23 Kasım 2011 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe Dersi - Etkinlik - Ödev - İlan


4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, 4. Sınıf Türkçe Dersi Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir Sıfat, Öznel Nesnel Yargı Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle  Kurma Ana Duygu, Ana Fikir, Konu, Noktalama İmla, 5N1K, Atasözü Deyim Özdeyiş Anlam Bozukluğu,  Devrik Cümle,

………………………….

Bir tüccar, mağazasında çalıştırılmak üzere bir çocuk aradığını gazetede ilan etmişti. İlana 40 çocuk başvurdu. Bunların 39’u tavsiye mektubu ile gelmişti. Birinin ise hiçbir şeyi yoktu. Tüccar tavsiyesiz gelen çocuğu işe aldı. Durumu gören tüccarın yakın arkadaşlarından biri sordu:
—Bu çocuğun tavsiyesi olmadığı halde neden onu işe aldın?  Tüccar:
—İçeriye girerken ayakkabılarını paspasa sildi ve girdikten sonra kapıyı kapadı, beni saygı ile selamladı, düzgün ve nazik konuştu.

* İlk 5 soruyu metne göre yanıtlayınız.

1. İlana başvuran çocuklardan kaç tanesinin tavsiye mektubu yoktu?

---------------------------------------

2. İşe alınan çocuk nasıl konuşuyor?

---------------------------------------

3. Okuduğumuz metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

---------------------------------------

4. Çocuk içeri girerken ne yapıyor?
a- ) Kapının zilini çalıyor.        
b- ) Hiçbir şey yapmıyor.
c- ) Ayakkabılarını paspasa siliyor.
d- ) Kapıyı kapatıyor.

5. Yukarıdaki metinde kaç tane cümle vardır?
a- ) 7              b- ) 8
c- ) 9              d- ) 10

6. Metne bir başlık yazınız.

7. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.
“kadar            - için – ile – karşı - üzere”

* Ozan da senin …………………….. dikkatli bir öğrenciydi.
* Usta, bu duvarı rulo fırça ………… boyadı.
* Ormanları korumak …………… insanları bilinçlendirmeliyiz.
* Yarın tekrar görüşmek ……………. vedalaştılar.
* Boğaza ……………….. oturarak gün boyu yaşadıklarını düşündü.


8. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanın yanına Y yazınız.
(   ) Alfabemizde 28 harf vardır.
(   ) Alfabemizde 4 ünlü harf vardır.
(   ) Aynı türden varlıkları yazarken aralarına virgül işareti yazılır.
(   ) İsmin 4 tane hal eki vardır.
(   ) Bir kelimeye yeni bir anlam kazandıran yapım eki denir.
(     ) Sayıların sonuna yazılan nokta sıra belirtir.
(     ) “Ayakkabı” birleşik bir isimdir.
(     ) Alfabemizde 21 ünsüz harf vardır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır?
a- ) Koşa koşa eve gittik.
b- ) Seninle tanışalı, aşağı yukarı on yıl kadar oldu.
c- ) Niçin hep abur cubur şeyler yi­yorsun?
d- ) Onun parayla marayla işi yok.

10. "Küçük" sözcüğünün zıt anlamlısı, aşağıdaki dizelerin hangisinde var­dır?
a- ) Ağaçlar bezensin, dallar süslen­sin.
b- ) Bahçeler donansın, güller süs­lensin,
c- ) Ata'nın geçtiği yollar süslensin.
d- ) Yurdumun en büyük bayramı bugün.

11.   Aşağıdaki dizelerde, attı çizili söz­cüklerden hangisi sesteştir?
a- ) Ak saçlı başını alıp eline,
b- ) Kara hülyalara dal anneciğim.
c- ) O titrek kalbini bahtın yeline,
d- ) Bir ince tüy gibi sal anneciğim.

12. "Yürütmek" sözcüğü, hangi cüm­lede farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Annem, kardeşimi elinden tu­tup yürüttü.
b- ) Babam, bizim evin işlerini yü­rütür.
c- ) Arkadaşlarımı,  saatlerce suda yürüttüm.
d- ) Hep birlikte, tören alanına doğ­ru yürüdük.

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?
a- ) tahta       b- ) Dolap         c- ) tebeşir   d- ) sevgi

indir
14. "ağaç - tahta - kapı - pencere" sözcüklerinden anlam bakımından en geniş (genel) anlamlı olanı han­gisidir?
a- ) ağaç       b- ) Tahta
c- ) kapı         d- ) pencereHiç yorum yok :

Yorum Gönder