7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı

Ödev Kalemi İlköğretim Okulu                                             
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı                Tarih:   29 / 02 / 2012
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi II. Dönem I. Yazılı Soruları
Adı:                                                                            
Soyadı:                                                                          
Numarası:                                   Puanı:                        Notu:
Sorular


1. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlara Dyanlış olanlara ise Yyazınız.10 p
(……) Otomobil ile giderken camı açtığımızda yüzümüze çarpan rüzgâr, hava direncidir.

(…...) Kuvvet uygulanan bir cisim durabilir, hareket edebilir veya şekil değiştirilebilir. 

(……) Cisimlere uygulanan kuvvet, fiziksel bir temas ile gerçekleşiyorsa buna fiziksel temas gerektiren kuvvetler de denir.

(……) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha azdır.

(……) Pil sayısı sabitken lamba sayısını artırırsak parlaklık artar.

(……) Pil, devreye elektrik enerjisi sağlar.

(……)Akciğerler  ve  böbrekler  kanın  temizlenmesinde  görev  yapan  organlardır..

(……) Mıknatısın maddelere uyguladığı kuvvet temas gerektiren kuvvettir.

(……) Hava ve su, tüm cisimlerin hareketine karşı kuvvet uygulayarak direnç gösterir.

(……) Sürtünme kuvveti hareket ile aynı yönde etki   eder                 

2. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.22p
P Dünya, Güneş ve Ay’ınşekilleri………….benzer.

P Cisimler uzaklaştıkça daha  ………...görünürler.

P Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü ……….. günde tamamlar.

P Dünya kendi etrafında dönme hareketi yaparken aynı zamanda ………………….. etrafında da dolanır.

P Dünya’nın  ………………….   etrafındaki bir tam dolanımını tamamladığı süre bir yıl olarak kabul edilir.

P Ay’ın Dünya üzerinden görünen değişik şekillerine ……………  …………….. denir.
P Ay’ın hiç görülmediği evreye ………………  denir.
….………  Dünya’nın etrafında dolanır.

P Gece-gündüz oluşumu ………………. kendi  etrafındaki dönme hareketi ile açıklanır.

P Ay kendi etrafındaki dönüşünü ……….….günde tamamlar.

P Mevsimler Dünya’nın ……………….. etrafında dönmesi sonucu oluşur

3. Bir devrede pilin enerjisi ampullerin parlaklığını etkiler. Bir devrede sadece ampul sayısını artırırsak ampullerin parlaklığı nasıl değişir?
a- ) artar                                     b- ) azalır
c- ) değişmez                               d- ) hiçbiri

Ayşe şekildeki gibi şişelerden birini sıvı ile doldurup diğerini
boş bırakıyor. Özdeş bilyeleri aynı anda eşit Yükseklikten
şişelere bırakıyor.
4. Ayşe, bu deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
a- ) Bilyeler şişe dibine farklı zamanlarda ulaşır?
b- ) Boş şişeye bırakılan bilye daha önce dibe ulaşır.
c- ) Hava direnci, su direncinden daha fazladır.
d- ) Sıvının direnci bilyenin hareketini yavaşlatır.

5. Yatay bir zeminde yuvarlanmakta olan top, zamanla yavaşlayıp durur. Bu olaya neden olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) itme                  b- ) sürtünme
c- ) yerçekimi            d- ) rüzgâr

6.  Beren, yapmış olduğu bir deneyde iki dosya kâğıdı almış birini katlamadan, di­ğerini ise dörde katlayarak aynı yüksek­likten bırakmıştır. Katlamadığı dosya kâğıdının yere daha geç düştüğünü gözlen­miştir. Beren’in yapmış olduğu deneyde katlanmamış dosya kâğıdının yere geç düş­mesinin nedeni nedir?
a- ) hava direnci                    b- ) yer çekimi
c- ) su direnci                       d- ) manyetik kuvvet

Mıknatıslar,  yukarıda görüldükleri konumlarda tutuluyorlar.
7. Buna göre hangileri birbirini çeker
a- ) I. ve III.           b- ) I. ve II.
c- ) II. ve III.         d- ) I., II. ve III.
    

8. Şekilde verilen elektrik devresinde kaç ampul ve kaç pil vardır?
a- ) 1 pil, 3 ampul          b- ) 3 pil, 3 ampul
c- ) 4 ampul, 1 pil          d- ) 3 pil, 1 ampulü

Anıl: Tel kopuksa ampul ışık vermez.
Fatma: Piller yanlış bağlanırsa ampul ışık vermez.
Ali: Anahtar kapalı olursa ampul ışık vermez.
9. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
a- ) Anıl      b- ) Fatma   c- ) Ali     d- ) Fatma- Ali

10. Evdeki elektrik düğmeleri, kurduğumuz basit elektrik devrelerindeki hangi elemanla aynı görevi yapmaktadır?
a- ) Anahtar                                   b- ) Pil
c- ) Bağlantı kablosu                     d- ) Ampul

I.  Beton zemin
II. Taş zemin
III. Toprak zemin
11. Yukarıdaki zeminlerde arabanın hareket ettiğini düşünürsek hareket kolaylığı, kolaydan zora nasıl sıralanır?
a- ) I-II-III                    b- ) I-III-II
c- ) II-I-III                    d- ) III-II-I

12. Aşağıdaki elektrik devresinde ampuller ışık vermediğine göre bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


a- ) Ampuller patlak 
b- ) Anahtar arızalı
c- ) Anahtar açık
d- ) Güç kaynağı elektrik üretmiyor.
13. Aşağıdaki devrelerdeki ampullerin parlaklığı en çoktan en aza doğru hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a- ) I – III – II                     b- ) I – II – III
c- ) III – II – I                     d- ) III – I – II

14. Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam  
dolanımını tamamladığı süreye ne ad verilir?
a- ) 30 gün   b- ) 4 hafta       c- ) 6 ay    d- ) 1 yıl

15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir?
a- ) Bir günün oluşması                               
b- ) Gece ve gündüzün oluşması
c- ) Bir yılın oluşması                                  
d- ) Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi

I. Ay    II. Güneş     III. Dünya
16. Yukarıda verilenleri küçükten büyüğe sıralayacak olursak hangi seçenek doğru olur?
a- ) I<II<III                b- ) I<III<II            
c- ) II<I<II                  d- ) III<I<II

17. “Ay” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Ay, Dünya etrafında döner.
b- ) Ay, hem kendi etrafında hem de Dünya etrafında döner.
c- ) Ay, Güneşin etrafında dönmez.
d- ) Ay, kendi etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünün görüldüğünü açıklar?
a- ) Ay’ın sadece Dünya etrafında dolanması
b- ) Ay’ın, Dünya etrafındaki dolanımını kendi
etrafındaki dönüşünden daha uzun zamanda tamamlaması
c- ) Ay’ın sabit durması, Dünya’nın Ay’ın etrafında dolanması
d- ) Ay’ın kendi etrafında dönüşünü, Dünyanın etrafındaki dolanımı ile aynı sürede tamamlaması

Yıldızlar, ısı ve ışık yayar. Güneş de bir yıldızdır. Uzayda Güneş’ten büyük yıldızlar da vardır. Ancak biz Dünya’dan bu yıldızları çok küçük görürüz.”
indir
19. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a- ) Diğer yıldızların enerjisi daha azdır.
b- ) Dünya’dan başka yıldızları net göremeyiz.
c- ) Güneş dışındaki yıldızlar durmadan yer değiştirir.
d- ) Güneş, Dünya’ya diğer yıldızlardan daha yakındır.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder