17 Kasım 2011 Perşembe

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi cevaplı test Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu

Isı ve Isının Maddedeki Yolculuğu
1. Evrendeki bir maddenin, bütün moleküllerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin toplamına ne denir?
a- )  Işık                                 b- )  Isı
c- )  Kinetik enerji                 d- )  Sıcaklık

2.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sıcaklık, termometre ile ölçülür.
b- ) Isı birimi joule’dür.
c- ) Sıcaklık birimi kalori’dir.
d- ) Sıcaklık ve ısı iki farklı kavramdır.

3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
a- ) Bakır                    b- ) Alüminyum
c- ) Demir                   d- ) Tahta

4. Isının katı maddelerdeki iletimi hangi yolla olmaktadır?
a- ) İletim yolu ile              b- ) Konveksiyon yolu ile
c- ) Işıma yolu ile              d- ) Yansıma yolu ile

5. Evlerimizdeki ısınma olayı ısının hangi yolla yayılması sonucu gerçekleşir?
a- ) İletim yolu ile
b- ) Konveksiyon yolu ile
c- ) Işıma yolu ile
d- ) Yansıma yolu ile

6. Isı kaybının önlenmesi için, binalarda yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
a- ) Cam yünü                               b- ) Köpük
c- ) Alüminyum                               d- ) Plâstik

7.  Aşağıdakilerden hangisi katı yakıt değildir?
a- ) Fuel-oil                        b- ) Odun
c- ) Antrasit                        d- ) Linyit

8.  Maddeler ısıtıldığında, aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
a- ) Hacimleri artar.
b- ) Genleşirler.
c- ) Yüzeyleri genişler.
d- ) Boyutları aynı kalır.

9.  Maddeleri genleşme oranlarını dikkate alarak sıraladığımızda küçükten büyüğe doğru hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a- ) Katı-Sıvı-Gaz                b- ) Gaz-Sıvı-Katı
c- ) Katı-Gaz-Sıvı                 d- ) Sıvı-Gaz-Katı

I. Termometre     II. Konserve     III. Termostat
10. Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?
a- )  Yalnız 1                         b- )  2 ve 3
c- )  1 ve 3                             d- )  1, 2 ve 3

11.  Katı maddelerin doğrudan doğruya sıvı hale geçmesi olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a- )  Süblimleşme              b- )  Erime
c- )  Yoğunlaşma              d- )  Buharlaşma

12.  Amorf maddeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Molekül dizilişi düzensizdir.
b- ) Erime sıcaklıkları sabit değildir.
c- ) Molekülleri geometrik şekildedir.
d- ) Plâstik, cam gibi maddelerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi kristal maddelerden biri değildir?
a- ) Tuz                          b- ) Toz şeker  
c- ) Buz                          d- ) Cam

14.  Güneş’in Dünya’yı ısıtan ışınları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a- )  Ultraviyole              b- ) Kırmızı ötesi ışınlar
c- )  Gama ışınları             d- ) Mor ötesi ışınlar

I. Katı               II. Sıvı                III. Gaz
15. Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri için genleşme ayırt edici bir özelliktir?
a- )  Yalnız 2                    b- )  Yalnız 3 
c- )  1 ve 2                        d- )  2 ve 3

16.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık değişir.
b- ) Bir maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
c- ) Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
d- ) Erime ve donma sıcaklığı, maddeleri tanımamızı sağlayan ayırt edici bir özelliktir.

17.  Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayını yavaşlatır?
a- ) Sıcaklığın artması
b- ) Sıvı yüzeyinin genişlemesi
c- ) Havanın kuru olması
d- ) Basıncın artması

18.  Havanın ısınması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a- ) Hacmi büyür.                b- ) Molekülleri sıklaşır.
c- ) Hafifler.                       d- ) Yükselir.

1. Cisimlerin kütlesine
2. Cisimlerin cinsine
3. Cisimlerin ilk sıcaklığına
19. Isı enerjisi yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişmektedir?
a- )  Yalnız 1                      b- )  Yalnız 2     
c- )  1 ve 2                          d- )  1 ve 3

20.  Soğuk ve sıcak maddeler bir araya geldikleri zaman aralarında meydana gelen olaylarla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a- )  Soğuk cisimler ısı alır, sıcak cisimler ise ısı verir.
b- ) Isı alışverişi son sıcaklık aynı oluncaya kadar devam eder.
c- ) Alınan ısı, verilen ısıdan fazladır.
d- ) Maddeler, ısınırken aldığı ısı enerjisini, soğurken geri verir.

21.  Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kaliteli bir yakacakta bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
a- ) Yanma ısısı yüksek ve dayanıklı olmalı.
b- ) Karbon oranı düşük olmalı.
c- ) Ucuz ve kolay kullanılmalı.
d- ) Yandığı zaman az kül bırakmalı.

22.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Isı birimi kaloridir.
b- ) Sıcaklık birimi derecedir.
c- ) Isı kalorimetre ile ölçülür.
d- ) Sıcaklık barometre ile ölçülür.

23. Çevreye en az zarar veren enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Doğal gaz                   b- ) Odun
c- ) Fuel-oil                      d- ) Benzin

24.  Aşağıdaki ışınlardan hangisi körlüğe, deride yanık ve kansere yol açmaktadır?
a- ) Infrared ışınları
b- ) Ultraviyole ışınları
c- ) Gama ışınları
d- ) Kırmızı ötesi ışınlar

25.  Işık ışınlarının madde tarafından alınarak ısıya dönüştürülmesi olayı hangisi ile olur?
a- ) Konveksiyon                    b- ) Absorbsiyon
c- ) Yansıma                           d- ) Işıma

26.  Kaynakçılar, kaynak yaparken hangi ışınlardan korunmak için renkli cam gözlük kullanırlar?
a- ) Infrared ışınları              b- ) Gama ışınları
c- ) Kırmızı ötesi ışınlar          d- ) Ultraviyole ışınlar

27.  Aşağıdaki olayların hangisinde ısı alınmaz?
a- ) Suyun kaynaması
b- ) Suyun buharlaşması
c- ) Su buharının yoğunlaşması
d- ) Buzun erimesi
Cevap Anahtarı
indir
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder