20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Türkçe Dersi - Bencil İnsalar

Bencil İnsanlar

    Bencil insan, yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını her şeyden üstün tutan insandır. Yalnız kendilerini düşünenler, olayları ve fikirleri daima kendi açısından değerlendirirler. Bunlar, çıkarları herhangi bir nedenle baltalandığı zaman, her türlü kötülüğü yapabilecek bir iç perişanlığına düşerler.
    Bencil insanlar başkalarına yardım etmekten zevk almadıkları için mutluluk dediğimiz iç rahatlığından yoksundurlar.                        Nurullah  Ataç


* İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1. Bu yazının konusu nedir?
a- ) yalnız insanlar          b- ) bencil insanlar
c- ) cahil insanlar           d- ) zevksiz insanlar

2. Bencil insanlarda bulunmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yalnız kendi çıkarını düşünür.
b- ) Başkalarına yardım etmeyi sevmez.
c- ) Çevresindekilerle iyi ilişkiler kurmaktan zevk alır.
d- ) Çıkarları için her türlü kötülüğü yapar.

3. Hangisi bencil insanın özelliklerinden değildir?
a- ) Paylaşmayı ve yardımlaşmayı sever           
b- ) Yalnız kendini düşünür.
c- ) Kendi çıkarını her şeyden üstün tutar.   
d- ) Olayları ve fikirleri daima kendi çıkarları açısından değerlendirir

4. Parçanın ana düşüncesi nedir?
a- ) Bencil insan, cahil insandır.
b- ) Bencil insan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran insandır.
c- ) Bencil insan, mutlu insandır.
d- ) Bencil insan, olumsuz davranışları yüzünden mutlu olamaz.

 “Leylek kadar içi sıkıldığına inandığım yaratık azdır. Bacalar üzerinde sürekli bekleme, işsizlik halindedir. Ara sıra takır takır ses çıkarırlar ki, fikrimce bu, onların esnemesidir.”

* 5. ve 6. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.

5. Leyleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
a- ) Sürekli yer değiştirirler.
b- ) Ara sıra takır takır ses çıkarırlar.
c- ) Bacalar üzerinde sürekli beklerler
d- ) İşsizlik halindedirler.
6. Yazar leyleklerin takır takır ses çıkarmalarını nasıl yorumluyor?
a- ) Uyuma                                  b- ) Esneme          
c- ) Seslenme                              d- ) Haberleşme

Uyukluyor sobada bir yığın kor...
Fırtına var dışarıda!
Köyde bütün ışıkların söndüğü
Bu tipide, bu karda.
Karanlığı bir bez gibi yırtıyor,
Acı acı trenlerin düdüğü...

7. Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) “Kor” bir canlıya benzetilmiştir.
b- ) Şiirdeki köy, geri kalmış bir köydür.
c- ) Olaylar soğuk bir kış gününde geçmektedir.
d- ) Karanlık, bir beze benzetilmiştir.

Sevmek güzel bir eylem
Gülmek de öyle,
Zaten yaşamak güzel!

8. Yukarıdaki dizelerde vurgulanan ifade nedir?
a- ) yaşamı sevmek             b- ) gülmeyi sevmek
c- ) gülmek                            d- ) sevmek

“( I ) Derginin kapağında kocaman bir ağaç vardı.
( II ) Derginin ilk sayfasında renkli boncuklardan yapılmış kolyelerin resimleri bulunuyordu.
( III ) Gerçekten boncuklar çok güzeldi.
(IV) Dergi tam 32 sayfaydı.”
9. Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde okuyucu kendi fikrini söylüyor?
a- ) I               b- ) II
c- ) III            d- ) IV

  “Görmek bilinç dışı bir harekettir. Göz açık olduğu zaman çevredeki tüm nesneleri görür. Görmek, organlarımızdan birinin doğal işidir. Bakmak ise görüşümüzün eğitimi ile olur. Bakmak gördüklerimizi incelemek ve algılamaktır.”

10. Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz?
a- ) Bakma ve görme aynı eylemdir.
b- ) Görme alanımızdakileri görürüz.
c- ) Bakmak öğrenilen bir eylemdir.
d- ) Görme ve bakma farklı bir olaydır.

Hey koca yurt, hey koca kökleri,  tarihin derinliklerine oturan gösterişli çınar. İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Van’ı Kütahya’sıyla taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel yurt. Tüten ocağımız, sevincimiz acımız sensin. Sana sözümüz. Sen Anadolu, sen ana yurt...

11. Yazar parçada kime sesleniyor?
a- ) İstanbul’a              b- ) Anadolu’ya 
c- ) Ocağa                   d- ) Güzele

12.Yazar Anadolu’nun nesine vurgundur?
a- ) Tüten ocağımız olduğu için
b- ) İstanbul’u, Ankara’sı, Edirne’si, Van’ı Kütahya’sıyla taşına toprağına
c- ) Derinliklerine          d- ) Köklerine, kökenlerine

Güneşli Ada
   Bir zamanlar köpüklü dalgaları yemyeşil kıyıları döven uçsuz bucaksız bir deniz vardı. Bu büyük denizin ortasında da bir çok irili ufaklı ada. Güneşli Ada’nın her tarafı her tarafı yemyeşil ağaçlarla, binbir türlü çiçeklerle kaplıydı. Dağlardaki pınarlardan çıkan buz gibi sular, derelerden şırıl şırıl akardı. Adada her türlü meyve ağaçları vardı.
   Güneşli Ada’da çalışkan ve iyi yürekli insanlar yaşardı. Kimi balıkçılık yapardı, kimi de bahçesini eker biçer, tarımla uğraşırdı. Adanın güneşli gökyüzünden çocukların sesleri eksik olmazdı.
     Günlerden bir gün ufukta bir gemi göründü. Herkes merak içinde limana koştu.  Gemi limana demir attı.

13. Adada aşağıdaki ağaçlardan hangisi vardı?
a- ) çam        b- ) kavak
c- ) gürgen      d- ) meyve

14. Hangisi Güneşli Ada’daki insanların özellikleriyle örtüşür?
a- ) tembel – utangaç        b- ) kötümser – üzgün
c- ) inatçı – mutsuz           d- ) çalışkan – iyi yürekli

15. Ada halkı hangi meslekle uğraşmazdı?
a- ) denizcilik                      b- ) balıkçılık
c- ) bahçe işleri                  d- ) tarım

Ağaçtan Düsen Gelsin
Nasrettin Hoca, ağaçtan düşmüş, oflayıp pufluyor. Yanına gelenler” Azıcık sabırlı ol Hoca! Sanki ne olmuş da bu kadar nazlanırsın?” demişler.
Hoca:”Siz hiç ağaçtan düştünüz mü?” diye sorunca hepsi de “Hayır” demişler.
Hoca:”Öyleyse, siz gidinde ağaçtan düsen biri gelsin benim yanıma.”demis.

1. Hoca’nın basına gelen olay nedir?
……………………………………………………………………………………………

2. Hoca’nın yanına gelenler ona ne diyorlar?
……………………………………………………………………………………………

3. Hoca kendisine teselli vermeye çalışanlara ne diyor?
……………………………………………………………………………………………

4. Hoca, niçin ”Siz gidinde ağaçtan düsen biri gelsin.” Demiştir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bu fıkranın bize vermek istediği ders yani ana düşünce nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin zamanlarını gelecek zaman seklinde yeniden yaz.

P Nasrettin Hoca, ağaçtan düşmüş ………………………………………………………………………………

P Nasrettin Hoca, oflayıp pufluyor
……………………………………………………………………………………………

P Nasrettin Hoca, onlara kızmış ……………………………………………………………………………………………

7. Metnimizde istek bildiren cümleyi bul ve yaz.
……………………………………………………………………………………………

8. Nasrettin Hoca’nın yerinde sen olsaydın ne yapardın?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

9. Sen de bir Nasrettin Hoca fıkrası bularak yaz ve arkadaşlarınla öğretmenine oku.(anlat)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
indir
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder