18 Kasım 2011 Cuma

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Vücudumuz Bilmecesini Çözelim - Dengeli Beslenme


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Vücudumuz Bilmecesini Çözelim - Dengeli Beslenme

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Dengeli Beslenme
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Beslenme temel ihtiyaçlarımızdandır.
b- ) Bütün canlılar beslenirler.
c- ) Beslenme sadece sindirim sistemiyle ilgilidir.
d- ) Besinler canlılık için gerekli enerjiyi verir.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yediğimiz besinler en küçük yapı birimlerine kadar ulaşır.
b- ) Canlılık olayı enerjiyle gerçekleşir.
c- ) Bitkiler kendi besinlerini kendi yapar.
d- ) Hayvanlar başka canlılar için besin oluşturur.

3. Büyüme ve gelişmemizi sağlayan, yaşamamız için gerekli enerjiyi veren bütün maddelere ne ad verilir?
a- ) Besin                                       b- ) Protein
c- ) Karbonhidrat                          d- ) Vitamin

4. “Vücudumuzu oluşturan küçük yapı birimleri zamanla yıpranacak veya ölecektir. Bunların yerini yeni ve küçük yapı birimleri alacaktır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a- ) Yaşama                      b- ) Beslenme
c- ) Büyüme                      d- ) Yaşlanma

5. Beslenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir anlam ifade etmektedir?
a- ) Büyüme                       b- ) Gelişme
c- ) Yaşama                       d- ) Enerji

6. Besin maddeleri, vücudumuzda gördükleri işlere göre gruplandırılabilir. Bu gruplandırma yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
a- ) Vitaminler                 b- ) Besin içerikleri
c- ) Besinlerin yapıları
d- ) Besinlerin yararları

7. Yaptığın her şey için enerjiye ihtiyaç duyarsın. Bu enerjiyi besinlerden sağlarsın. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Proteinler                      b- ) Vitaminler
c- ) Mineraller                     d- ) Karbonhidratlar

8. Karbonhidratların en çok bulunduğu besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Tahıllar                           b- ) Meyveler
c- ) Sebzeler                           d- ) Mineraller

9. Ekmek, pasta gibi yiyecekler bol miktarda karbonhidrat içermektedir. Vücutta yeterli karbonhidrat bulundurulmasına karşın bu yiyeceklerden bol miktarda alınırsa aşırı şişmanlık başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Vücudumuz enerji depolar.
b- ) Fazla karbonhidrat olduğu gibi depolanır.
c- ) Karbonhidratlar yağa dönüştürülerek depolanır.
d- ) Karbonhidratlar şişmanlık yapar.

10. Aşağıda verilen vücudumuza enerji veren besinlerden hangisi diğerlerine göre daha kalıcıdır?
a- ) Bal                          b- ) Çikolata
c- ) Şeker                      d- ) Pasta

11. Dağcılar, fazla enerjiye ihtiyaç duyduklarından yanlarında genellikle aşağıdaki besinlerden hangisini bulundururlar?
a- ) Çikolata                         b- ) Meyve
c- ) Ekmek                           d- ) Su

12. Sporcular aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini diğerlerine göre daha çok alması gerekir?
a- ) Protein                           b- ) Vitamin
c- ) Karbonhidrat                  d- ) Yağ

13. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerji öncelikle karbonhidratlardan sağlanır. Karbon hidratlar yeterli olmadığı zaman aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi bu görevi üslenir?
a- ) Yağlar                   b- ) Vitaminler
c- ) Mineraller             d- ) Proteinler

14. Kış uykusuna yatan hayvanlar vücutlarında yağ depolarlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Besin depolamak
b- ) Yaşamak için gerekli enerjiyi korumak
c- ) Soğuktan korunmak
d- ) Isı elde etmek

15. Uzun süre aç kaldığımızda vücudumuzdaki karbonhidratlar azalır. Bu durumda yaşamak için gerekli enerjiyi sağlamak için aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi devreye girer?
a- ) Yağlar                   b- ) Proteinler
c- ) Vitaminler                  d- ) Mineraller

16. Dişlerin, tırnakların, saçların ve cildin sağlıklı olmasında görev alan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yağlar                         b- ) Karbonhidratlar
c- ) Vitaminler                    d- ) Proteinler

17. Et, yumurta, balık ve peynirde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Vitamin                    b- ) Yağ
c- ) Protein                      d- ) Karbonhidrat

18. Aşağıdakilerden hangisi proteinin görevlerinden birisi değildir?
a- ) Hamilelerde bebek gelişimini sağlamak
b- ) Vücudumuzda onarıcı görevde bulunmak.
c- ) Büyüme ve gelişmemizi sağlamak.
d- ) Vücudumuza enerji sağlamak.

19. Besin içeriklerinin vücudumuzda daha etkili ve verimli olmasında etkili olan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Vitaminler                         b- ) Proteinler
c- ) Karbonhidratlar                  d- ) Mineraller

20. İskeletimiz için gerekli olan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Vitaminler                   b- ) Mineraller
c- ) Proteinler                    d- ) Yağlar
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder