23 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Maddenin Tanınması Değişmesi - Isı ve Sıcaklık


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması, Madde, Etkinlikleri İndir, Maddenin Değişimi ve Tanınması D,Y, Isı ve Sıcaklık, Ödev,

Isı ve Sıcaklık
1. Öğretmen, “Evlerimizde ısınmak için hangi yakıtları kullanırız?” sorusuna cevap olarak öğrencilerden bir liste hazırlamalarını isti­yor.
Öğrencilerin hazırladığı aşağıdaki listeler­den hangisi öğretmenin sorusuna cevap olur?
a- ) Alkol – mum – zeytinyağı – güneş
b- ) Kömür – petrol – odun –doğalgaz
c- ) Su – ispirto – sirke – cıva
d- ) Yağ – protein – vitamin – karbonhidrat

2. Bir bardağa soğuk meyve suyu doldurduğumuzda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a- ) Bardağın sıcaklığı değişmez.
b- ) Bardak soğur, meyve suyu ısınır.
c- ) Meyve suyu soğur.
d- ) İkisinin sıcaklığı değişmez.
 “A ve B maddeleri birbirine dokundurulmadan önce A’nın sıcaklığının B’den yüksek olduğu tespit edilmiştir.”
3. İki madde arasındaki ısı alışverişine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) A’nın sıcaklığı düşer.
b- ) A’dan B’ye ısı akışı olur.
c- ) B’nin sıcaklığı sürekli artar.
d- ) Bir süre sonra ikisinin sıcaklığı eşitlenir.

“Yukarıda gösterilen bardaklara aynı sudan farklı miktarlarda konulmuştur.”
I. Suların sıcaklıkları eşittir.
II. Çok olan suyun ısı enerjisi fazladır.
III. Ortam soğuyunca az olan su daha erken soğur.
Bardaktaki sular için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?
a- ) Yalnız I                       b- ) Yalnız II
c- ) I, III                            d- ) I, II, III

“Yılmaz, aynı maddeden yapılan eşit büyüklükteki bilyeleri ısıttı. Beyaz bilyeyi 5 dakika, sarı bilyeyi 10 dakika ısıttı. Bilyeleri aynı anda bir buz kalıbının üzerine koydu.”
5. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sarı bilye buza daha çok gömülür.
b- ) İki bilye de buzda iz yapar.
c- ) Beyaz bilyenin ısı enerjisi daha fazladır.
d- ) Sarı bilyenin sıcaklığı daha yüksektir.

6. Aşağıdakilerden hangisi “yenilenebilir” enerji kaynaklarındandır?
a- ) petrol                  b- ) kömür
c- ) su                      d- ) doğal gaz

7. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara “fosil yakıt” denmesinin sebebi nedir?
a- ) Yerin çok altında bulunması
b- ) Çok eski zamanlardan kalması
c- ) Canlı kalıntılarından oluşmuş olması
d- ) Yandığında duman çıkması

Enerji değerinin yüksek olması
Külünün çok olması
Havayı az kirletmesi
Zehirli gaz oranının az olması
Ülkemizde üretiliyor olması
8. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi iyi bir yakıtın özelliğidir?
a- ) 4        b- ) 3        c- ) 2        d- ) 1

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde ısı ya da sıcaklık kavramlarının yanlış kullanılması nedeniyle bir anlatım bozukluğu vardır?
a- ) Isı düştüğü için sular dondu.
b- ) Suyun sıcaklığı 70 °C’tur.
c- ) Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
d- ) Isı enerjisi madde miktarına göre değişir.
I. Elektrik üretimi
II. Su döngüsü
III. Bitkilerin besin yapması
10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesinde Güneş etkilidir?
a- ) Yalnız II                          b- ) I, II
c- ) II, III                              d- ) I, II, III

11. Aşağıdakilerden hangisi ısı elde etmek için kullandığımız yakıtlardan değildir?
a- ) fuel - oil                  b- ) LPG
c- ) su                            d- ) odun

12. Osman öğretmen, şekildeki özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki suları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve öğrencilerden kaplardaki suyun sıcaklıkları hakkında yorum yapmalarını istiyor.

Öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?
a- ) I. kaptaki suyun sıcaklığı daha düşüktür.
b- ) II. kaptaki suyun sıcaklığı daha düşüktür.
c- ) Kaplardaki maddeler aynı olduğundan sıcaklıkları eşittir.
d- ) Kaplardaki maddelerin miktarları farklı oldu­ğundan bir şey söylenemez.

“Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya geldiklerinde sıcaklığı yüksek olandan düşük olana ısı aktarımı gerçekleşir.”
13. Aşağıdakilerden hangileri bu duruma örnektir?
I. Buzu elimize aldığımızda
II. Bardağa sıcak çay konulduğunda
III. Kolaya buz atıldığında
a- ) Yalnız I                       b- ) I ve III
c- ) II ve III                        d- ) I-II ve III

14. Yakacaklarda yanma sonucu ısıya dönüşen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Elektrik enerjisi          b- ) Kimyasal enerji
c- ) Ses enerjisi                 d- ) Işık enerjisi

“Bir öğrenci, şekildeki gibi özdeş kaplara eşit miktarda çeşme suyu koyduktan sonra I. kabı 5, II. kabı 10 dakika süreyle ısıtarak son sıcaklıklarını ölçüyor ve II. kaptaki sıcaklık artışının fazla olduğunu gözlüyor.”
15. Öğrenci bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
a- ) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin kütlesine bağlıdır.
b- ) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısı miktarına bağlıdır.
c- ) Kütleleri farklı olan maddelerin sıcaklık artışı farklı olur.
d- ) Kütlesi aynı ve eşit ısı verilen maddelerin sıcaklık artışı aynı olur.


“Şekildeki kaplarda kaynama sıcaklığında su bulunmaktadır. Bu kaplara eşit miktarda buz parçaları konulduğunda, II. kaptaki buzun daha çabuk eridiği gözleniyor.”
16. Bu gözlem sonucuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Isının maddeleri etkilediği
b- ) Isının sıcaktan soğuğa doğru aktığı
c- ) Isı ve sıcaklığın farklı kavramlar olduğu
d- ) Maddeler arasında ısı alışverişi olduğu

17. 1 cal = 4 J,                4J=1 cal,
1 kcal = 1000 cal,            1 kJ = 1000 J

Yukarıda verilen bilgiler ışığında aşağıdaki hesaplamaları yapınız.
3 cal = ………… J
56 J = ………. cal
8000 cal = ….. kcal
70000 J = ……. kJ
25 cal = …………….J
100 cal = ……….. J
900000 cal =……… kcal
4000 J = ……..… kJ
96 J = ………. …………cal
indir
6 kcal = ………... cal
13 kJ = ………………. J
87000J = ……… kJHiç yorum yok :

Yorum Gönder