21 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi - Paragraf Metin Anlam


Buluşlar insanların yaşayışlarını değiştirir, kolaylaştırır. Buluşlar olmasaydı nasıl bir hayat sürerdik, onların yerine ne kullanırdık, gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Geceleri gündüze çeviren ampuller bugün son derece sıradan şeyler gibi geliyor. Oysa insanlar eskiden karanlıkları titrek mum ışığıyla, yağ kandilleriyle ya da meşalelerle aydınlatmak zorunda kalmışlardır. İnsanlık bu anlamda Edison’un adını unutmamakta haklı değil mi? Bunun yanında mucidi hatırlanmayan pek çok buluş da yaşantımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.
            İnsanlık geliştikçe yeni buluşlar da yapılacaktır. İnsanın gereksinimleri bitmedikçe buluşların bitmesini düşünmek zor. En son buluş yapıldı; artık bulunacak yeni bir şey yok demek mümkün değildir.
İlk 6 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. İnsanlar eskiden hangi araçlarla aydınlanmaktaydı?

2. Buluşların insanlara ne faydası olmuştur?

3. Buluşların bitmesi neye bağlıdır?

4. Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz?
a- ) Buluşlar insanların hayatını kolaylaştırmıştır.
b- ) Buluşlar insanların hayatını değiştirir.
c- ) İnsanlık geliştikçe buluş yapmaya gerek kalmayacaktır.
d- ) İnsanların gereksinimleri sürdükçe buluşlar yapılacaktır.

5. Metinde aşağıdaki kelimelerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?
a- ) gündüz      b- ) eski      c- ) kolay       d- ) uzak

6. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
(    ) Tüm buluşların mucidi bilinmektedir.
(    ) Buluşlar hayatımızı zorlaştırmaktadır.
(    ) Artık bulunacak bir şey kalmamıştır.
(    ) Eskiden ampul yerine farklı aydınlanma araçları kullanılıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’ yanlış yazılmıştır?
a- ) Bugün de okula yürüyerek gittim.
b- ) Cebimde hiç param kalmamıştı.
c- ) Oyunumuza Zeynep de katıldı.
d- ) Ev de unutmuşum silgimi.

8. “Karşıdan karşıya geçmek için ….……alt ve üst  geçitleri  kullanmalıyız.” cümlesinde   noktalı  yere   aşağıdakilerden  hangisi yazılmalıdır?
a- )  ara sıra            b- )   zaman  zaman     
c- )  her zaman        d- )   sık sık

9. “Pazardan patates, pırasa, patlıcan ve pazı aldık.” cümlesindeki sebze adlarını sözlük sırasına dizersek hangisi birinci sırada yer alır?
a- ) patates  b- )   pırasa   c- )   patlıcan     d- )  pazı

10. “Kardeşim   bütün  derslerinde   başarılıdır, özellikle…………….” cümlesini  aşağıdakilerden     hangisi  ile  tamamlamak  doğru   olur?
a- ) müzik dinlemeyi çok sever.
b- ) matematik dersinde zehir gibidir.
c- ) patates kızartmasına bayılır.
d- ) anneme çok yardım eder.

11. “Erkenden- dedem-  çalışır-geç-tarlaya-kadar-gider-vakte” kelimeleriyle oluşturulacak anlamlı ve kurallı cümle hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) Dedem erkenden tarlaya gider, geç vakte kadar çalışır.
b- ) Erkenden tarlaya gider,  dedem çalışır geç vakte kadar.
c- ) Dedem geç tarlaya gider, erkenden vakte kadar çalışır.
d- ) Geç vakte kadar tarlaya gider, erkenden çalışır dedem.

12. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a- )   A)Yarın gelecekler         b- )  Seni de çağırdılar
c- )   C)Yarın hepimiz             d- ) Erken kalkacağım

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
a- ) Beldemiz, Hatay’ın en güzel köşesidir.
b- ) Yayladağı, Hatay iline bağlı bir ilçedir.
c- ) Tandırdan yeni çıkmış katıklının tadına doyulmaz.
d- ) Telefon en önemli icattır.

14. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz?
a- ) virgül                     b- ) nokta
c- ) soru işareti                d- ) ünlem işareti
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur?   
a- ) Bir karenin bütün kenarları birbirine eşittir.
b- ) Babası ile erkenden yola çıktılar.
c- ) Dairenin yarıçapını bir türlü hesaplayamadım.
d- ) Bu işlemde artı işaretini kullanmalısın.    

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,  altı çizili kelime eş sesli değildir?
a- )  Kır saçlı adam bana bakıp gülümsedi.
b- )  Güz mevsiminde çok yağmur yağar.
c- )  Dolu yağışı ekinlere zarar verdi.
d- )  Bir dilim daha pasta ister misiniz?

17. Türk milleti her türlü güçlüğün üstesinden gelmeyi başarmıştır.” cümlesinde altı çizili kelimelerin eş anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) ulusu-zorluğu         b- ) yurdu- kuvvetin
c- ) vatanı – kararın        d- ) ulusu – kuvvetin

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır?
a- ) Komşu,  komşunun külüne muhtaçtır.
b- ) Fakirlik ayıp değil,  tembellik ayıp.
c- ) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
d- ) Tatlı söz dinletir, acı söz esnetir.

19. “Aydınlatmak”  kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? 
a- ) Şu mumu da yakarsak burası iyice aydınlanır.
b- ) Bu avize odayı aydınlatmak için yeterli değil.
c- ) Bizi bu konuda aydınlatırsan sevinirim.
d- ) Banyoyu aydınlatmak için farklı bir yol bulmalıyız.

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- )  Haberi öğrenince yıkıldılar.
b- )  Artık bu kuru sözlere karnımız tok.
c- )  Çoğunu okutmak için çırpınıp duruyor.
d- )  Ormanın içine doğru ilerliyorduk.

Bu adaya 30 Eylül 1659’da geldim. Bu direğin yanlarına her gün bir çentik açıyordum. Bu suretle bir takvim meydana getirmiş oldum. Gemiden kurtardığım eşya arasında dürbünler, gemiciliğe ait kitaplar, hesap aletleri, pergeller vardı. Köpeğimiz bu kazadan sonra gemiden atlayıp yüzerek gelmiş, beni bulmuştu. Bu köpek yıllarca yanımda sadık bir hizmetçi ve arkadaş olarak kaldı; bana faydalı olmak için sezisinin bütün inceliklerini gösteriyordu, istediğim bir tek şey vardı: Onu konuşturmak...
21. Paragrafta anlatılan kişinin özlemini çektiği şey hangisidir?
a- ) Takvim                         b- ) Konuşmak
c- ) Hizmetçi                        d- ) Gemi

  Başarıya ulaşmak için eser, hangi türde olursa olsun bir plan dahilinde yazılmalıdır. Yazar öyle bir plan yapmalıdır ki uygulama sırasında onun dışına çıkamasın ve buna gerek de duyamasın.
22. Paragrafta planla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Konu dışına çıkılmasını önlediğinden.
b- ) Başarılı olmayı sağladığından
c- ) İyi yapılması ve aynen uygulanması gerektiğinden
d- ) Zaman kaybını önlediğinden

            Koyun meler, kuzu meler,
            Sular hendeğine dolar,
            Ağlayanlar bir gün güler,
            Gamlanma gönül, gamlanma.
23. Yukarıdaki dizelerdeki gibi düşünen bir kişiyle bağdaşan nitelik hangisidir?
a- ) İyimser                       b- ) Karamsar   
c- ) Öfkeli                         d- ) Kaygılı


      Bahçede benden önce gelmiş olan çocuklar, ya oradan oraya koşuyor ya birbirlerine yüksek sesle bağırıyor ya da kümeler oluşturmuş, söyleşiyorlardı. Ben, biraz mahcup, biraz sıkılgan, çevreme bakınıp dururken, birden adımın çağrıldığını duydum.
24. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçanın son cümlesi olarak kullanılamaz?
a- ) Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi heyecanlandım.
b- ) Emin olmak için çağrının yinelenmesini bekledim.
c- ) Ne yapacağımı şaşırdım.
d- ) Kimi çağırıyorlar acaba diye meraklandım.

Bilinmez dünya hali
Zamanla değişebilir insan
indir
Belki dönersin bir akşam vakti
Bulutlarla o uzak diyarlardan.
25. Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Hüzün     b- ) Kırgınlık
c- ) Endişe     d- ) ÜmitHiç yorum yok :

Yorum Gönder