilirdi ninem(  ) Derdi ki ( ) Bu masalları Zeyno Ana anlatırdı bana (     ) Anlayacağın bunlar iki yüz senelik. Benden yaşlılar değil mi (  )
Yukarıdaki paragrafta parantezlerin içene hangi noktalama işareti gelmelidir?
a- ) (.) (:) (.) (?)                     b- ) (.) (.) (,) (?)
c- ) (,) (:) (.) (.)                      d- ) (.) (…) (,) (.)

10. “Hekimin sorularını ürkerek cevapladı.” Cümlesindeki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıda yoktur?
a- ) doktor        b- ) Yanıt
c- ) koşmak       d- ) sual

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı bildirir?
a- ) Ispanağın tadı harikadır!
b- ) Bir gün 24 saattir.
c- ) Başkentimiz Ankara’dır.
d- ) Atatürk, Selanik’te 1881 yılında doğmuştur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargı bildirir?
a- ) En sevdiğim spor dalı basketboldur.
b- ) Arabayla yolculuk etmeye bayılırım.
c- ) Güneş, ısı ve ışık kaynağımızdır.
d- ) Kırmızı renk herkese yakışır.

13. Kendimi iyi hissetmiyorum, çünkü ………… cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) başım ağrıyor     b- ) turp gibiyim
c- ) suçluyum            d- ) moralim bozuk

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
a- ) Eve geç kalınca annem kızdı.
b- ) Ödevlerimi hemen bitirdim.
c- ) Babamla gezmeye gideceğiz.
d- ) Bahçeye çıkalım mı?

15.  Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını kullanarak anlamlı bir cümle oluşturalım.
P mücadeleci, her zaman, ve zeki insanları, başarılı, arkadaş olarak seçin
……………………………………………………………………………………………
P vermeyince-taş-yerinden-kalkmaz-baş-başa 

……………………………………………………………………………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder