13 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması - Isı ve sıcaklık


 Maddenin Değişimi ve Tanınması - Isı ve sıcaklık testi değerlendirmesi 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Isı ve Sıcaklık
1. Aşağıdakilerden hangileri ısı birimleridir?
a- ) oC ve litre
b- ) Gram ve litre
c- ) Joule ve oC
a- ) Kalori ve joule

2. Kaliteli bir yakıt için;
       I. Katı olmalıdır.
       II. Çevre kirliliğine sebep olmamalıdır.
       III. Yüksek ısı vermelidir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
a- ) yalnız I                          b- ) I ve II
c- ) I ve III                         d- ) II ve III

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin enerjiye dönüşümüne örnek olarak gösterilemez?
a- ) Kömürün yakılarak ısı enerjisi eldesi
b- ) Benzin kullanılan arabanın hareket etmesi
c- ) Doğalgaz sobasının evi ısıtması
d- ) Güneş ışığının atmosferi ısıtması

4. I. 0 oC’taki suyun içerisine 0 oC’taki buz atılırsa
   II. 80 oC’taki suyun içerisine, 80 oC’taki demir atılırsa
  III. 60 oC’taki suyun içerisine, 20 oC’taki su katılırsa
Yukarıdakilerden hangilerinde ısı alışverişi olur?
a- ) yalnız III                                  b- ) I ve II
c- ) I ve III                         d- ) II ve III

5.
MADDE
SICAKLIK oC
Demir
120 oC
Oksijen gazı
–5 oC
Su
20  oC
Tahta
20  oC
Yukarıdaki tabloda sıcaklıkları verilen maddelerin hangileri arasında ısı alışverişi olmaz?
a- ) Demir ve oksijen gazı
b- ) Demir ve tahta
c- ) Su ve tahta
d- ) Oksijen gazı ve su

6. Aşağıdaki ifade ve bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Musluk suyunun sıcaklığı 10 kaloridir.
b- ) Oda sıcaklığı 25 kaloridir.
c- ) Sıcak olan madde soğurken ısı verir.
d- ) Kalori ve joule sıcaklık birimidir.

7. Canlı kalıntılarından oluşan yakıta ne ad verilir?
a- ) Fosil yakıt                      b- ) Akaryakıt
c- ) Kimyasal yakıt                d- ) Katı yakıt

8. Bilgi I: Isı enerji çeşidi olup birimi (oC) tur.
     Bilgi II: Petrol, bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmuştur.
       Yukarıda verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnızca Bilgi I doğru
a- ) Yalnızca Bilgi II doğru
c- ) İki bilgi de doğru
d- ) İki bilgi de yanlış

9. Isı ve sıcaklık konusunu çok iyi öğrenen bir öğrenci kaç numaralı kutuya ulaşır? “D” = doğru “Y” = yanlış


a- ) 1         b- ) 2         c- ) 3                      d- ) 4

10. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
a- ) Odun                                  b- ) Petrol
c- ) Doğalgaz                             d- ) Maden kömürü

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yediğimiz besinlerdeki enerjinin kaynağı Güneş’tir.
b- ) Odun, kömür, petrol ve besinlerde depolanmış enerji vardır.
c- ) Isı enerjisi, hareket enerjisine dönüşebilir.
d- ) Isı enerjisi, elektrik enerjisine dönüşemez.

12. I. Termometreyle ölçülür.
       II. Birimi kaloridir.
       III. Bir enerji türüdür.
Yukarıda verilenlerden hangileri, ısıyla ilgili bir özelliktir?
a- ) yalnız I                          b- ) II ve III
c- ) I ve III                         d- ) I, II ve III

Demir
Tuğla
13.
      

Şekildeki gibi 90 oC sıcaklıktaki bir demir parçası, 25 oC sıcaklıktaki tuğlanın üzerine konuluyor.
Buna göre, demir parçası ve tuğlanın sıcaklıklarında nasıl bir değişiklik olması beklenir?
    Demir            Tuğla
a- ) Soğur                    Soğur
b- ) Isınır                    Soğur
c- ) Soğur                     Isınır
d- ) Isınır                     Isınır

14. Bir maddenin belirli bir zamandaki sıcaklığındaki artış miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a- ) Maddenin cinsine       b- ) Maddenin miktarına
c- ) Maddenin şekline       d- ) Isıtıcının gücüne

15. “İsmail ısı alan bir maddenin sıcaklığının arttığını gözlemlemek istiyor.”
       Aşağıdakilerden hangisi, İsmail’in gözlemesi gereken örneklerden biri değildir?
a- ) Parfüm kokusunun odada yayılması
b- ) Suya atılan buzun erimesi
c- ) Ocaktaki suyun kaynaması
d- ) Çay bardağındaki kaşığın ısınması

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Soğuyan sıvılar, gaz haline geçer.
b- ) Suyun donması sırasında dışarıdan ısı alınır.
c- ) Kömürdeki ısının kaynağı, güneş enerjisidir.
d- ) Çevremiz için en uygun yakıt petroldür.

17. Bir sürahide bulunan sıcak suya,
I. Buz katmak                       II. Soğuk su katmak
İşlemleri ayrı ayrı yapıldığında sürahideki suyun sıcaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
       I              II            
a- ) Azalır                 Artar
b- ) Azalır                 Azalır
c- ) Artar                  Artar
d- ) Artar                  Azalır

18. Ebru: Isı birimi kaloridir.
       Mustafa: İstanbul’da sıcaklık 32 kaloridir.
       Samet: Çaydanlıktaki suyu ısıttığımızda sıcaklığı artar.
Buna göre, hangi öğrencilerin cümleleri doğrudur?
a- ) Ebru ve Mustafa        b- ) Ebru ve Samet
c- ) Mustafa ve Samet
d- ) Ebru, Mustafa ve Samet

19. Yukarıdaki özdeş(aynı büyüklükte) beherlerde başlangıçta aynı sıcaklıktaki, miktarları yazılan su bulunmaktadır.
    Kaplar aynı miktarda ısı veren ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında, hangi beherin içindeki suyun sıcaklığı en az artar?Hiç yorum yok :

Yorum Gönder