8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 10


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları


www.odevkalemi.com  İlköğretim Okulu           
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı
Tarih:   ….. / … / 201….
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi I. Dönem II. Yazılı Soruları
Adı:                                                                         
Soyadı:                                                                  
Numarası:                                                                                           Puanı:                        Notu:
Sorular
1. Aşağıdaki resimde harflerle numaralanmış bölgelerden hangisinde yoğuşma vardır?
a- ) A          b- ) B              c- ) C                  d- ) D

2.         I.Kap    Su                  II. Kap Su


Bir öğrenci şekildeki gibi özdeş kaplara eşit miktarda çeşme suyu koyduktan sonra, 1. kabı 5 dakika, 2. kabı 10 dakika süreyle ısıtarak son sıcaklıklarını ölçüyor ve 2.kaptaki sıcaklık artışının fazla olduğunu gözlüyor. Öğrenci bu gözlemlere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
a- ) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin kütlesine bağlıdır.
b- ) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısı miktarına bağlıdır
c- ) Kütleleri farklı olan maddelerin sıcaklık artışı farklı olur
d- ) Kütlesi aynı ve eşit ısı verilen maddelerin sıcaklık artışı aynı olur.

3. Yeryüzünde yağışların olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a- ) Havanın rüzgarlı olması.
b- ) Buharlaşmanın olması.
c- ) İnsanların sularını tasarruflu kullanması.
d- ) İnsanların yağış türlerini öğrenmesi.

4. İçi hava dolu olan balonu sıcak suyun üzerine bıraktığımız zaman balonun şişmesinin nedeni nedir?
a- ) İçindeki havanın hacminin artması
b- ) Plastiğin ısının etkisiyle yumuşaması
c- ) Su ile balon arasında ısı alışverişi olması
d- ) Sudan balonu ısı akışı olması

5. Termometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?
a- ) Isınan maddelerin buharlaşmasından               
b- ) Isınan maddelerin genleşmesinden
c- ) Sıvıların akışkan olmasından                        
d- ) Sıvıların hareket etmesinden

6. Kütlesi 50 gr, hacmi 60 ml olan tahta parçası suda yüzerken;  kütlesi 3 gr hacmi 1 ml olan toplu iğne suda batmaktadır. Bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
a- ) Kütle                   b- ) Hacim     
c- ) Yoğunluk             d- ) Suyun sıcaklığı

Besin 
1 Bardak Süt
1 domates
1 Yumurta
Enerji(cal)      
100
25
150

7.  600 cal enerji almak isteyen bir birey aşağıdakilerden hangisini yemelidir?
a- ) 2 bardak süt - 3 domates - 2 yumurta
b- ) 2 yumurta - 3 bardak süt -1 domates
c- ) 2 yumurta -1,5 bardak süt - 6 domates
d- ) 3 bardak süt - 5 domates

8. - Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğunda o oluşur.
    - Havadaki su buharı, taş, toprak ve yaprak gibi katı maddeler üzerinde gece yoğunlaşarak su damlacıkları oluşturmasına ∆ denir.
     Yukarıda verilen bilgilerde o ve ∆ şekilleri yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
      o                           ∆ 
a- ) Çiy                        Bulut
b- ) Bulut                   Çiy
c- ) Sis                       Çiy
d- ) Sis                       Kırağı

9. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden değildir?
a- ) Kaynama sıcaklığı           b- ) Yoğunluk 
c- ) Erime sıcaklığı                d- ) Kütlesi

10.  12 kalori kaç joule’dir?
a- ) 24                b- ) 48
c- ) 240          d- ) 480

11. Yukarıdaki şekle göre hal değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) 2 numaralı hal değişimi süblimleşmedir.
b- ) 4 numaralı hal değişimi donmadır.
c- ) 3 numaralı hal değişimi buharlaşmadır.
d- ) 1 numaralı hal değişimi yoğunlaşmadır

12. Öğretmen, dereceli silindirin

içine su, alkol, civa ve zeytinyağını
eşit miktarda koyuyor. Sıvılar
yandaki gibi dereceli silindirin
içine yerleşiyor. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yoğunluğu en fazla olan sıvı civadır.
b- ) Zeytinyağının yoğunluğu sudan azdır.
c- ) Alkol yoğunluğu en az olan sıvıdır.
d- ) Suyun yoğunluğu civadan fazladır.

13. Aşağıdaki olaylardan hangisi genleşme olayının olumsuz etkilerindendir?
a- ) Gözlük camlarının ısıtılarak çerçeveye takılm 
b- ) Araba motorundaki gazların pistonu itmesi
c- ) yazın genleşen tren raylarının bükülmesi         
d- ) Sıvılı termometrelerin yapılması

14. Ocakta kaynamakta olan bir tencere su, kaynamaya başladığı anda sıcaklığı 100 derecedir.
1 saat daha bu suyu kaynatmaya devam edersek aşağıdakilerden hangisi olur? 
a- ) Suyun sıcaklığı değişmez.
b- ) Suyun sıcaklığı bir artar bir azalır.           
c- ) Suyun sıcaklığı azalmaya başlar.
d- ) Suyun sıcaklığı artmaya devam eder.

15. Aşağıdakilerden hangisi enerjinin yani ısının birimi değildir?
a- ) Kalori        b- ) Gram
c- ) Joule          d- ) Kilojoule

16.  “Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara…………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?
a- ) ortak                               b- ) ayırt edici
c- ) temel                               d- ) genel

17. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Isınan demiryolu raylarının uzaması
b- ) Isınan deodorant kutularının patlaması
c- ) Kalorifer borularının ısının etkisiyle patlaması
d- ) Soğutulan bir balonun küçülmesi.

18.  Eşit kollu terazinin iki ucuna asılan şekildeki kovalar dengededir. Soldaki kovanın içine su, sağdaki kovanın içinde buz bulunmaktadır.
Buna göre oda sıcaklığında bir süre sonra;
I. Terazinin dengesi bozulmaz
II. Sağ kovadaki katı miktarı zamanla azalır.
III. Terazinin dengesi sağdaki kova yönünde bozulur.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
a- ) yalnız I                            b- ) Yalnız III
c- ) I ve II                             d- ) II ve III

19. Aşağıdaki ifadelerden doğru olan ifadelerin başına “D”, yanlış olan ifadelerin başına  “Y” yazınız.

(.......) Erime ve donma olayları sırasında sıcaklık sabit kalmaz.

(….....) 30°C ile -10°C arasında ısı alışverişi olmaz.

(…....) 1kcal= 4joule’dir

(........ ) Yeryüzündeki su kaynaklarından buharlaşan su, atmosferde su buharı olarak yer alır.

(.........) En temiz yakıt olarak doğalgaz kullanılır. 

20.  Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun
kelimeler yazınız.

* Sıvıdan gaz hale geçmeye   ......................denir.

* Isı ölçü birimi ……………......., sıcaklık ölçü birimi ise ……………….. dir.

* Bir maddenin kütlesinin hacmine oranına ........................................denir.

* Güneş olmasa ...........................gerçekleşmezdi.

*  Buzun katı halden sıvı hale geçmesine …………………………….……….. denir.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder