7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 195. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız. 10p
(  ) Besinler vücutta kan yolu ile taşınır.
(  ) Alınan besinler ağızda dişler yardımıyla parçalanır.
(  ) Besinler kalın bağırsaktan kana geçer.
(  ) Besin öğelerinin dışarıdan alınmasına beslenme denir.
(  ) Sindirim yutak da başlar.
(  ) A-Vitamini göz sağlığımıza çok faydalıdır.
(  ) Kanın pıhtılaşmasını D Vitamini gerçekleştirir.
(  ) Besinler hemen yutulduktan sonra kana geçer.
(  ) Su ve mineraller bütün besinlerde bulunur.
(  ) Dişlerin sağlıklı gelişebilmesi için süt ve süt ürünlerini bolca tüketmeliyiz.

2. Sindirimde görevli yapı ve organlar sırasıyla yazılmıştır. Boş bırakılan yerlere uygun organlarımızı yazınız. (2 PUAN)

"Ağız----) ……….----) Yemek Borusu……….-----) İnce Bağırsak-----) Kalın Bağırsak"


3. Aşağıda verilen besinlerden hangisi yağ bakımından zengin olan bitkilerden biri değildir?
a- ) Soya                     b- ) Yer fıstığı
c- ) Badem                  d- ) Buğday

4. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içerdiği besin yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Et                        b- ) Süt
b- ) Balık                   d- ) Patates
      
5.  Aşağıdaki tabloda sindirim organları ve görevleri verilmiştir. Bu organ ve yapıların görevleriyle kesiştiği yere X işaretini koyunuz. 6p

ÖZELLİKLER
Ağız
Yutak
Yemek Borusu
Mide
İnce
Bağırsak
Kalın Bağırsak
1
Besinlerin alındığı yerdir.


2
Besinlerin mideye ulaşmasını sağlar.


3
Besinlerin kana geçtiği yerdir.


4
Lokmanın yemek borusuna geçmesini sağlar.


5
Yemek borusundan gelen besinlerin toplandığı yerdir.


6
Sindirilmeyen besinlerin toplandığı yerdir.

6. I- Su                  II- Vitamin               III- Mineraller
     Yukarıda verilenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Vücuda enerji vermeleri
b- ) Bütün besinlerde bulunmaları
c- ) Hayvansal besinler olmaları
d- ) Sadece bitkisel besinlerde bulunmaları

7.  Portakal, limon, maydanoz, kuşburnu ve mandalinada bol miktarda bulunan vitamin çeşidi hangisidir?
a- ) E vitamini                       b- ) C vitamini
c- ) K vitamini                       d- ) D vitamini

8. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan atılan zararlı maddelerden değildir?
a- ) Oksijen               b- ) Karbon dioksit
c- ) İdrar                   d- ) Ter

9.  Aşağıdaki sivil-toplum örgütlerinden hangisi sigara ve alkolle mücadele eder?
a- ) KIZILAY                        b- ) YEŞİLAY
 c- ) AKUT                             d- ) TEMA

10. Besinlerin içerdikleri maddeler ve görevleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

a- ) Protein à Düzenleyici
b- ) Yağ à Yapım- onarım
c- ) Karbonhidrat à Enerji verici
 d- ) Su à Yapım – onarım

11.  Aşağıda verilen boşlukları kutucuk içinde verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz. (8PUAN)


ALKOL
D-VİTAMİNİ
PASİF İÇİCİ
AĞIZ
AKCİĞER
PROTEİN
ENERJİ
DÜZENLEYİCİ* Besinlerin sindirimi ilk olarak ………….. da başlar.
* Sigara içen bir kişinin yanında bulunursak ……… ………. Oluruz.
* Karbonhidratlar vücudumuza ………………. Verir.
* ………………… vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yaparlar.
* Su ve mineraller  vücudumuzda …………………..  olarak görev yaparlar.
* Kemiklerin gelişimini …  ……………….. sağlar.
* Sigara içen bir insanın en fazla zarar gören organı ………………. dir.
* ……………. Reflekslerin yavaşlamasına neden olur.

12. Aşağıdaki verilen şemada boşaltımda görevli yapı ve organları ok işareti çıkararak yazınız.   ( 7PUAN) 

13.  “Kan içindeki atık maddelerin süzülmesini sağlar. Vücudumuzda iki tane vardır. Fasulyeye benzeyen bir yapısı vardır.” Açıklaması verilen boşaltımda görevli organımız aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Üreter                             b- ) Üretra
c- ) Böbrekler                       d- ) İdrar kesesi

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Boşaltım atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasıdır.
b- ) Vücudumuz için zararlı olan karbondioksidi ağzımızdan dışarı atarız
c- ) İdrar kesesi idrarı depolar.
d- ) İdrarı vücudumuzdan dışarı atan kısa boruya üreter denir.

15.  ” İçeriğini bilmediğimiz bir besin maddesine iyot çözeltisi damlatılıyor ve mavi-mor renk oluşumu gözleniyor.”   Bu besin maddesinin aşağıdakilerden hangisini içerdiği söylenebilir?
a- ) Protein                b- ) Karbonhidrat
c- ) Yağ                      d- ) Vitamin

16. Aşağıdaki yapı ve organlardan hangisinin boşaltımla ilgisi yoktur?
a- ) Deri         b- ) Akciğer
c- ) Böbrek    d- ) Mide

17. Dişlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Azı dişleri besinlerin öğütülmesini sağlar.
b- ) Köpek dişleri toplam dört tanedir.
c- ) Kesici dişler üst çenede iki tanedir.
d- ) Ağzımızda sayıca en fazla azı dişleri bulunur. 18. Yandaki şekle bakarak  “su döngüsü” nedir kısaca açıklayınız.
(6PUAN)
19.  Kutucuk içinde verilen kavramları aşağıdaki boşluklardan uygun olan yerlere yazınız. (5PUAN)
"ÇİĞ – KAR- DOLU- YAĞMUR- SİS" 
* Havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla yeryüzüne sıvı olarak düşerim.Ben ……………………….

* Havadaki su buharının yeryüzüne yakın kısımlarında bulunurum.Ben ……………………………..

* Havada kalmak istemem yoğuşarak yer yüzüne katı, kristal   tanecikler  olarak   inerim. Ben ………………..

* Bahar aylarında sabahları bitkilerin üzerinde su damlacıkları halinde bulunurum.Ben  ……………...

* Su damlacığıyım. Yeryüzüne inerken daha soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca üzerim buzla kaplanır. Ben ………..  

20. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kavramlarla doldurunuz. ( 4PUAN)
Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesidir

……………………
Güneş enerjisini yeryüzüne ulaştırır

………..…………
Sıcaklığın ölçüldüğü alettir.

……………..……….
Maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.

      ……………………………


 21.  Miktarları aynı olan suya aynı miktarda ısı veriliyor. Biri 5 dakika, diğeri 10 dakika ısıtılıyor. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
a- ) Çok ısıtılan madde daha az sıcaklığa ulaşır. 
b- ) Az ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
c- ) Çok ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
d- ) İki kaptaki su aynı sıcaklığa ulaşır

NOT:  Çoktan seçmeli soruların doğru cevabı 4( dört) puandır. Diğer soruların puanları soruların yanında verilmiştir. SÜRE: 40 DAKİKADIR

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder