8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 7


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları


1. Su, yeryüzünde 3 farklı halde bulunur ...…… suyun katı halidir, …….. ise  sıvı hali, ………….. da suyun gaz halidir.
Paragrafta boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

2. Yandaki bardağa soğuk meyve suyu doldurduğumuzda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a- )  Bardağın sıcaklığı değişmez.
b- )  Bardak soğur, meyve suyu ısınır.
c- )  Meyve suyu soğur.
d- )  İkisinin sıcaklığı da değişmez.

3. Yeryüzünden buharlaşarak yükselen su buharının atmosferde soğuyup yoğuşarak yağış (yağmur, kar, dolu…) şeklinde tekrar yeryüzüne inmesine ne denir?
a- ) Su Döngüsü                         b- ) Genleşme
c- ) Buharlaşma                          d- ) Donma

4. Filiz, (yanda) aynı maddeden

yapılan eşit büyüklükteki      
bilyeleri ısıttı.  Mavi bilyeyi
5 dakika,  yeşil bilyeyi 10 dakika ısıttı.  Daha sonra bilyeleri aynı anda bir buz kalıbının üzerine koydu.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gözlemlenemez?
a- )  Mavi bilyenin ısı enerjisi daha fazladır.
b- )  Yeşil bilye buza daha çok gömülür.
c- )  İki bilye de buzda iz yapar.
d- ) Yeşil bilyenin sıcaklığı daha yüksektir.

5. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye bir örnek sayılmaz?
a- )  Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkması.
b- )  Sobanın yanına konan balonun patlaması.
c- )  İçine çay konulan bardağın çatlaması.
d- ) Dondurmanın güneşte erimesi.

6. Resimde hangi olay suyun yoğunlaşması sonucunda oluşmuştur?

a- ) Bulutların oluşumu          b- ) Irmağın oluşumu
c- ) Yağmurun oluşumu          d- ) Güneşin açması

7. Aşağıdakilerden hangisi ısınmak için kullanılan yakıt değildir?
a- ) Soba       b- ) Doğalgaz     c- ) Kömür  d- ) Petrol

8. Aşağıda ısı ve sıcaklık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- )  Sıcaklıkları farklı olan iki madde bir araya getirildiğinde maddeler arası ısı alışverişi olur.
b- )  Sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru bir ısı geçişi sağlanır.
c- )  Aynı maddenin iki eşit kütlesine aynı miktar ısı verildiğinde maddelerin ısıları farklı farklı olur.
d- )  Farklı miktardaki aynı maddelere aynı miktarda ısı verildiğinde, miktarı az olan madde daha fazla ısınır.

9. Yanda gösterilen

bardaklara farklı
miktarlarda su
konulmuştur. Bardaktaki sular için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?
I.    Suların sıcaklıkları eşittir.
II.   Çok olan suyun ısı enerjisi fazladır.
III.  Ortam soğuyunca az olan su daha erken soğur.
a- ) Yalnız I                         b- ) Yalnız II
c- ) I, III                            d- )  I, II, III

10. Sigara ve alkol ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- )  Sigara kalp ve damar hastalıklarına neden olur.
b- )  Alkol ve sigara insanın moralini düzeltip sorunlarını çözmesine yardımcı olur.
c- )  Sigara ve alkol bağımlılık yapar.
d- )  Alkol karaciğeri olumsuz etkileyerek siroz hastalığına yakalanma riskimizi artırır.

11. “Burak, çaydanlıkta kaynayan suyun üzerine soğuk metal bir tabak tutar.’’Burak’ın yaptığı bu olay ile ilgili hangi bilimsel sonuç beklenir?
a- ) Tabağın üzerinde su damlacıkları oluşması
b- ) Tabağın erimesi                                         
c- ) Burak’ın elinin yanması
d- ) Tabağın donması

12. Ali, eşit büyüklükteki karton   

Kutulardan birinin bir yüzeyine
 plastik folyo ile pencere yaptı.
 İki kutuyu da pencere güneş
ışığı alacak şekilde güneşlik
bir yere yerleştirdi. Kutuları delerek üstüne birer termometre yerleştirdi. Termometrelerin üzerini de porselen kupa ile kapattı.
Deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İki kutunun da sıcaklıkları eşit olur.
b- ) Penceresiz kutunun sıcaklığı azalır.
c- ) Pencereli kutunun sıcaklığı daha fazlalaşır.
d- ) Pencereli kutunun sıcaklığı değişmez.

13. Vitaminler ve yetersiz alındığında sebep olduğu hastalıklar eşleştirilmiştir. Eşleştirmelerden hangileri yanlış verilmiştir?
I.    D vitamini à görme bozuklukları
II.  A vitamini à raşitizm hastalığı
III. K vitamini à kesik ve yaralar geç iyileşir
a- )  II     b- )   I , II    c- )   III      d- ) I , II , III
           
14. Modelde gösterilen dişlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- ) I, besinleri ezerek öğütür.       
b- ) II, kesici dişler olarak adlandırılır.
c- ) III, köpek dişlerimiz ağzımızda toplam 4 tanedir.
d- ) IV, 20 ‘lik dişlerimiz 18 ile 22 yaş arası çıkar.

15. Aşağıda verilen paragraftaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz.   ( yağmur,  kar ve dolu,  bulut,  sis )

- Havadaki su buharının küçük damlacıklar şeklinde yoğuşarak  gözle görülebilir hal almasına…………… , çok küçük su damlacıklarından oluşan yere yakın bulutlara ise………….denir.  Bulutları oluşturan su taneciklerinin yeryüzüne düşmesi ise ……………… olarak adlandırılır. Bulutları oluşturan su damlacıkları , atmosferde soğuk hava ile karşılaştığında buz kristallerine dönüşür, böylece ………………….. meydana gelir.

16. Şekilde

tencere, masa ve
konserve kutusunun
sıcaklıkları gösterilmiştir.
Birbirine temas eden bu üç madde arasındaki ısı alışverişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

17.


Yukarıdaki grafikte ısıtılmakta olan bir kap suyun zamana bağlı sıcaklık değişimini göstermektedir.
Suyun 4. dakikadaki sıcaklığı ile 1. dakikadaki sıcaklığı arasındaki fark kaç santigrat derecedir?
a- ) 20              b- )  40              c- ) 80         d- ) 60

18. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organı değildir?


19. Paragrafta verilen boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.(cal, genleşme, joule, yakıt, buharlaşma, yoğuşma)
Yandığı zaman  çevresine ısı veren maddelere ……..…….. denir. 1……….4………..’dür.  Sıvıların  ısı alarak gaz haline geçmesine ………………….denir.  Isının etkisiyle maddelerin hacimlerinde artış olur bu olaya …………………adı verilir. Su buharı, soğuk bir madde ile karşılaştığında tekrar su haline dönüşür. Bu olaya da ……………………. denir.

20. Aşağıda verilen cümleleri doğru bir şekilde tamamlayan  karşıdaki sözcüklerle eşleştiriniz.

Suyun içine  atılan buz, su üstünde…………….

Suda batan cismin yoğunluğu ,suyun
 Yoğunluğundan……………………………….

Suda yüzen cismin yoğunluğu ,suyun
yoğunluğundan………………………………..

Sudan daha yoğun cisimler suda…………….

21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?
a- ) Erime, kaynama ve donma sıcaklıkları maddeler için birer ayırt edici özelliktir.
b- ) Her maddenin kütle ve hacmi vardır.  (ortak özellik)
c- ) Yüzme ve batma hem kütle hem hacimle ilgilidir.
d- ) Bir cismin suda batması için kütlesinin küçük, hacminin büyük olması gerekir.

NOT:  21 adet sorudan istediğiniz 20 taneyi cevaplandırınız.
Her soru 5 puandır.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder