28 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tekrar


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması, Tekrar
1. Dengeli beslenme neye denir?

2. Sindirim sistemi organlarını sırasıyla yazınız.

3. Su döngüsü nedir? Açıklayınız.

4. Genleşme neye denir? Genleşmeye bir örnek veriniz.

5. Yoğunluk nedir?

6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
P ……………………….ve ……………………….. vücudumuza öncelikle enerji sağlar.

P İnce bağırsakta, küçük parçalara ayrılan besinler ……………….geçer.

P Yoğuşma, ……………………………….nın tersidir.

P Kaynama süresince sıvıların sıcaklıkları……………………………..

P Bir kalori yaklaşık olarak…………..jouldur.

7. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olana ”D” Yanlış olana “Y” koyunuz.
(…..)  Böbrek, sindirim organıdır.

(…..)  Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denir.

(…..) Yüzen maddeler batan maddelere göre daha az yoğundur.

(…..)  Yeryüzündeki sular Güneş’in ısı enerjisi etkisiyle buharlaşır.

(…..) Sıcaklığın değişmesi maddenin hal değişimine yol açabilir.
(…..) Güneş panelleri, rüzgarı önlemek için kullanılır.

(…..) Güneş hem ısı hem de ışık kaynağıdır.

(…..) Sis bir yağış türüdür.

(…..) Suyun kaynama sıcaklığı 100°C tır.

(…..) Buharlaşma belli bir sıcaklığa gelmeden başlamaz.

8. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan atılan zararlı maddelerden değildir?
a-  ) oksijen                    b-  ) karbondioksit
c-  ) idrar                       d-  ) ter

9. Aşağıda besin çeşitlerimiz ve öncelikli görevleri verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır?
Besin Çeşidi           Öncelikli Görevleri
a-  ) Vitaminler--------------Yapıcı ve onarıcıdır.
b-  ) Proteinler-------- ------Yapıcı ve onarıcıdır.
c-  ) Yağlar-------------------Enerji verir.
d-  ) Karbonhidratlar -------Enerji verir.

10. I. Zararlı maddelerden karbondioksit, karaciğer tarafından dışarı atılır.
II. Boşaltım sistemi böbrek, idrar kesesi, idrar kanalı ve idrar borusundan oluşur.
III. Deri terlemeyi sağlayarak boşaltım sistemine yardımcı olur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru belirtilmiştir?
a-  ) I, II       b-  ) II, III
c-  ) I, III     b-  ) hepsi

11. Soğuk buhar geceleri havanın içerisindeki su buharı bitkilerin ve yerdeki soğuk cisimlerin üzerinde donarak beyaz bir tabaka oluşturur. Buna …………… denir.
Yukarıda tanımı verilen beyaz tabaka aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) çiy          b- ) kar
 c- ) sis          d- ) kırağı

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-  ) Yakıtlar yandığında ısı verir.
b-  ) Güneş enerjisi yeryüzüne ışık ışınlarıyla ulaşır.
c-  ) Isı ve sıcaklık aynıdır.
d-  ) Buharlaşma, yoğuşmanın tersidir.

13. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a-  ) Petrol sıvı yakıttır.
b-  ) Kömür katı yakıttır.
c-  ) Gaz yağı gaz yakıttır.
d-  ) Doğal gaz gaz yakıttır.

14. Buharlaşma ve kaynama ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Buharlaşama her sıcaklıkta gerçekleşir.
b- ) Kaynama, buharlaşmaya göre daha hızlı gerçekleşir.
c- ) Buharlaşama, sıvının her yerinde gerçekleşir.
d- ) Kaynama, belli sıcaklıkta olur.

Yukarıda alüminyum, bakır ve demir 1ml’sinin kütlesi verilmiştir.
Buna göre, maddelerin yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanması nasıl olur?
a- ) bakır à demir à alüminyum
b- ) demir à bakır à alüminyum
c- ) bakır à alüminyum à demir
d- ) demir à alüminyum à bakırAyşe, makarna pişirmek için içi su dolu tencereyi ocağın üstüne koyup kaynamaya bırakmıştır. Bir süre sonra tencerenin kapağını kaldırdığında kapağın altında su damlacıklarının oluştuğunu görmüştür.
Kapağın altında su damlacıklarının oluşmasının nedeni aşağıdaki hangi olayla açıklanabilir?
a- ) buharlaşma                        b- ) yoğuşma
c- ) kaynama                          d- ) erime Yukarıdaki bir bardak su ile bir varil su için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
o Yoğunluğu    Kaynama noktası
Kaynama süresi
a- ) o       b- )   ∆         c- ) o       d- ) o

18. İnsan ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjinin temel kaynağı nedir?
a-  ) Su    b-  ) Oksijen     c-  ) Besin   d-  ) Güneş

19. Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?
a-  ) Su Döngüsü             b-  ) Gökkuşağı
c-  ) Yıldırım                  d-  ) Suyun Halleri

20. Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Isı alan madde ısınırken, ısı veren madde soğur.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-  ) Çorba soğurken ısı verir.
b-  ) Yemeğin pişmesi için ısı alması gerekir.
c-  ) Isı alan suyun sıcaklığı artar.
d-  ) Isı veren su ısınır.

21. Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla meydana gelen bulutlara ne ad verilir?
a-  ) Nem                 b-  ) Sis
c-  ) Sulu sepken   d-  ) Kırağı

22. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnek değildir?
a-  ) odun         b-  ) kömür
c-  ) tezek      d-  ) benzin

23. “Ben dengeli besleniyorum.” diyen bir kişi aşağıda verilenlerden hangisini yapmaktadır?
a-  ) Her çeşit besinden yeterince tüketmektedir.
b-  ) Hayvansal besinleri çokça tüketmektedir.
c-  ) Et, süt, yumurta ve bal ile beslenmektedir.
d-  ) Bol vitaminli yiyeceklerle beslenmektedir.

24. Baran okula giderken düşerek dizini yaraladı. Öncelikle hangi besin maddesi içeren besinler yemelidir?
a-  ) yağ                                  b-  ) protein
c-  ) karbonhidrat                 d-  ) vitamin

25. Karbonhidrat ve yağların vücudumuzdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-  ) enerji verici              b-  ) yapıcı-onarıcı
c-  ) düzenleyici               d-  ) koruyucu

26. Vücudumuz aşağıdaki faaliyetlerin hangisin yaparken en az enerji harcar?
a-  ) kitap okurken    
indir
b-  ) merdiven çıkarken
c-  ) uyurken
d-  ) yürürken
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder