8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 8


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları

1. Farklı ısı enerjisine sahip iki madde temas ettiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a- ) Isısı fazla olan ısısı az olana enerji verir.       
b- ) Isısı fazla olan daha çok ısınır.
c- ) Isısı az olan daha çok ısınır.                       
d- ) İki madde de soğur.

2. İki ayrı kapta miktarları aynı olan suya, aynı miktarda ısı veriliyor. Biri 5 dakika, diğeri 10 dakika ısıtılıyor. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
a- ) Çok ısıtılan madde daha az sıcaklığa ulaşır.   
b- ) Az ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
c- ) Çok ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.    
d- ) İki kaptaki su aynı sıcaklığa ulaşır

3. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
a- ) Elektrik tellerinin yazın daha gevşek durması.
b- ) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması
c- ) Köprülerin bir ayağının serbest bırakılması..
d- ) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.

4. Yaz mevsimi olmasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yağan kar miktarının fazla olması          
b- ) Yaz mevsiminin süresinin kısa olması
c- ) Farklı iklim çeşitleri görülmesi
d- ) Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

5. Termometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?
a- ) Isınan maddelerin buharlaşmasından     
b- ) Isınan maddelerin genleşmesinden
c- ) Sıvıların akışkan olmasından                        
d- ) Sıvıların hareket etmesinden

6.  I. Balkona asılan çamaşırların kuruması
    II. Yere dökülen kolonyanın kokusunun odanın her yerine dağılması
   III. Meyve suyunun içindeki buz parçalarının küçülmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri buharlaşma olayının her sıcaklıkta olacağını kanıtlar?
a- ) I – II                          b- ) I – III
c- ) II -III                       d- ) I – II - III  

7. Güneş ile ilgili anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a- ) Bütün enerji kaynaklarının kökeninde güneş enerjisi vardır.
b- ) Güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
c- ) Güneş ışınları ulaştıkları maddeyi ısıtır.
d- ) Güneş enerjisi çevreye zararlı bir enerji türüdür.

8. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsü olayının basamaklarından biri değildir?
a- ) Yeryüzündeki sular ısınıp buharlaşır.
b- ) Isınan hava yükselirken su buharını taşır.
c- ) Su buharı ısınır ve sıvı hale geçer.
d- ) Çeşitli yağışlar ve hava olayları olarak yeryüzüne döner.

9.  İçi hava dolu olan balonu sıcak suyun üzerine bıraktığımız zaman balonun şişmesinin nedeni nedir?
a- ) İçindeki havanın hacminin artması                 
b- ) Plastiğin ısının etkisiyle yumuşaması
c- ) Su ile balon arasında ısı alışverişi olması
d- ) Sudan balonu ısı akışı olması

10. Yukarıdaki resimde numaralanmış bölgelerden hangisinde buharlaşma vardır?
a- )  B        b- ) D                c- )  A               d- )  C

11. Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özellik değildir?
a- ) Kütle                                 b- ) Kaynama Noktası   
c- ) Erime Noktası                   d- ) Yoğunluk
                
12. Aşağıdaki maddelerden hangileri suda batar, hangileri yüzer?
madde
Hacmi
(mililitre)
Kütlesi
(gram)
Yüzer mi?- Batar mı?
A
45
60

B
80
50

C
100
120

D
75
100

(Suyun yoğunluğu: 1 g/mL)

13. Buharlaşma olayına günlük hayattan iki örnek veriniz.

14. Aşağıda verilen değişimlerin adlarını yanındaki boşluğa yazınız.
Maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.

Maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir.

Maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir.

Katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir.

Sıvı maddenin her yerinden gaz çıkışıyla hızlı buharlaşmasıdır.


15. Düzensiz şekilli katıların hacmi nasıl ölçülür?

16. 20 mililitre hacmindeki bir maddenin kütlesi 40 gram olarak ölçülmüştür. Bu maddenin yoğunluğunu bulunuz.

17. Buzdolabından çıkardığımız buz parçalarını bir havlunun içine koyduğumuz zaman erimeye başladığını görürüz. Bu olayın nedeni nedir?

18. Elimize kolonya döküldükten bir süre sonra ıslaklığın kaybolduğunu görürüz. Elimizdeki ıslaklığın kaybolma nedeninin açıklayınız.

19. Bir cam kavanozun kapağı açılmıyor. Kavanoz ters çevrilip sıcak suda bekletilince kapağı açılıyor. Kavanozun kapağının açılmasını sağlayan olayı açıklayınız.

20. Yağmur yağdıktan sonra oluşan su birikintileri nasıl kaybolur?
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder