7 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 1


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları


Sena, yandaki şekildeki gibi

bir miktar suyu ısıtarak üzerine
buz dolu kap koydu.
1. Sena, bu deneyi hangi amaçla
yapmıştır?
a- ) Karın yağışını göstermek
b- ) Suyun buharlaştığını kanıtlamak
c- ) Yağmurun oluşumunu göstermek
d- ) Isı ile buzun eridiğini göstermek

2. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı, ışınların etkisiyle olmuştur?
a- ) Çelik çaydanlıktaki suyun ısınması
b- ) Soba üstündeki maşanın ısınması
c- ) Güneşte kalan cam bardaktaki suyun ısınması
d- ) Kaloriferin etkisiyle odanın ısınması

Eşit büyüklükte aynı maddeden yapılan terlikler
güneşte bir süre bekletiliyor. Terliklerin sıcaklıkları test edildiğinde her birinin sıcaklıklarının farklı olduğu görülüyor.

3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Beyaz ve mavi terliklerin sıcaklıklar eşittir.
b- ) Sıcaklığı en yüksek olan terlik siyah olandır.
c- ) Siyah ve mavi terliklerin sıcaklıkları eşittir.
d- ) Sıcaklığı en düşük olan terlik mavi olanıdır.
7.
4. Aşağıdakilerden hangisi Güneş enerjisinden yararlanma yöntemlerinden biri değildir?
a- ) Güneş panelleri ile su ısıtmak
b- ) Güneş fırınında yemek pişirmek
c- ) Güneş pilleri ile elektrik üretmek
d- ) Güneş ışınları ile ateş yakmak


I. Su buharı
II. Su damlacıkları
III. Su damlaları
5. Yukarıdaki resimle ilgili yukarıdakilerden
hangisi yada hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I                     b- ) Yalnız II
c- ) I, II                          d- ) I, II, III

Su buharlaştıktan sonra soğuk hava tabakasına rastlayınca yoğuşarak buluta dönüşür. Bulutlar daha soğuk hava katmanıyla karşılaşınca bulutu oluşturan çok küçük
tanecikler, su damlacıklarını oluşturmadan donar. Buz kristallerine dönüşür.
14.
6. Yukarıda anlatılan olay sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a- ) Buzul          b- ) Kar
c- ) Kırağı         d- ) Sis


Ali, eşit büyüklükteki karton

Kutulardan birinin bir yüzeyine
plastik folyo ile pencere yaptı.
 İki kutuyu da pencere güneş
ışığı alacak şekilde güneşlik
bir yere yerleştirdi. Kutuları delerek üstüne birer termometre yerleştirdi. Termometrelerin üzerini de porselen kupa ile kapattı.

7. Deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İki kutunun da sıcaklıkları eşit olur.
b- ) Penceresiz kutunun sıcaklığı azalır.
c- ) Pencereli kutunun sıcaklığı daha fazladır.
d- ) Pencereli kutunun sıcaklığı değişmez


I. Su buharı      II. Su damlacıkları
III. Buz kristalleri
8. Yukarıdakilerden hangileri suyun doğada bulunma biçimlerindendir?
a- ) I, II                   b- ) I, III
c- ) II, III                d- ) I, II, III

9. İnsan ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjinin temel kaynağı nedir?
a- ) Su         b- ) Oksijen
c- ) Besin    d- ) Güneş

10. Bir bardağa soğuk meyve suyu

doldurduğumuzda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
a- ) Bardağın sıcaklığı değişmez.
b- ) Bardak soğur, meyve suyu ısınır.
c- ) Meyve suyu soğur.
d- ) İkisinin sıcaklığı da değişmez.


A ve B maddeleri

birbirine dokundurulmadan önce A’nın sıcaklığının B’den yüksek olduğu tespit edilmiştir.
11. İki madde arasındaki ısı alışverişine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) A’nın sıcaklığı düşer.      
b- ) A’dan  B’ ye ısı akışı olur.
c- ) B’nin sıcaklığı sürekli artar.
d- ) Bir süre sonra ikisinin sıcaklığı eşitlenir.


I. Suların sıcaklıkları eşittir.

II. Çok olan suyun ısı enerjisi fazladır.
III. Ortam soğuyunca az olan su daha
erken soğur.
12. Yanda gösterilen
bardaklara farklı
miktarlarda su
konulmuştur. Bardaktaki sular için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?
a- ) Yalnız I       b- ) Yalnız II
c- ) I, III           d- ) I, II, III


13. Filiz, aynı maddeden

yapılan eşit büyüklükteki     
bilyeleri ısıttı. Mavi bilyeyi
5 dakika, yeşil bilyeyi 10 dakika ısıttı. Bilyeleri aynı anda bir buz kalıbının üzerine koydu.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Mavi bilyenin ›s› enerjisi daha fazladır.
b- ) Yeşil bilye buza daha çok gömülür.
c- ) İki bilye de buzda iz yapar.
d- ) Yeşil bilyenin sıcaklığı daha yüksektir


14. Şekilde

tencere, masa ve
konserve kutusunun
sıcaklıkları gösterilmiştir.
Birbirine temas eden bu üç madde arasındaki ısı alışverişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15. Resimde hangi olay suyun yoğunlaşması sonucunda oluşmuştur?
a- ) Bulutların oluşumu
b- ) Irmağın oluşumu
c- ) Yağmurun oluşumu
d- ) Güneşin açması


16. Yukarıdaki grafikte ısıtılmakta olan bir kap suyun zamana bağlı sıcaklık değişimini göstermektedir.
Suyun 4. dakikadaki sıcaklığı ile 1. dakikadaki sıcaklığı arasındaki fark kaç santigrat derecedir?
a- ) 20          b- ) 40
c- ) 60         d- ) 80


17. Şekildeki deneyi yapan öğrenci

kapta bulunan su tamamen
yok oluncaya kadar ısı vermeye
devam etmiştir. Bu öğrenci kaptaki
su ile ilgili aşağıdaki gözlemler
den hangisinde bulunmuş olamaz?
a- ) Kaptaki su buharlaşmıştır.
b- ) Buharlaşan su havaya karışmıştır.
c- ) Suyun tamamı buharlaşıncaya kadar sıcaklık değişmemiştir.
d- ) Kaybolan su bir süre sonra kaba geri dönmüştür.


18. Düdüklü tencere, diğer tencerelere göre yemeği daha hızlı pişirir, Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir
a- ) Su buharı üstte biriktiği için,
b- ) Buharı dışarıya çıkarmadığından basınç arttığı.
c- ) Kapıldığı malzeme daha iyi iletken olduğu için
d- ) Yemeği daha iyi kaynattığı için.

Bir sıvının gaz haline geçmeye başladığı sıcaklık derecesine …… denir.
19. Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
a- ) Buharlaşma
b- ) Kaynama
c- ) Kaynama noktası
d- ) Yoğunlaşma

20. Aşağıda verilen tanımlarla, terimlerin eşleştirmesinde hangisi yanlış olmuştur?

a.
Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesidir

buharlaşma
b.
Soğuk bir maddeyle karşılaşan buharın dönüştüğü haldir

yoğuşma
c.

Isı enerjisi birimidir.

kalori
d.
Yoğunluğu demirden daha az olan bir maddedir

      altın

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder