21 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Isı ve Sıcaklık


P Bir bardak sıcak suya bir miktar buz atarsak suda…………    ………………  olur.
P Güneş’in etkisiyle ısınan yeryüzündeki maddeler ……………… havanın içine  su buharı olarak karışır.  
Yükseklerde soğuk havayla karşılaşınca …………… hale gelir. Sıvı hale gelen su buharı ……………olarak yere düşer.

P Maddeler katı, …………. , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, halinde bulunur.  

P Her sıcaklıkta …………………….  gerçekleşir

P Bugün Edirne’nin hava  . ………………….. 23 derecedir.

P ……………, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür. ………….., kütlenin yerçekimi kuvveti ile
çarpılması sonucu ortaya çıkan değerdir. Yani bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir.

P Islak çamaşırlar ……………… alarak kurur.

P Maddelerin  uzayda  kapladığı  yere ............... denir.

P Maddeler ısı verdiğinde ………………

P Kaynayan suyun buhar hale gelmesi ve soğuk bir tabakayla karşılaştığında tekrar sıvı hale gelmesine
      ………………………..  denir.

1. Aşağıdaki soruların doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y yapınız
(    )   1 kalori 4 jül’dür
(    )  Suyun kaynama sıcaklığı 100 °C, Donma noktası da 0 °C’dir
(    )  Isı enerjisinin birimi (cal) kalori, sıcaklık ölçüsünün birimi de (°C ) santigrat derecedir.
(    )  Isı bir enerji biçimidir. Sıcaklık ise bir maddenin ne kadar sıcak ve soğuk olduğudur.
(    )  Sıvılarda sıcaklık arttıkça buharlaşma yavaşlar
  
Deneylerimizden biri de şöyle idi; Cam balon içine su koyduk. Altına ispirto ocağı koyarak suyun kaynamasını sağladık. Bu arada cam balonun ağzına delikli tıpa ve içinden de cam boru geçirdik. Cam boru içinden buhar çıkardık.  Tam çıkış yerine içinde soğuk su bulunan tüp koyarak, buharın tekrar su haline dönmesini sağladık.
2. Buna göre aşağıdakilerden hangi deneyi yapmış olduk?
a- ) Yoğuşma                   b- ) Kaynama
c- ) Erime                        d- ) Donma

3. Su döngüsü için gerekle enerjinin kaynağı nedir?     
a- ) Ay                            b- ) Su
c- ) Rüzgar                     d- ) Güneş

4. Gravzant Halkasının misket kısmını ispirto ocağı tarafından ısıttık. Misketin yuvasından geçmediğini nasıl açıklarız?
a- ) Isınması               b- ) Genleşmesi
c- ) Büyümesi                 d- ) Hiçbirisi
  
I. Sıcaklığı    II. Hacmi
III. Kütlesi     IV. Erime Noktası
5. Bir katı metal parçası ısıtılırsa yukarıdaki özelliklerden hangileri değişir?
a- ) I-II                                    b- ) I-IV
c- ) II-III-IV                          d- ) II-III

Göksu’ya iki beherglas veriliyor. Bu beherlerin birinin ismine Meto, diğerinin ismine de Çeto koyuyor.
Çeto’daki su miktarı meto’dakinin iki katıdır. Her ikisini de eşit ısı veren ısıtıcılarla ısıtıyor. Buna göre;
I. Meto daha çabuk kaynar.
II. Çeto daha büyük sıcaklık derecesinde kaynar.
III. Çeto ve Meto’nun kaynama noktaları madde miktarına bağlı değildir.
6. Yargılarından hangileri doğrudur?
indir
a- ) Yalnız I
b- ) I, III
c- )  II, III
d- ) I, II, III

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder