7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı - 20


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları


A. Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise “D” , yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10*2 = 20 puan)
(    ) Yetişkin bir insanın ağzında 32 tane diş vardır.    
(    ) Erime sırasında katı maddeler ısı alırlar.    
(    ) Üreter, sindirim sistemi organıdır.
(    ) Sigara yalnızca içenlere zarar verir.         
(    ) Akciğer ve deri boşaltıma yardımcı organlardandır.
(    ) Böbreklerimizin sağlığını korumak için mümkün olduğu kadar az su içmeliyiz.           
(    )  Alkol dalağa zarar verir.        
(    )  Sindirim olayı yutakta başlar.        
(    )  Akciğerler vücudumuzdaki karbondioksiti dışarı atarak boşaltıma yardımcı olur.            
(    )  Kalın bağırsak, sindirilemeyen besinlerdeki suyu emerek kana karışmasını sağlar.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.(10*2 = 20 puan)
   yemek borusu – sis-  kesici – protein- idrar kesesi -kan - yoğuşma- vitamin  - ince bağırsak-düzenleyici 
Su buharının ısı vererek tekrar su haline geçmesine …………………. denir.
* Besinlerde A,B,C,D,E ve K gibi ……………… vardır.
* Mineraller vücudumuzda ………………………..olarak görev yapar.
* Su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasına ……….. denir.
* ………………….. ağızdan gelen besinlerin mideye iletilmesini sağlar.
* Sindirilen besinler vücuda ……………………. yoluyla dağılır.
* Her insanda köpek, azı ve ……………………. dişler bulunur.
* …………………………. idrarın toplandığı yerdir.
* Besinlerin kana karıştığı organ ………………’dır.  
* Büyüme, gelişme,tırnak ve saç uzamasını sağlayan besin grubu ………………….’dir.

C. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyin. (8*5=40 puan)
1.      I. Proteinler              II. Yağlar
III. Su ve Mineraller
a) Enerji verici
b) yapım – onarım
c) Düzenleyici
          Besinlerin içerdikleri maddeler ile görevlerinin doğru olarak eşleştirilmesi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? (5 puan) 
a- ) I – a           II – b                     III – c
b- ) I – b       II – c                         III – a
c- ) I – c           II – a         III – b
d- ) I – b       II – a             III – c

2. Ekmek, makarna, patates yemeği, tatlı ve cacık yiyen bir öğrenci hangi besini en fazla oranda almıştır?(5 puan) 
a- ) protein               b- ) mineral
c- ) karbonhidrat     d- ) vitamin

3. Aşağıda besinlerin vücudumuzda izlediği yol (sindirim sistemimiz) doğru olarak sıralanmıştır? (5 puan) 
a- ) ağız – yutak - yemek borusu – mide – kalın bağırsak – ince bağırsak
b- ) ağız – yutak - kalın bağırsak – ince bağırsak – mide – yemek borusu
c- ) ağız – yutak – yemek borusu – mide – ince bağırsak – kalın bağırsak
d- ) ağız – yutak – yemek borusu – mide – kalın bağırsak – ince bağırsak

4. Böbrekler dışında vücudumuzdaki atık maddeleri dışarı atılmasında görevi olmayan yapı ve organ hangisidir? (5 puan) 
a- ) akciğer                          b- ) deri
c- ) karaciğer                       d- ) mide

5. Arkadaşımız düştü. Bacağındaki kanama bir türlü durmadı. Arkadaşımızda hangi vitaminin eksikliği söz konusudur? (5 puan) 
a- )  B vitamini                     b- ) C vitamini
c- ) K vitamini                      d- ) E vitamin

6. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim ile ilgili değildir? (5 puan) 
a- ) Mide                    b- ) Akciğer
c- ) İnce bağırsak    d- ) Yutak     

7. Doğadaki tüm enerji kaynaklarının kökeni olan enerji aşağıdakilerden hangisidir?( 5 puan)
a- ) Elektrik                       b- ) Güneş
c- ) Işık                               d- ) Rüzgar

8. Sıvı halden gaz haline geçmeye ne ad verilir? ( 5 puan )
a- ) Erime                          b- ) Donma
c- ) Buharlaşma                d- ) Yoğunlaşma

D. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış olarak verilen boşaltım organlarının adlarını ve görevlerini yazınız.(4*5 = 20 puan)

1-………………………….
Görevi:………………………………………
……………………………………………………
………………………………………

 2-…………………………
Görevi:…………………………………………
………………………………………………………
…………………………………

 3- …………………………
Görevi:…………………………………………
…………………………………………                     
                       
4-………………………….                               
Görevi:……………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder