8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 5


5. sınıf fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları


1. Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi yağ içermez?
a- ) Ayçiçeği                                     b- ) Mısır
c- ) Arpa                                           d- ) Fındık

2. Birinci sıradaki enerji verici besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Protein                            b- ) Yağlar
c- ) Vitaminler                       d- ) Karbonhidratlar

3. Yemiş olduğumuz besinler hangi organımızda emilerek kana karışır?
a- ) Mide                    b- ) İnce Bağırsak
c- ) Ağız                     d- ) Kalın Bağırsak

4. Böbreklerin sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?
a- ) Yağlı yiyecekler yememeliyiz.
b- ) Yeterince su içmeliyiz.
c- ) Bol oksijen solumalıyız
d- ) Acılı besinler yemeliyiz.

5. Ali ocaktaki çaydanlıktan dumanlar çıktığını gözlemlemiştir. Ali’nin gözlemlediği nedir?
a- ) Yoğunlaşma                    b- ) Erime
c- ) Katılaşma                       d- ) Buharlaşma

6. Güneş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Güneş enerjisi yeryüzüne ışınlarla ulaşır.                             
b- ) Güneş enerjisi suda ısıya dönüşür.
c- ) Güneş katı ve sıvıları ısıtırken gazları ısıtmaz.                    
d- ) Tüm enerjilerin kaynağı Güneş’tir.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Isıtma süresi arttıkça sıcaklık artar.
II. Uzun süre ısıtılan madde daha az ısı alır.
III. Aynı miktar ısı verildiğinde miktarı az olan madde daha çok ısınır.
a- ) Yalnız II                         b- ) I ve II
c- ) II ve III                        d- ) I, II, III

8. Aşağıdakilerden hangisi ısınmak için kullanılan bir yakıt değildir?
a- ) Petrol                              b- ) Doğal Gaz
c- ) Kömür                             d- ) Soba

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Isınan demiryolu raylarının uzaması                          
b- ) Isınan deodorant kutularının patlaması
c- ) Kalorifer borularının ısının etkisiyle patlaması                    
d- ) Soğutulan bir balonun küçülmesi

10. Eşit miktarda ısı verildiğinde aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok ısınır?
a- ) Bir çay bardağı su              b- ) Dört çay bardağı su
c- ) İki çay bardağı su                d- ) Bir yemek kaşığı su

11. Bir şişeye su doldurup ağzı açık halde 2 gün beklettiğinizde şişedeki suyun seviyesinin azalmasının nedeni suyun hangi özelliği ile ilgilidir?
a- ) Suyun her sıcaklıkta buharlaşma özelliği
b- ) Suyun her sıcaklıkta kaynama özelliği
c- ) Suyun her sıcaklıkta yoğuşma özelliği
d- ) Suyun her sıcaklıkta genleşme özelliği

12. Aşağıdakilerden hangisi genleşme olayıdır?
a- ) Ocaktaki yemeğin ısındıkça kaynaması
b- ) Suyun ısıtılınca buharlaşması
c- ) Buzdolabına konan balonun küçülmesi
d- ) Yazın elektrik tellerinin uzaması

13. Sisin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yağmurların yoğun olması
b- ) Su buharının yoğuşması    
c- ) Havaların ısınması
d- ) Sıcak havaların soğuması

14. Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özellik değildir?
a- ) Kütle                                    b- ) Yoğunluk
c- ) Kaynama sıcaklığı                d- ) Donma sıcaklığı

15. Su dolu bir kaba eşit hacimde tahta, balon, lastik top ve demir parçası konuyor. Hangisi batar?
a- ) Tahta                              b- ) Balon
c- ) Lastik top                       d- ) Demir parçası

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kaynama ve buharlaşma arasındaki farktır?
a- ) Kaynama her sıcaklıkta olur, buharlaşma belli bir sıcaklıkta başlar.
b- ) Kaynama belli bir sıcaklıkta başlar, buharlaşma her sıcaklıkta olur.
c- ) Sıvılar kaynarken ısı vermez buharlaşırken ısı verir.
d- ) Her sıvının buharlaşma sıcaklığı sabittir.

17. Aşağıdakilerden hangisi sıvılı termometrelerin çalışma prensibini açıklar?
a- ) Isınan sıvılar genleşir
b- ) Isınan sıvılar büzülür
c- ) Isınan katılar genleşir
d- ) Isınan katılar büzülür

18. Yaz mevsimi olmasına rağmen dağların tepelerinde kar olmasının nedeni nedir?
a- ) Dağların güneşe daha yakın olması
b- ) Atmosferde yükseldikçe havanın soğuması
c- ) Dağlarda yerleşmenin çok olmaması
d- ) Dağların denizden uzak olması

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katı maddeler ısı vererek erir                        
b- ) Saf maddelerin erime donma sıcaklıkları sabittir.
c- ) Sıvılar ısı vererek donar                                 
d- ) Suda batan maddeler suda yüzen maddelerden daha yoğundur

20. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısının maddeler üzerindeki etkilerinden değildir?
a- ) Kaynama                                       b- ) Yoğuşma
c- ) C isimlerin suda yüzmesi              d- ) Donma,

21. Bir maddeye ısı verilince aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a- ) Erime                              b- ) Yoğuşma
 c- ) Buharlaşma                     d- ) Kaynama

22. Aşağıdaki seçeneklerde verilen birim çiftlerinden hangisi ısı birimlerini gösterir?
a- ) Litre-Gram                      b- ) Kilogram-Gram
c- ) Joule-Kalori                   d- ) Joule-Kilogram

23. Aşağıdakilerden hangisi çiğnenmiş gıdanın izlediği yolu doğru olarak vermektedir?
a- ) Ağız – Yemek Borusu – İnce Bağırsak – Mide – Kalın Bağırsak
b- ) Ağız – Yemek Borusu – Mide – İnce Bağırsak – Kalın Bağırsak
c- ) Ağız – Mide – Kalın Bağırsak – Yemek Borusu – İnce Bağırsak
d- ) Ağız – Yemek Borusu – Mide – Kalın Bağırsak – İnce Bağırsak

24. Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Üretra                             b- ) Böbrekler
c- ) İnce Bağırsak                d- ) İdrar Kesesi

25. Aşağıdakilerden hangisi sindirilen besinlerin tüm vücuda ulaşmasından sorumludur?
a- ) Gırtlak                            b- ) Kan
c- ) İnce Bağırsak                d- ) Mide
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder