18 Kasım 2011 Cuma

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi - Allah İnancı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi - Allah İnancı

1. Ünite Allah İnancı Test:1
1. İslam’ın ilk ve en temel şartı hangisidir?
a- ) Namaz                         b- ) Oruç,
c- ) Kelime-i Tevhid            d- ) Kelime-i Şehadet

2. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından ilkidir.
a- ) Allah’a iman       b- ) Peygamberlere iman
c- ) Meleklere iman   d- ) Kutsal kitaplara iman

3. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği nedir?
a- ) Akıllı olması     b- ) Yemesi içmesi
c- ) Evlenmesi       
d- ) İnanan ve akıllı bir varlık olması

4. Çevremizdeki varlıklara baktığımzda hepsi çeşit çeşit sanki harikalar diyarı gibidir. ve aralarında mükemmel uyum vardır. Tüm bunlar bize neyi gösterir?
a- ) Allah’ın var ve bir olduğu  b- ) Evrenin oluşumu
c- ) Dünyanın dönüşü              d- ) Güneşin doğuşu

5. Dinimize göre akıl sahibi olmayanlar dini buyruklardan sorumlu değillerdir
Sizce bu durumun nedeni ne olabilir?
a- ) İnsanı n çıkarına uygun olması 
b- ) Delilerin korunmak istenmesi
c- ) Dinin akıllı olanlara hitap etmesi
d- ) Dinin özünde böyle bir şey yoktur

6. Dünya üzerinde tüm varlılar dengeli ve düzenli uyumludur. Soluduğumuz havadan içtiğimiz sulara değin her şeyde ölçü ve uyum vardır. Tüm bunlar bize neyi gösterir?
a- ) Evrende bir düzen olduğunu
b- ) İnsanın yaşamının kolaylaştığını
c- ) Allahın insanlara daha fazla özen gösterdiği
d- ) Evrendeki ahengin bir gün bozulacağını

7. Allahla beraber yattığı varlıklarda da bulunan sıfatlara aşağıdakilerden hangisi örnektir?
a- ) Vücut   b- ) Kıdem   c- ) İrade  d- ) Beka

8. Allahın eşsiz benzersiz bir tek olması anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir.
a- ) Kıyam binefsihi       b- ) Vahdaniyet
c- ) İlim                         d- ) Hayat

9. Okulumuzda birden çok müdür olsaydı yada birden çok başbakan ülkemizi yönetmiş olsaydı? Bir gün gelip yönettikleri yerlerde düzen bozulurdu. Aynı şekilde evrende birden çok yaratıcı olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilirdi?
a- ) Evrendeki düzen daha mükemmel olurdu.
b- ) İnsanların yaşamı kolaylaşırdı
c- ) Canlılık yaşamı tamamen son bulurdu
d- ) Denge ve uyum içindeki evrende her şey son bulurdu

10.      I. Beka             II. ilim  
           III. Tekvin        IV. Vucut
Yukarıda verilen sıfatlardan hangileri zati sıfatlardandır?
a- ) IV-II   b- ) III-IV  c- ) II-III  d- ) I-IV

11. Evrende birden çok yaratıcı olsaydı her biri kendi yarattığını sevk ve idare eder mutlaka onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı.
Yukarıdaki ayette Allah’la ilgili hangi özelliğe değinilmiştir
a- ) Allahın her şeyi bilmesi
b- ) Allahın her şeyi işitmesi
c- ) Allahın eşsiz benzersiz olması       
d- ) Allahın bizimle beraber olması

12. Allahın subiti sıfatlarının bazıları şunlardır
I. Allahın her şeyi bilmesi
II. Allahın her şeyi işitmesi
III. Allahın her şeyi görmesi
Yukarıda anlamları verilen sıfatlar hangi seçenkte doğru verilmiştir?

İfadelerini günlük hayatta çok sık duyarız. Bizler bu ifadeleri kullanarak Allahın hangi sıfatını ilk önce kabul etmiş oluruz?
a- ) Kudret                    b- ) Vahdaniyet
c- ) İlim                         d- ) Tekvin

14. Kullarım sana beni sorduklarında söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm(Bakara suresi,186. ayet)
Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir.
a- ) Allahın her şeyi bilmesi
b- ) Allahın her şeyi işitmesi
c- ) Allahın eşsiz benzersiz olması       
d- ) Allahın bizimle beraber olması

15. Kararını verdiğin zamanda artık Allaha dayanıp güven Çünkü Allah dayanıp güvenenleri sever. (Ali İmran suresi,159.ayet)
Bu ayete göre Allaha güvenmek için ilkönce ne yapmalıyız?
a- ) Gayret göstermek            b- ) Oturmak
c- ) Tembellik yapmak             d- ) Dua etmek

16. Boşlukları doldurarak tamamlayınız?
Bismi………………………………………………………..

Hiçkimse elininemeğiyle kazandığından ……………. …………………………………………………………………

Eşhedü en la ilahe ……………………… ……… ……… …… … ……

17. Aşağıdaki cümlelerin açıklamaları doğru ise “D” yanlışsa “Y”koyunuz?
(……) Bismilah sözü besmelenin kısa söylenişidir.
(……) ”Allah dualarımızı işitir, onlara karşılı verir.
(……) Allah gücü sınırlı olan bir varlıktır
(……) İnancımıza göre Allah her an her yerdedir.
(……) ihlas suresinde evrenin yaratılışından bahsedilmektedir

18. Aşağıdaki boşlukları evrende var olan düzene ilişkin örneklerle doldurunuz?


19. Aşağıdaki şemayı Allahın subuti sıfatlarıyla doldurunuz?

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder