15 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Türkçe Dersi Paragraf Sorulari Testi

1. Bugün Pazar. Okul yok... Birkaç günden beri yağan yağmur bu sabah durdu. Sonbahar dışarıda son bir ayrılık şenliği yapıyor. Uzaktaki sıra dağlar, sazlıklardaki sular, güneşe karşı gülümsüyor. Selvilerde, siyah mezar taşlarında bile gizli bir gönül sevinci var. Kalbimi derin derin yokluyorum. Görüyorum ki alışmaya, hatta bu karanlık ve can sıkıcı memleketi biraz da sevmeye başladım.
Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Neşeli                              b- ) İyimser
c- ) Uysal                              d- ) Heyecanlı


2. Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlar kitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insanları öyle yaratır. Onun içindir ki özgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenmedikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar...
Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir?
a- ) Bu nedenle düşünce daha hızlı gelişmiştir.
b- ) Ama bilmezler ki kitaplara düşmanlık, insanlara düşmanlıktır.
c- ) Çünkü insanlar hoşlanmadıkları şeylere ilgi duymazlar.
d- ) Böylelerinin okumadıkları kitap, bilmedikleri düşünce sistemi yoktur.

3. Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır. Ancak bu sözcükler ya mutlaka halkın sesini ve zevkini yansıtan sözcükler olmalı ya da birbirine çok yakışan iki sözcüğün kaynaşmasından doğmalıdır.
Bu parçada, Türkçenin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır?
a- ) Sözcüklerin ulusal nitelik taşıması
b- ) Sözcük sayısının artırılması
c- ) Başka dillerden sözcükler alınması
d- ) Eski sözcüklerin güncelleştirilmesi

4. Ruşen Eşref bir yandan çeşitli okullardaki öğretmenlik görevine devam ediyor, bir yandan da artık birinci plana aldığı gazeteciliği sürdürüyordu.
  Parçaya göre, Ruşen Eşref’le ilgili çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Eğitim işiyle uğraşmıştır.
b- ) Gazeteciliğe çok önem vermiştir.
c- ) İki mesleği birlikte sürdürmüştür.
d- ) Daha önceleri gazetecilik yapmıştır.


1. Masallardan çıkıp gelmiş bir yiyecekti sanki kar helvası.
2. Üzerine yatıp boyumuzun ölçüsünü alırdık.
3. Pırıl pırıl, bembeyaz, günler geceler boyu yağardı.
4. Hatta pekmezle kar helvası yapıp yerdik.
5. Eskiden kar ne güzel yağardı.
5.  Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
a- ) 5-3-2-4-1                          b- ) 1-2-5-4-3       
c- ) 3-2-1-5-4                         d- ) 2-1-3-4-5

6. Bir ulusu geçmişten geleceğe taşıyan en önemli öğe konuştuğu dildir. Dil sayesinde toplumun geçmişteki değerleri, düşünceleri ve yaşantıları günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır. Bu böylece sürer gider.
Bu parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
a- ) Toplumsal düzeni koruması
b- ) İnsanlar arasındaki dayanışmayı artırması
c- ) Toplumun düzenli değişmesine yardımcı olması
d- ) Kültürün devamını sağlaması

7. (1) Her sanat ve bilim yapıtında olduğu gibi kitabın da iyisi, kötüsü vardır. Bundan korkulmalıdır. (2) Kitap ayna gibidir. (3) Sonunda her kitap kendisine yakışan sahibini bulur. (4) Kitap, hiç kapris yapmayan dosttur. (5) Ne aksilenir, ne yılışır. Hep aynı ruh hali içindedir. (6) Kaprisi olsa olsa, okur yapar. Kitabın birini bırakır, ötekini alır.
Bu parça, açıklanan düşünceler bakımından iki paragrafa ayrılmak istendiğinde, ikinci paragraf hangi numaralı cümleyle başlar?
a- ) 2        b- ) 3         c- ) 4         d- ) 5

8. Aydın, karşılaştığı her meseleyi yeniden irdeleyen insandır. Fikirler, üzerinde düşünülmeyince basma kalıp hale gelirler; bir nevi batıl inanç şekline girerler. Aydın, başkalarından önce kendi kendine karşı hür olan insandır. Onun için hakikat, en üstün kıymettir.
Paragrafın konusu nedir?
a- ) Düşünce hürriyeti              b- ) Batıl inancın tehlikeleri
c- ) Aydının özelliği                  d- ) Hakikatın önemi

9. Sen Şark’ın kınına girmeyen bir kılıcısın. Dövüle dövüle tavlanır, vurula vurula kırılırsın; gene her parçadan bir kıvılcım, her kıvılcımdan bir şimşek çakar. Ne yüksek bir kuvvetin, ne bitip tükenmez bir feyzin var, ey Türk!
Paragrafta Türk milletiyle ilgili olarak anlatılmak istenen nedir?
a- ) Mücadeleci olduğu
b- ) Çok iyi kılıç kullandığı
c- ) Silah imalatında usta olduğu
d- ) Madencilikte ileri gittiği


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder