20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Matematik Dersi - Doğal Sayılar
2. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.


124 305 452:…………………………………………

300 050 457: ………….................................

140 505 035: ………………….......................

606 005 300: …………..................................

154 445 402: …………................

304 403: ………….......................

1 789 680: …………….......................

15 543 545: ………...................

10 300 709 : …………..................

110 209 001 : …………….....................

17 406 367 : ………….........................

139 555 018 : ………………....................

267 098 450 : …………....................

309 671 199 : …………….....................

3. Okunuşu verilen sayıları rakamla yazınız.

Bir milyon on üç bin beş yüz on iki ………………………….

On iki milyon üç yüz yirmi bin on beş ………………………..

Yüz milyon altı yüz yirmi bir bin doksan beş………………

Yüz yirmi üç milyon yüz yirmi dört bin dokuz yüz doksan dokuz………………

Bir milyon yetmiş beş bin yedi yüz on sekiz ………………

On sekiz milyon kırk altı bin kırk………………………………..

Dokuz yüz milyon altı yüz bin………………………………………

Beş yüz elli beş milyon kırk üç bin kırk sekiz…………….
beş yüz beş bin beş ………………………………

Bir milyon On beş bin kırk dokuz:……………………

Dört yüz kırk sekiz milyon yüz bin üç yüz altı: …………

Sekiz yüz beş milyon beş yüz yedi bin iki :………………

Yedi yüz altı milyon altı yüz yetmiş beş bin elli : …….

4.Sayıları aşağıdaki örneğe göre çözümleyiniz.
123 753 282= 1 yüz milyonluk + 2 on milyonluk + 3 milyonluk + 7 yüz binlik + 5 on binlik + 3 binlik + 2 yüzlük + 8 onluk + 2 birlik

123 753 282= (1x100 000 000) +(2x10 000 000)+(3x1 000 000)+(7x100 000)+(5x10 000)+(3x1 000) +(2x100)+(8x10)+(2x1)

1 078 732 = ……………………………….……………
1 078 732 = ……………………………………….…………
56 490 056=……………………………………………
56 490 056=…………………………………………
685 263 381 =……………………………………
685 263 381 =………………………………………
503 520 480 =…………………………………
503 520 480 =…………………………………


1. “Yedi milyon sekiz yüz kırk altı bin iki yüz otuz beş “ doğal sayısında sekizin basamak değeri kaçtır?
a- ) 8 000 000           b- ) 800 000
c- ) 8 000                  d- ) 800 000 000

2. 105 265 003 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yüz beş bin iki yüz atmış beş bin üç
b- ) yüz beş milyon iki yüz atmış beş bin üç
c- ) on beş milyon iki yüz atmış beş bin üç
d- ) on beş milyon iki yüz atmış beş bin üç yüz.

3. 6,9,7,8,0,2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
a- ) 209 876                b- ) 987 602
c- ) 987 620               d- ) 908 762

4. 3, 0, 2, 5, 6, 6, 8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
a- ) 2 035 668                   b- ) 2 356 680
c- ) 2 866 530                   d- ) 235 668

5. On milyonlar basamağında 7, yüzler basamağında 8, binler basamağında 9, birler basamağında 3, yüz binler basamağında 2 olan doğal sayı hangisidir?
a- ) 78 923                         b- ) 987 203
c- ) 70 209 803                 d- ) 7 209 803

6. Binler bölüğü 456, milyonlar bölüğü 652, birler bölüğü 25 olan doğal sayı hangisidir?
a- ) 652 456 025             b- ) 456 652 025
c- ) 6 5245 625               d- ) 45 665 225

7. Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı 7 basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
a- ) 1 234 567                 b- ) 1 234 560
c- ) 1 023 456                 d- ) 1 234 560

8. 8 basamaklı en büyük tek doğal sayı hangisidir?
a- ) 99 999 999             b- ) 99 999 998
c- ) 99 999 990             d- ) 99 999 997

9. 552 796 632 doğal sayısında binler bölüğünde hangi sayı vardır?
a- ) 552         b- ) 796        c- ) 632     d- ) 279

10. 307 652 296 doğal sayısında 2’lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 4        b- ) 2 00         c- ) 22        d- ) 2 200

11. 607 256 146 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 18                               b- ) 12
c- ) 600 006 000              d- ) 600 006 006

12. “İki yüz seksen milyon bin üç” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 280 001 003              b- ) 280 100 003
c- ) 280 100 300              d- ) 281 000 003

13. İki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
a- ) 100     b- ) 99          c- ) 98    d- ) 90

14. Onluk düzende tüm sayıları yazmak için kaç tane farklı rakam kullanılır?
a- ) 9                  b- ) 10     c- ) 11       d- ) 99

15. 156 195 256 – 125 989 789 –136 256 438 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 156 195 256< 125 989 789 < 136 256 438
b- ) 156 195 256> 125 989 789 > 136 256 438
c- ) 156 195 256 < 136 256 438 < 125 989 789
d- ) 156 195 256 > 136 256 438 > 125 989 789

16. Sekiz basamaklı en küçük doğal sayı ile yedi basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?
a- ) 10           b- ) 1        c- ) 100          d- ) 1000

17. 7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 29                b- ) 30         c- ) 31      d- ) 32

18. 5056, 5506, 5065, 5605 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 5056 < 5065 < 5506 < 5605
b- ) 5605 < 5506 < 5065 < 5506
c- ) 5056 < 5065 < 5605 < 5506
d- ) 5506 < 5056 < 5065 < 5605

19. Dört yüz sekiz milyon on sekiz sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 4 800 018                    b- ) 408 000 018
c- ) 40 800 018                 d- ) 480 000 018
20. 976 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 37                                    b- ) 39
c- ) 976 814 002                    d- ) 976 814
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder