15 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Atatürkçülük - Atatürkçülük ilkeleri testi


5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürkçülük ve Atatürkçülük ilkeleri soruları test değerlendirme

                                                    Atatürkçülük
P Aşağıdaki ifadelerin noktalı yerlerine, verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
“hakkı – görev – sorumluluk – ilke”
P Yerlere çöp atmamak ve atanları uyarmak topluma ve çevreye karşı…………..……tur.
P Öğretmenimizin verdiği ödevleri yapmak………………………………dir.
P Her çocuğun eğitim ………………………….vardır.
P Milli tarih bilinci ve Milli dil, Atatürk …………………..lerinin dayandığı temel esaslardandır.

P Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.
(  ) Evde annemizin işlerine yardım etmek sorumluluklarımızdan birisidir.
(  ) Atatürk ilke ve İnkılaplarını korumak ülkemize karşı görevlerimizdendir.
(  ) Okula gitmek, okuldan sonra bir işte çalışmak, öğrenci olarak görevlerimizdendir.
(  ) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı Saltanat döneminde verilmiştir.
(  ) Başkentimiz Ankara, Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.
(  ) “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür .” sözü Atatürk’e aittir.

P Aşağıda Bazı İlköğretim Öğrencileri Yaşadıkları Bölge Hakkında Kısaca Bilgi Vermektedir. Verilen Bilgilere
Göre; Öğrencilerin Hangi Bölgede Yaşadığını Eşleştiriniz.
Cem: Ülkemizin en kalabalık şehri benim bölgemde yer almaktadır. Ayrıca bölgem hem Yunanistan’a hem de Bulgaristan’a komşudur.
Meyra: Çay ve Fındık en çok benim bölgemde yetişir. Ayrıca mısır ekmeği ve karalahana çok sevilen besin maddelerindendir. En fazla yağış alan bölgemizdir.
Kemal: Ülkemizin tahıl ambarı benim bölgemdir. Atatürk’ün anıtkabiri, Başkentimiz ve Tuz gölü benim bölgemde yer alır. Bölgem ülkemizin ortasında yer alır.
Selim: Pamuk, Muz, Portakal, Limon, denilince aklınıza benim bölgem gelir. Yazları en fazla turist çeken bölgelerin başında yine benim bölgem vardır.
Özlem: Baklava ve fıstık denilince hemen benim yaşadığım bölge anlaşılır. Ayrıca Fırat ve Dicle Nehirleri de benim bölgemden geçmektedir.


1. “Kültür insanların yaşama biçimlerini ifade eder. Bu nedenle insanların yaşadığı yere ve yaşayış biçimlerine göre farklılıklar oluşması kültürel farklılığı oluşturur.” hakkı sorumluluk görev ilke
Buna göre “Kültürel Farklılığı” oluşturan faktörler (nedenler) nelerdir?

2. Aşağıda verilen tarihi eserlerimiz ve doğal varlıklarımıza birer örnek veriniz.
Tarihi Eser: Doğal Varlık:
Aşağıdaki 4 sorudaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız
İlke – kültürel farklılık – inkılaplar - kültür

P __________, bir topluma özgü duygu, düşünce, sanat, tarihi eserler ve maddi manevi değerlerin
tümüdür.

P __________, Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için yapılmıştır.

P __________, bir ülkenin vatandaşlarının kültürlerinde görülen bölgesel farklılıklardır.

P Altı __________, Atatürkçü düşünce sisteminin temelini oluşturur.

3. Aşağıdakilerden hangisi bölgeler arasında görülen kültürel farklılıklara örnek olarak verilemez?
a- ) düğünler
b- ) yemek kültürü
c- ) şive ve ağız özellikleri
d- ) misafirperverlik

4. Atatürk İlkelerini maddeler halinde yazınız.

5. Aşağıda verilen Atatürk İlkelerini ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılapları eşleştiriniz.
Atatürk İlkeleri                  Yapılan İnkılaplar
Laiklik                       Ekonomi alanında yapılan yenilikler
Halkçılık             Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
Devletçilik       Bir aileye, kişiye yada bir topluluğa ayrıcalık verilemez.

6. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” Atatürk’ün bu sözü hangi alandaki inkılaplarını özetler.
a- ) Hukuk                               b- ) Eğitim
c- ) Devlet Yönetim                d- ) Askerlik

7. Atatürk’ün eğitim-öğretim alanında yaptığı inkılap hangisidir?
a- ) Saat ve Tarih           b- ) Takvim
c- ) Giyim kuşam             d- ) Tevhid-i Tedrisat

8. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi aile hayatını ilgilendirir?
a- ) Medeni Kanun
b- ) Tarih ve Saat
c- ) Yeni Türk Alfabesi
d- ) Tevhid-i Tedrisat

9. Atatürk’ün devlet yönetimi alanında yaptığı en büyük inkılap hangisidir?
a- ) Padişahlık                   b- ) Cumhuriyetin İlanı
c- ) Laiklik                         d- ) Medeni Kanun

10. Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir.” Sözü ile Atatürk yaptığı inkılapların temelinde
hangisinin olduğunu vurgular?
a- ) Devletçilik                   b- ) Milliyetçilik
c- ) Akılcılık                       d- ) Cumhuriyetçilik

11. Atatürk’ün ilk öğrenimini tamamladığı okullar hangisidir?
a- ) Harp Akademisi
b- ) Şemsi Efendi İlkokulu-Mahalle Mektebi
c- ) Rüştiye
d- ) Ahmet Subaşı İlköğretim OkuluHiç yorum yok :

Yorum Gönder