8 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 4


5. sınıf Fen ve teknoloji dersi 1. dönem 2. yazılı soruları


1. Kandaki zararlı maddeler hangi organımızda değişikliğe uğratılarak zararsız hale getirilir? 2p
a- ) İdrar kesesinde            b- ) İdrar borusunda
c- ) Böbreklerde                       d- ) İdrar kanalında

2. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi içerdiği besin yönüyle diğerlerinden farklıdır? (2 Puan)
a- ) Makarna                         b- ) Salata
c- ) Ekmek                           d- ) Bisküvi

3. Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici göreve sahip değildir?(2 Puan)
a- ) Karbonhidrat                 b- ) Su
c- ) Vitaminler                    d- ) Madensel Tuzlar

4. Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda alındığında dengeli beslenme açısından olumsuz bir durum gözlenmez? (2 Puan)
a- ) Şeker kamışı                             b- ) Makarna
c- ) Pirinç                                           d- ) Su

5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? (2 Puan)
a- ) 1 cal = 4 J                    b- ) 1200J = 300 cal
c- ) 5 kcal = 5000cal        d- ) 4 J = 4000 kJ

6. Aşağıdaki tabloda besinlerin içerdiği enerji değerleri verilmiştir. 600 cal enerji almak isteyen aşağıdakilerden hangisini yemelidir?(2 Puan)
Besin
1 bardak süt
1 domates
1 yumurta
Enerji (cal)
100
25
150

a- )
2 bardak süt – 3 domates – 2 yumurta
b- ) 2 yumurta – 3 bardak süt – 1 domates                       
c- ) 2 yumurta – 1,5 bardak süt – 6 domates
d- ) 3 bardak süt – 5 domates

7. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?(2 Puan)
a- ) Elektrik tellerinin yazın daha gevşek dur­ması.
b- ) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.
c- ) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
d- ) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması.
1
 
8.Yukarıdaki şekilde görülen Y ve Z metal çubuklarının boyları farklıdır. Çubukların boylarının         eşitlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?(2 Puan)
a- )  Her ikisi de ısıtılmalıdır.
b- ) Her ikisi de soğutulmalıdır

5
 
c- ) Y soğutulmalı, Z ısıtılmalıdır.
d- ) Y ısıtılmalı, Z soğutulmalıdır.

9. Güneş enerjisiyle ilgili olarak aşağıda seçeneklerden yanlış olanını işaretleyiniz.(2 Puan)
a- ) Güneş, dünyamızdaki yaşamın devamlılığını sağlar.
b- ) Güneş ışığı, bitkilerin besin ve oksijen oluşturmasını sağlar.
c- ) Güneş ısısı, atmosferi ısıtır, buharlaşma ve yoğunlaşmayı sağlar.
d- ) Güneş enerjisinin temel kaynağı elektrik enerjisidir.

10. Farklı sıcaklıktaki iki cisim birbiriyle temas etmektedir. Isı enerjileriyle ilgili olarak verilenlerden doğrudur?(2 Puan)
a- ) Isı enerjileri aynı kalır.
b- ) Isı enerjisi soğuk cisimden sıcak cisme geçer.
c- ) Isı enerjisi sıcak cisimden soğuk cisme geçer.
d- ) Isı enerjisi bu cisimler arasında sürekli gider gelir.

Kelimeleri uygun boşluklara yazar mısın? YUTAK-YEMEK BORUSU-İNCE BAĞIRSAK-KALIN BAĞIRSAK-MİDE-AĞIZ (6 Puan)
* Besinlerin alındığı yerdir…………………..………………………
* Besinlerin mideye ulaşmasını sağlar……………………………………...
* Besinlerin kana geçtiği yerdir…………………………………….
* Lokmanın yemek borusuna geçmesini sağlar…………………………….
* Yemek borusundan gelen besinlerin toplandığı yerdir……………..
* Sindirilemeyen besinlerin toplandığı yerdir……………………………..

12. Boş bırakılan yerleri uygun bir biçimde doldurunuz.(5 Puan)
Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına………………denir. Su buharının su damlacıkları haline gelmesine de …………………denir. Havadaki su damlacıkları birleşerek …………..oluşturur. Su damlacıkları yeterince büyüyüp ağırlaştığı zaman……………olarak yeryüzüne düşer.
Bu olaya ………………………………………… denir.

13. Boşlukları verilen kelimelerle doldurur musun? (10 Puan)
"Sıcaklıkları - soğur - sıcaklığı - ısı -kalori -derece - ısı - hareket – hayatını- kaynama"
* Isı alan maddelerin ............................................................. yükselir.
* Isı veren cisimlerin ...................................................... düşer.
P Cisimler ısı vererek ....................................................
P Sıcak bir cisme elimizle dokunursak ondan elimize ....................................akar.
* Isı birimi ............................................ dir.
* Sıcaklık birimi ................................................. dir.
* Buharlı trenler ısı enerjisinin ..........................enerjisine dönüşmesiyle çalışır.
* Teknolojideki bu gelişmeler insan ............................... kolaylaştırmıştır.
* Taşıtlarda motorun çalışması ........................ enerjisinin hareket enerjisine çevrilmesiyle oluşur.
* Sıvı bir maddenin her bölgesinden olan hızlı buharlaşmaya ……………………… denir.

14.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyun.(8 Puan)    
(  ) Sular yeryüzünden sürekli buharlaştığından, yeryüzü suları azalmaktadır.
(  ) Isı birimi olarak santigrat derece kullanılır.
(  ) Isı daima sıcak cisimden soğuk cisme akar.
(  ) Elektrik telleri yazın uzayıp, kışın kısalır.
(  ) Metal kapağı sıkışmış cam kavanozların kapakları soğuk suya tutulursa kolaylıkla açılır.
(  ) Eriyen bir madde çevresine ısı verir.
(  ) Buharlaşma ve yoğunlaşma birbirinin tersidir.
(  ) Gazlar sıcaklık artışına bağlı olarak sıvı ve katılardan daha çok genleşir.

15.Karışık olarak verilmiş kelimelerden, anlamlı cümleler oluşturup, yanlarına yazınız.(4 Puan)
“ ısı—hacimlerinin—denir---genleşme—maddelerin—büyümesine—almasıyla”
“ kaybetmesiyle—hacimlerinin—ısı—maddelerin—küçülmesine---büzülme—denir”


* Eşit büyüklükte iki kutu bularak, kutulardan birine pencere açtık.
* Kutuları beyaz kağıtla kapladık.
* Her iki kutunun sıcaklığını ölçtüğümüzde birbirine eşit ve 15 C olduğunu gördük.
* Kutuları güneş ışınlarını alabilecekleri bir yerde 10 dakika beklettik.
* Son sıcaklıklarını ölçtüğümüzde 1. kutunun 28 C, II. kutunun 23 C olduğunu gördük.
Yaptığımız bu deneye göre;
a- ) Kutulardaki termometrelerin gösterdiği sıcaklıkların farklı oluşunun nedeni nedir?(2 Puan)
b- ) Termometrelerin sıcaklığının yükselmesini ne sağladı? (2 Puan)
c- ) Bu durum neyi kanıtlar? (2 Puan)
d- ) Kutuları beyaz kâğıtla kaplamamızın nedeni nedir? (2 Puan)


* Her iki beherglastaki suların miktarları eşit ve 100 ml’dir.
* Her iki beherglastaki suların ilk sıcaklıkları birbirine eşit ve 18°C’dir.
* I. Beherglastaki su 5 dakika ısıtılıyor ve suyun son sıcaklığının 40°C olduğu gözleniyor.
* II. Beherglastaki su 10 dakika ısıtılıyor ve suyun son sıcaklığı 70°C oluyor.

Bu deneyin sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (7 Puan)
a- ) Bir maddeye aynı miktarda ve eşit sürede ısı verildiğinde, madde miktarı az olan çok; çok olan az ısınır.
b- ) Aynı oranda, aynı özellikteki maddeye az ısı verildiğinde az; çok ısı verildiğinde çok ısınır.
c- ) Aynı oranda, aynı özellikteki maddeye az ısı verildiğinde çok; çok ısı verildiğinde çok ısınır.
d- ) Bir maddeye aynı miktarda ve eşit sürede ısı verildiğinde, madde miktarı az olan az; çok olan çok ısınır.

Aşağıda verilen kelimeler yardımıyla tabloyu doldurunuz. (12 Puan)
* Sıvı  yakıtlar  * Doğalgaz   *Mazot   *Yakıtlar
* Kömür    * Katı yakıtlar * Odun    * Benzin
* LPG  * Gaz yakıtlar    * Gaz yağı    * Fuel-Oil

Kendini bir su damlası yerine koyarak başından geçen olayları anlatan bir paragraf yaz. İçinde BUHARLAŞMA, YOĞUNLAŞMA, YAĞMUR, KAR, SİS, BULUT ve GÜNEŞ kavramları olsun.(10 Puan)
Bugüne kadar Fen ve Teknoloji dersinde neler öğrendiğini yazar mısın? (10 puan)Hiç yorum yok :

Yorum Gönder