17 Kasım 2011 Perşembe

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Örneği - 6


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları

1. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…”  (Enbiya suresi, 22. ayet)
Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?
 a) Evrendeki hiçbir şeyin kendiliğinden var olmadığı                             
 b) Allah’tan başka tanrı olmadığı
 c) Allah’ın dualarımızı işittiği                                                                
 d) Allah’ın her şeyi bildiği 5. Allah’ın Zati sıfatlarını yazınız.


2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Subuti sıfatlarından birisidir?
a-) Hayat
b-) Vücut
c-) Vahdaniyet
d-) Beka


6. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanlarına Y yazınız. 
(   ) Allah dualarımızı işitir ve onlara karşılık verir.
(   ) İhlas suresinde evrenin yaratılışından bahsedilmektedir. 
(   ) Allah gücü sınırlı olan bir varlıktır.
(   ) İnancımıza göre Allah her an her yerdedir.
(   ) Her şeyi işiten, gören ve her şeyi bilen yalnız Allah’tır.


3. Allah’ın Subuti sıfatlarını yazınız.


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Evrende karmakarışık bir düzen vardır.
b) Evrende var olan her şey kendi kendine yaratılmıştır.
c) Göklerin ve yerlerin sırlarını kimse bilemez
Var olan her şeyin yaratıcısı Allah’tır


5. İhlâs suresini ve anlamını yazınız.
6. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Zati sıfatlarından birisidir?
a-) Semi
indir
b-) Basar
c-) İrade
d-) Kıdem


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder