7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 9


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları


A-Aşağıda yer alan tabloda sindirim organları ve görevleri verilmiştir.Organ ve görevlerinin kesiştiği karenin içine (X) işareti koyunuz..(25Puan)


    görevlerisindirim
organları

Besinlerin
ağızdan
yemek
borusuna
geçtiği
yerdir
Besinlerin
dişler
yardımıyla
parçalanıp
tükürükle
Islatıldığı
yerdir.
Besinlerin
Atık maddeler haline geldiği yerdir.
Posa halindeki besinlerde kalan su ve minerallerin emildiği yerdir.
Küçük parçalara ayrılmış besinlerin  kana geçtiği yerdir.
Besinlerin salgılarla karışarak bulamaç kıvamına geldikleri yerdir.

Besinlerin mideye doğru yol almasında rol oynar
AğızYutakYemek
BorusuMideİnce BağırsakKalın
bağırsak


B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen sözcüklerle doldurun. (25 Puan)
(düzenleyici,  dengeli beslenme,  atık,   enerji,  kan,   pasif içici,   böbrekler)
* Vitaminler vücudumuzda ……………………….…olarak görev yapar.
* Sindirilmiş besinler vücudumuzda……………………...yolu ile taşınır.
* Vücudumuzun her bir noktasında ……………..….üretilirken………………..maddeler oluşur.
* Günlük beslenmemizde enerji gereksinimi sağlayan yapım, onarım ve diğer işler için gerekli besin maddelerinden belli miktarda yenmesine …………………………………….diyoruz.
* Kanımızı atık maddelerden arındırmak için süzgeç görevindeki yapılara sahip olan organ ……………………….dir.
* Sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan ve durumdan dolaylı olarak etkilenen kişilere
…………………………………….denir.

C. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz. (50 Puan)

1. İnsanlar sandiviçi hangi dişleriyle ısırarak koparır?
a- ) Köpek dişler                  b- ) Kesici dişler
c- ) Küçük azı dişleri            d- ) 20 yaş dişleri

2. Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi C vitamini bakımından daha zengindir?
a- ) limon                         b- ) tavuk eti
c- ) Kuru fasulye             d- ) patlıcan

3. Aşağıda verilenlerden hangisi bir vitamin çeşidi değildir?
a- ) E                        b- ) N
c- ) A                        d- ) K
    
4.   l. Yemek borusu
            ll. İnce bağırsak
            lll. Yutak
            lV. Ağız
            V. Kalın bağırsak
            Vl. Mide
Besin maddelerinin; sindirim olayı süresince geçtiği organ ve yapıların doğru sıralanışı
 aşağıdakilerden hangisidir?
a- )  lV-lll-V-ll-l-Vl              b- ) lV-lll-l-Vl-ll-V
c- ) lll-lV-l-VI-ll-V         d- ) V-lll-lV-ll-Vl-l

5.    Ali           Mustafa            Engin              Arif 
         çay          süt            bisküvi            hamburger
       bisküvi     peynir        kola           kızartma
       çikolata      zeytin      kızartma     kola
        peynir     ekmek        hamburger   çikolata

Yukarıda dört öğrencinin bir öğünde yedikleri verilmiştir. Sizce bu öğrencilerden hangisi dengeli beslenmiştir?
a- ) Ali                              b- )  Engin
c- ) Mustafa                     d- ) Arif

6. Karbon hidratların ve yağların vücuttaki görevi nelerdir?
a- ) Yapım ve onarım
b- ) vücuda gerekli enerjiyi sağlar
c- ) vücudu düzenler
d- ) hayati faaliyetleri düzenler  
     
7. Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve doğal bir besin kaynağıdır?
a- ) simit                                b- )  kek
c- ) peynir                              d- ) un

8. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımla ilgili bir yapı değildir?
a- ) üretra                       b- )  böbrekler
c- ) mide                           d- ) üreter

9. Kandaki zararlı maddeleri süzgeçten geçirilerek dışarı atılır.
Bu hangi organımızın görevidir?
a- ) böbrek                     b- )  mide
c- ) idrar kesesi             d- ) deri

10. Alkol, sigara,kumar, uyuşturucu ve kumar ile mücadeleden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kızılay                     b- ) Yeşilay
c- ) UNICEF                  d- ) Lösev
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder