13 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Matematik Dersi Çıkarma İşlemi Problemleri


5. sınıf matematik dersi çıkarma işlemi problemleri


1. Bir çıkarma işleminde fark 45’tir. Eksilene 21,çıkana 17 eklenirse yani fark kaç olur?

2. Bir çıkarma işleminde eksilen 758 ve fark 379 ise çıkan kaçtır?

3. İki basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur?

4. 6 A B
     A 3 9
 -_____
   B  B 2  işleminde "A"nın sayı değeri kaçtır?

5. Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 175 ve çıkan 41 ise fark kaçtır?

6. Hangi doğal sayının yarısı ile çeyreğinin farkı 72’dir?

7. İki doğal sayının farkı 495’tir.Eksilen sayıyı 23 arttırır, çıkan sayıyı 45 azaltırsak yeni fark kaç olur?

8. Bir çıkarma işleminde eksilenle çıkanın toplamı 936 ve fark 488 ise eksilen kaçtır?

9. Rakamları 5,0,6,7 olan dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

10. 173-5o = 114 işleminde o  sayı değeri kaçtır?

11. a – b = 1354 çıkarma işleminde a ya 112 eklenir ve b den 108 çıkartılırsa fark kaç olur?

12. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 80 fazladır ve eksilenle çıkanın toplamı 200 ise eksilen kaçtır?

13. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkanın 4 katıdır. Fark 4815 olduğuna göre eksilen kaçtır?

14. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamının üç katı 1194 tür. Eksilen kaçtır?

15. 5374 - 1586 = 3788 işleminde eksileni 1000 eksiltip çıkana 100 eklersek yeni fark kaç olur?

16. n < 30292 - 9865 ifadesinde "n" yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?

17. 820831 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerinin farkı kaçtır?

18. 49 ile 97 doğal sayıları arasında kalan en küçük iki ardışık sayı ile, en büyük iki ardışık sayının toplamlarının farkı kaçtır?

19. Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 4717, farkı 3543 tür. Eksilen kaçtır?

20. 19 < a < 38 sıralamasında "a" yerine yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

21. 444 444 sayısının basamaklarındaki rakamların basamak ve sayı değeri toplamlarının farkı kaçtır?

22. Basamaklarındaki rakamları aynı üç basamaklı en büyük çift sayının 576 eksiği kaçtır?

23. Hangi sayının 3147 fazlası 5000 eder?

24. Bir okuldaki toplam öğrenci sayısı 2145 tir. Kızların sayısı erkeklerden 59 fazladır. Bu okuldaki kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

25. Bir otomobil 1200 km lik yolun 689 km sini gitti. Bir süre daha gittikten sonra geriye 235 km yolu kaldı. Otomobil toplam kaç km yol gitti?

26. Bir çıkarma işleminde çıkan, eksilen ve farkın toplamı 12476’dır. Çıkanla farkın top¬lamı kaçtır?

27. Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı 933 ve çıkan 121 ise eksilen kaçtır?

28. Bir çıkarma işleminde fark 1290 dır.Çıkan iki basamaklı bir sayı ise eksilen sayı en fazla kaç olur?
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder