19 Kasım 2011 Cumartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi - Paragraf


5. Sınıf Türkçe Dersi - Paragraf soruları testi

1. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur?
a- ) Böylesine taze kalmış yapıtlardan her okuyuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz.
b- ) Savaş ve Barış’ı yeniden okuyorum.
c- ) Konuyu biliyorum, kişileri tanıyorum; ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor.
d- ) Üçüncü okuyuşumdur bu.

   Çevremde, dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yöntemi de öğüt vermektir. Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmedim. Oğluna durmadan yalan söyleyen babanın, doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir?
2. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?
a- ) Eğitimde dayağın yerinin olamayacağı           
b- ) Öğüt vermenin yararsızlığı
c- ) Yalan söylemenin yanlışlığı
d- ) İnsanın çevresinden etkilenmemesi gerektiği

   Bambaşka bir ülkede, bambaşka insanlar arasında akla hayale sığmaz maceralar içinde yaşamak ister misiniz? Buyurun size iki yüz ciltlik bir kütüphane!  Şaşırdınız mı? Şaşıracak bir şey yok bunda. Evet evet, kütüphanenin bütün kitaplarının yazarı aynı kişi! Doğru duydunuz! Evet hepsini aynı adam yazdı: Ahmet Mithat.
3. Bu parçada Ahmet Mithat’ın hangi özelliği vurgulanmıştır?
a- ) Yapıtlarının geniş kitlelerce beğenildiği       
b- ) Yazma konusundaki üretkenliği
c- ) Eserlerinin konusunun aynı olduğu                 
d- ) İnsanları eğitmeyi amaçladığı

   Kasabaya yeni atanan genç öğretmen, kısa sürede öyle olaylara tanık olmuştu ki: “Bir ay içinde, bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini öğrenmiş gibiyim.” diyordu.
4. Bu sözleri söyleyen kişinin durumu, aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir?
a- ) Yaşamın gerçeklerini kabullenmekle
b- ) Deneyimsizliğinden utanmakla
c- ) Ortama uyum sağlayamamakla
d- ) Yaşam deneyimi kazanmakla

   İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar... Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam.
5. Parçaya göre Nezihe’nin sıkıntısının nedeni nedir?
a- ) Sessizlik ve karanlıktan korkması
b- ) Komşuların Nezihe’ye ilgi göstermemesi
c- ) Yaptığı işten bıkıp usanması   
d- ) Annesinin eve dönmemiş olması.
                                                                                 
   Sabahları gazete satıyormuş. Bazen beş, hatta - bana nasıl etki ettiğini görmek için başını çevirdi - yedi milyon kazanıyormuş. Öğleden sonra paket taşıyormuş. Akşamları yine gazete satarmış. Her gün on üç, on beş, yirmi milyon lira bile kazanıyormuş.”
6. Yukarıdaki parçada yazar, hangisini anlatmıştır?
a- ) Gözlemlerini                   b- ) Duygularını        
c- ) Düşüncelerini                 d- ) Duyduklarını

   Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış; ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: “Bunlar daha koruk, zaten yenilmez.” demiş.
7. Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kişi, başaramayacağı işe hiç girişmemelidir.
b- ) Kişi açgözlü olmamalıdır.
c- ) El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
d- ) Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa, hemen o işi kötülerler.          

   Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki... Dokunuyorum... Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için çırpınmıyor, şaşırmış. Gözleri yusyuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak etrafa bakmaya çalışıyor.”
8.  Yukarıdaki paragrafı oluştururken yazar, aşağıdakilerden hangisinden yararlanmaktadır?
a- ) Okuduklarından  
b- ) Başkalarından işittiklerinden
c- ) Gözlemlerinden          d- ) Duygularından

                        Bu sokaktan geçme artık
                        Geçme bu sokaktan simitçi.
                        Küçük alıcıların artık uzakta.
                        Şimdi bomboştur evimin içi.
9. Yukarıdaki dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnızlıktan hoşlandığı 
b- ) Çocuklarının gurbette olmasından üzüntü duyduğu.
c- ) Yoksulluk içinde yaşadığı.
d- ) Simitçileri sevmediği

           Hani benim yuvam, vatanım,
            Hani orman, hani dağlar, ovalar?
             Ben öterim; fakat kalbim kan ağlar;
            Kafes güzel; fakat, benim zindanım.”
10. Yukarıdaki dörtlükten hangisi çıkarılamaz?
a- ) Vatan özlemi                   b- ) Tutsaklık üzüntüsü
c- ) Özgürlük isteği                d- ) Arkadaş özlemi
           
   Vadi daralmıştı. Kalın bir sis perdesi kaleyi gizlemişti. Hava giderek soğuyordu.
11. Yukarıdaki cümlede, sözü edilen varlıklardan hangisinin herhangi bir özelliği söylenmemiştir?
a- ) Vadinin    b- ) Kalenin    c- ) Sisin   d- ) Havanın

   Yılgınlık nedir bilmezdi. Onu hiçbir zaman pes etmiş durumda göremezdiniz. Düşüncelerini kabul ettirmek için inatla ve sabırla çalışırdı.
12. Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Titiz                    b- ) Kararlı               
c- ) Uyumsuz             d- ) Dürüst

Türküler çınladı kulaklarımızda. Yağmur yüklü bulutlarda dökülen iri damlalar tozlu yolu kahverengi lekelerle donattı. Ortalık ıslak toprak koktu. Uzaklarda, gökyüzünün derinliklerinden gürültüsüz bir şimşek çaktı. Gözlerim kamaştı.
13. Bu parçada hangi duyuya yer verilmemiştir?
a- ) Dokunma                        b- ) Görme                
c- ) Koklama                         d- ) İşitme

            Haydi resmimi çek fotoğrafçı amca              
            Bugün ne kadar sevinçliyim bir bilsen:        
            “Pekiyi” ile geçtim sınıfımı.                           
            Hele sen bir karnemi görsen!                       
            Ne olur çek fotoğrafımı.
            Bir bakan bir daha baksın,
            Beni tanıyanlar yüzümden
            İyi bir çocuk olduğumu anlasın.
14. Yukarıdaki şiire göre, aşağıdakilerden hangisi, çocuğun fotoğraf çektirmek istemesinin nedenlerinden değildir?
a- ) Fotoğraf çektirmeyi sevmesi               
b- ) Sınıfını başarıyla geçmesi
c- ) İyi bir çocuk olduğunun bilinmesi 
d- ) Fotoğrafını başkalarına göstermek istemesi


Ekim ayının ilk günlerinde, bu bahçede gördüğüm şey, elleri ceplerinde, çantası omzunda mini mini bir adamcık, serçe kuşu gibi sıçraya sıçraya okula giden bir çocuktur. Bu çocuğu, yalnız aklımla görüyorum; çünkü o, bir gölgedir. Yirmi beş yıl önceki “ben”in bir gölgesi.”
            O, kitapları omzunda, topacı cebinde zıplaya zıplaya yürür;  biraz sonra arkadaşlarına kavuşacağını düşünerek sevinirdi. Onun o vakit gördüğü şeyleri, bugün de görüyorum. Gök o gök, toprak o toprak. Yalnız, çocuk o çocuk değil.
15. Yazarın bahçede gördüğü nedir?
a- ) Kendi çocukluğu           b- ) Herhangi bir öğrenci
c- ) Kendi çocuğu                  d- ) Sınıf arkadaşı

   Ekim ayının ilk günlerinde, bu bahçede gördüğüm şey, elleri ceplerinde, Çantası omzunda mini mini bir adamcık, serçe kuşu gibi sıçraya sıçraya okula giden bir çocuktur. Bu çocuğu, yalnız aklımla görüyorum; çünkü o, bir gölgedir. Yirmi beş yıl önceki “ben”in bir gölgesi.”
            O, kitapları omzunda, topacı cebinde zıplaya zıplaya yürür; biraz sonra arkadaşlarına kavuşacağını düşünerek sevinirdi. Onun o vakit gördüğü şeyleri, bugün de görüyorum. Gök o gök, toprak o toprak. Yalnız, çocuk o çocuk değil.
16. Çocuğun o zamanki gördüklerinden, şimdi hangisi değişmiştir?
a- ) Gök                                           b- ) Her şey    
c- ) Toprak                                     d- ) Kendisi
                       
    Oradan kalkıp buraya oturuyor, gözünü saatten ayırmıyordu. Sokaktan gelen en küçük bir gürültü bile onu pencereye götürüyordu. Sokağın ucundan bir görünüverse...
17. Paragrafta sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yorgun                               b- ) Endişeli  
c- ) Kızgın                                 d- ) Karamsar

18. “Küçük olmak, güçsüz olmak demek değildir. Öyle küçükler vardır ki kendilerinden büyük olanlardan daha güçlüdür.” cümlesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinin açıklaması olabilir?
indir
a- ) Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
b- ) Şahin küçüktür ama turnayı gökten indirir.
c- ) Büyük lokma ye, büyük söyleme!
d- ) Bacasız evden duman çıkmazHiç yorum yok :

Yorum Gönder