8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi cevapli 1. Dönem 2. Yazılı sorulari - 11


5. sınıf fen ve teknoloji dersi cevaplı 1. dönem 2. yazılı soruları

www.odevkalemi.com  İlköğretim Okulu             
       2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı
Tarih:   ….. / … / 201….
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi I. Dönem II. Yazılı Soruları
Adı:                                                                         
Soyadı:                                                              
Numarası:                                                                                           Puanı:                        Notu:
“Sorular”
1. 12 yaşındaki Hülya, yukarıdaki besin piramidinde

verilen besinlerle beslenmektedir. Bu beslenme şekline bağlı olarak Hülya’da aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
a- ) Büyümesinin hızlanması
b- ) Çabuk hastalanması
c- ) Zekâsının çok iyi gelişmesi
d- ) Vücudunun enerji üretmemesi

2.

Şekilde, insanda sindirimle ilgili organlar verilmiştir. Kaç numaralı organda, sindirilen besinler emilerek kana geçer?
a- ) 1             b- ) 2
c- ) 3               d- ) 4

3. Aşağıdaki rahatsızlıklardan hangileri pasif içicilerde görülür?
I. Boğazda yanma
II. Öksürük
III. Nefes darlığı
a- ) Yalnız II                   b- ) I – III
c- ) II - III                         d- ) I - II - III

4. I.  Sokaktaki elektrik tellerinin kışın gerilmesi, yazın sarkması
II.  Kavanozun kapağının soğukta daha zor, sıcakta daha kolay açılması
III. Yanan kömürün ısı vermesi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri genleşme ve büzülmeye örnektir?
a- ) yalnız I                              b- ) I ve II     
c- ) yalnız II                            d- ) II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi doğada daha kısa
sürede parçalanıp toprağa karışır?
a- ) Cam şişe                         b- ) Teneke kutu
c- ) Gazete kağıdı                   d- ) Plastik torba

6.  I. Akciğer                             II. Böbrek
                       III. Kalın bağırsak
Yukarıda verilen organların ortak özelliği hangisidir?
a- ) Kanı temizleyerek hücrelere gönderme
b- ) Kandaki zehirli maddeleri süzerek vücuttan atma
c- ) Zararlı maddelerin vücuttan atılmasında etkili olma
d- ) Sindirilen besinlerin kana geçmesini

7. Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir özellik söz konusudur?
a- ) Elektrik direklerindeki tellerin yazın sarkık, kışın gergin olması
b- ) Sıkışmış konserve kapağının sıcak suya tutularak açılması
c- ) Bir lâstiğin çekildiğinde boyunun uzaması  bırakıldığında kısalması
d- ) Demiryolu raylarının döşenirken aralarına boşluk bırakılması

8. Aşağıdakilerden hangisi hastalıklardan korunmak için yapılmaz?
a- ) Çeşitli ilâçları sürekli kullanma
b- ) Temizliğe dikkat etme
c- ) Yeterli ve dengeli beslenme
d- ) Aşı yaptırma

9. Yaz mevsimi olmamasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yağan kar miktarının fazla olması
b- ) Yaz mevsiminin süresinin kısa olması
c- ) Farklı iklim çeşitleri görülmesi
d- ) Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

10. ”Yeryüzünden buharlaşarak yükselen su buharının atmosferde soğuyup yoğuşarak yağış şeklinde tekrar yeryüzüne inmesi olayına .......................... denir.”
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) yağmur                               b- ) erime  
c- ) sıcaklık                               d- ) su döngüsü

11. Güneş ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Güneş birçok enerjinin kaynağıdır.
b- ) Güneş enerjisi yeryüzüne ışık ışınlarıyla ulaşır.
c- ) Güneş ışınları ulaştıkları maddeyi ısıtır.
d- ) Elektrik enerjisinin kaynağı Güneş değildir.

12. Aşağıdakilerden hangisi sıvılı termometrelerin çalışma prensibini açıklar?
a- ) Isınan sıvılar genleşir.
b- ) Isınan sıvılar büzülür.
c- ) Isınan katılar genleşir.
d- ) Isınan katılar büzülür.

13. ”Genleşen maddelerin ..................... artar.” Noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?
a- ) hacimleri                     b- ) kütleleri         
c- ) enerjisi                        d- ) sayısı

14. Su buharı soğudukça tekrar su haline geçer. Bu olaya ne denir?
a- ) kaynama                  b- ) buharlaşma                                                  c- ) erime                       d- ) yoğuşma

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) 1 cal yaklaşık 4 J dür.
b- ) 1 kcal  100 cal dir.
c- ) 1 kJ   100 J dür.
d- ) 40 cal yaklaşık 40 J dür.

16. Bir şişeye su doldurup ağzı açık halde iki gün beklettiğimizde, şişedeki suyun seviyesinin azalmasının nedeni suyun hangi özelliğiyle ilgilidir?
a- ) suyun her sıcaklıkta yoğuşma özelliği
 b- ) suyun her sıcaklıkta buharlaşma özelliği
c- ) suyun her sıcaklıkta kaynama özelliği
d- ) suyun her sıcaklıkta genleşme özelliği

17. ”Soğuk havalarda, yere yakın yerlerdeki su buharının yoğuşmasıyla .......... oluşur.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) yağmur        b- ) bulut     c- ) sis            d- ) kar

18. Aşağıdakilerden hangisi katıların genleşmesinin neden olabileceği olumsuz etkilere karşı alınabilecek önlemlerdendir?
a- ) telefon tellerinin yazın gergin takılması
b- ) tren raylarının arasında genleşme payının bırakılması
c- ) telefon tellerinin kışın sarkık takılması
d- ) mutfak tüplerinin yazın güneşte bırakılması

19. Aynı büyüklükte iki bardağın içine aynı miktarda su koyduk. Birinci bardaktaki suyun sıcaklığı 20 ‘C, ikinci bardaktaki suyun sıcaklığı 30 ‘C idi. Bu bardaklardaki suları bir tencerede birleştirdik. Tenceredeki suyun sıcaklığı hakkında ne söyleyebiliriz?
a- ) Tenceredeki suyun sıcaklığı 20 ’C  ölçülür.
b- ) Tenceredeki suyun sıcaklığı 30 ’C ölçülür.
c- ) Tenceredeki suyun sıcaklığı  50 ’C ölçülür.
d- ) Tenceredeki suyun sıcaklığı 25 ’C ölçülür.

20. Aynı miktar ısı verilen bir cezvedeki su, bir çaydanlıktaki sudan daha çabuk ısınır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kütlesi az olan madde çok, kütlesi çok olan madde az ısınır.
b- ) Isınmanın kütleyle bir ilgisi yoktur.
c- ) Kütlesi çok olan madde çok, kütlesi az olan madde az ısınır.                                                                            d- ) Çayı cezvede yapsak iyi olur.

21. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
( Y ) Isı ve sıcaklık aynı şeydir.
( D ) Aynı madde, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısınır.
( D ) Yakıtlardan elde edilen ısı, başka bir enerjiye dönüşemez.
( Y ) Buharlaşma her sıcaklıkta olmaz.
( D ) Donma sırasında maddeler ısı verirler.
( D ) Terleme vücudumuzun ısınmaya karşı aldığı bir önlemdir.
( D ) Katı ve sıvı maddelerin ısınması sonucunda hacimleri değişir.
( D ) Termometreler, sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
( D ) Isı enerjisi birimi kaloridir.
( D ) Su donduğu zaman hacmi genişler.

22. "buharlaşma – doğal gaz – termometre –yoğuşma - genleşme"

Yukarıdaki terimleri uygun boşluklara doldurunuz.

* Soğuk bir maddeyle karşılaşan buharın dönüştüğü hale yoğuşma denir.

* Sıcaklığı ölçen araca termometre denir.

* Isının etkisiyle maddelerin hacimlerindeki artışa genleşme denir.

* Sıvı bir maddenin gaz haline geçmesine buharlaşma denir.

* Doğal gaz en temiz yakıt türüdür.

1,2,…20. sorular 4puan   21. ve 22. sorular 10 puan

Cevap: 1b, 2c, 3d, 4b, 5b, 6c, 7c, 8a, 9d, 10d, 11d, 12a, 13a, 14d, 15a, 16b, 17c, 18b, 19d, 20a,
% Başarılar Dilerim %
www.odevkalemi.com
5 – D Sınıf Öğretmeni

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder