28 Kasım 2011 Pazartesi

5. Sınıf Matematik Dersi Bölme Problemleri, Matematik 5 Bölme Problemleri Çöz


5. Sınıf Matematik DersiToplama Problemleri, Çıkarma Problemleri, Çarpma Problemleri, Bölme Problemleri, 

Bölme Problemleri
1. Bir bölme işleminde bölen 17 ise kalan kaç olabilir?

2. o : 34= 126 işleminde  ile gösterilen bölünenin yerine kaç yazılmalıdır?

3. Bir bölme işleminde bölen 8, bölünen 88 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur?

4. Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 170’tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır?

5. Bir bölme işleminde bölen 9 ise kalan en çok kaçtır?
Cevap: Kalan en çok 8 olabilir.  Kalan sayı bölenden büyük olamaz.

6. Bir bölme işleminde kalan 7 ise bölen hangi sayılar olamaz?

7. Bir bölme işleminde bölen 30, bölüm 25 ise bölünen en çok kaç olur?

8. Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 49, kalan 5'tir. Bölünen sayı kaçtır?

9. ABAB dört basamaklı doğal bir sayı, AB iki basamaklı doğal sayıya bölünürse bölüm kaçtır?

10. Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 8, kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır?

11. 2280 kalem kaç düzine kalem eder?

12. Aşağıdaki eşitliklerin hangisi yanlıştır?
a- ) 1925 : 100= 19,25             b- ) 2,7: 10 = 2,70
c- ) 14,12: 1000 = 0,01412        d- ) 13,50: 10= 1,35

13. ABA : ABA= o işleminin sonucu kaçtır?

14. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 235’tir. Bölüm 6 ise bölünen kaçtır?
a- ) 282     b- ) 278          c- ) 254         d- ) 192

15. ABCABC : ABC= o bölme işleminde bölüm kaçtır?

16. (84 : 4): 3 işleminin sonucu kaçtır?

17. Bir doğal sayı 18 ile bölündüğünde bölüm 25 ise, bölünen sayı aşağıdakilerin hangisinden küçük olamaz?   
a- ) 450     b- ) 453              c- ) 460          d- ) 468

18. Bir bölme işleminde bölen sayı 6 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir?

19. Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 15 ve kalan 7 ise bölünen sayı kaçtır?

20. Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 18 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır?

21. Bir bölme işleminde bölünenle bölenin farkı 45 ve bölüm 6’dır. Bölen sayı kaçtır?

22. AB7 üç basamaklı doğal bir sayı olup, AB iki basamaklı doğal bir sayı ile bölünürse bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

23. 78953 doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan a, 5'ebölümünden kalan b ise a + b kaçtır?

24. Aşağıdaki doğal sağılardan hangisi 2 ile kalansız bölünemez?
a- ) 1 190       b- ) 2221        c- ) 3572       d- ) 7778

25. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 5 ile kalansız bölünemez?
a- ) 3000       b- ) 5555 c- ) 7058       d- ) 9990

26. 978643 doğal sayısının 2 ile bölümünden kalan a, 5 ile bölümünden kalan b ise a x b kaçtır?

27. 5382 :78 = AB ise A + B kaçtır?

28. 99A : 10 bölme işleminde kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?

29. 9045 litre zeytinyağı 5 litrelik şişelere doldurulursa kaç şişe gerekir?
30. 4 kişiden oluşan bir grubun yaş ortalaması 53'tür. Bu gruba bir kişi daha katılınca yaş ortalaması 57 oluyor. Gruba yeni katılan kişinin yaşı kaçtır?
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder