20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Türkçe Dersi - Martı ile Çaylak


Gece zifir gibi karanlıktı. Çığlık çığlığa acı bir rüzgâr esiyordu karanlık gecenin üzerinde. Gökler kara, kapkara bulutların oynaştığı korku denizleri gibiydi. Ay, korkudan tüm aydınlıklarını toplayıp, bilinmez bir yerlere doğru kaçıp gizlenmişti.

* İlk 3 soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.


1. Parçada hangisinden bahsedilmemektedir?
a- ) Ay'ın kaçıp gizlendiğinden
b- ) Rüzgarın karanlıkta estiğinden
c- ) Olayın gece geçtiğinden
d- ) Gecelerin tehlikeli olduğundan?

2. Paragrafta hangisinden bahsedilmemektedir?
a- ) Gece        b- ) Gündüz    c- ) Bulut        d- ) Ay           
           
3. Ay'ın korktuğu nedir?
a- ) Rüzgâr     b- ) Deniz
c- ) Çığlık       d- ) Bulut

4.Ay'a bakan adam korkuyla ay diye bağırdı!.” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür?
a- ) Eş anlamlı                   b- ) Eşsesli
c- ) Deyim                         d- ) Zıt anlamlı

5. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii vasıtaya ne denir?
a- ) Dil           b- ) Lehçe
c- ) Ağız         d- ) Şive

6. I. dağ         II. bakmazsan           III.  bakarsan
IV. olur                      V. bağ
Yukarıdaki söz gruplarından anlamlı bir cümle olursa, sıralama nasıl olur? 
a- ) III – V – II – I – IV
b- ) III – I – II –V – IV
c- ) II – I – II – V – IV
d- ) IV – III – V II – I

7. İsmin "den" eki aldığında aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses değişikliği olmaz?
a- ) Araba                         b- ) Sepet
c- ) Tabak                          d- ) Kasap

8. "Üzerlerine çöken o karanlık gecede her şeyini kaybetti birden”  büyük ses uyumu kuralına uymayan kaç sözcük vardır?
a- ) 1               b- ) 2
c- ) 3               d- ) 4

9. Aşağıdakilerden hangisi, eşsesli değildir?
a- ) Aş                       b- ) Al
c- )  Ay           d- ) Ak

10. "Atatürk 19 Mayıs 1919da Samsuna çıktı mı" cümlesinde sırasıyla hangi işaretler kullanılmalıdır?
a- ) ‘ ‘ ,                        b- ) ‘ , ?
c- ) , ‘ ‘ ?                     d- ) , , ‘ ?

11. “Biraz bekleyin.” cümlesinde bekleyin kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanabiliriz?
a- ) çabuk olun                      b- ) ilerleyin
c- ) sabredin                        d- ) acele edin

12. Aşağıdaki isimlerden hangisine çoğul yapılırken –ler eki getirilir?
a- ) ordu     b- ) orman
c- ) ova      d- ) bahçe

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır?
a- ) Annem, babam, kardeşim; üçü de çok iyidir
b- ) Siz de bizimle gelmelisiniz                  
c)Yurdumuzu da bayrağımız gibi çok severiz
d- ) Atatürk kalbimiz de yaşayacaktır

14. “Bir gülücük beni nasıl mutlu ederdi.” Cümlesinde nasıl kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
a- ) biraz                               b- ) çok
c- ) az                                   d- ) azıcık

15. ”Böylece fok nesline insafsız bir darbe indirilmiş oldu.” cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
a- ) 5                          b- ) 4
c- ) 3              d- ) 2

16. ”Yaş çorapları giydiğim için bütün gece karnım ağrıdı.” cümlesindeki hangi sözcük eş seslidir?
a- ) yaş            b- ) bütün
c- ) için           d- ) gece

17. “Yüksekova” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?
a- ) Yük-se-ko-va                   b- ) Yük-sek-ov-a
c- ) Yük-sek-o-va                   d- ) Yü-ksek-o-va

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur? 
a- ) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur.
b- ) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur.         
c) İşte, çalışma dediğin böyle olur.
d) Elma dediğin tatlı ve sulu olur.

MARTI İLE ÇAYLAK
Martının biri kocaman bir balık yakalamış, boğazına atmış. Ama kocaman balık boğazından geçmemiş. Martı boğulup, ölmüş. Leşi deniz kenarında serilip kalmış. Oradan bir çaylak geçiyormuş. Bu durumu görünce, "Oh olsun! Sen küçük bir kuşsun. Ne diye kocaman şeyleri yemeye kalkıyorsun!" demiş .

* İlk 4 soruyu parçaya göre cevaplandırın.

1. Deniz kıyısında serilip kalan nedir?
a- ) martı       b- ) çaylak     c- ) leş     d- ) Balık

2. Çaylak neden martıya kızmış?
a- ) balığı kendisi istemiş
b- ) martıyı sevmiyormuş
c- ) küçük bir kuş olduğu için
d- ) hak ettiğini düşündüğünden

3. Masalın ana fikri nedir?
a- ) Boyumuzdan büyük işlere kalkışmamalıyız   
b- ) Her bulduğumuzu yememeliyiz
c- ) Bir balık gördüğümüzde pişirip yemeliyiz      
d- ) Büyük balıkları yememeliyiz

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir?
a- ) girmek                            b- ) özgürlük
c- ) ordu                                d- ) umut

5. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adıdır?
a- ) ağaç                                b- ) kuş
c) orman                               d- ) fidan

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, birinci tekil şahıs zamirinin “-e” halindeki şeklidir?
a- ) buna                                b- ) bize        
c- ) bana                                d- ) bunlara

7. Eylemleri soru şekline sokmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a- ) -mek                                b- ) –ecek
c- ) -me                                d- ) –mi

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) ağlamak                       b- ) korkmak
c- ) üzülmek                        d- ) sıkılmak

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
a- ) insafsız               b- ) insanın
c- ) yakınlık                          d- ) Korsikalı

10. ”Böylece fok nesline insafsız bir darbe indirilmiş oldu.” cümlesinde, hangi sözcükte hece düşmesi olmuştur?
a- ) nesline                           b- ) insafsız
c- ) darbe                              d- ) indirilmiş

11. ”Hava kirliliğinin önlenmesi için bacalara filtre takılmalıdır.”cümlesinde, hangi sözcüğün sonundaki sert ünsüz değişmiştir?
a- ) önlenmesi                          b- ) bacalara
c- ) kirliliğinin                       d- ) filtre

12. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde ses düşmesi olmuştur?
a- ) gecekondu                     b- ) Cumartesi
c- ) Eskişehir                        d- ) birkaç

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) yağmurluk                      b- ) çizgi
c- ) uçak                                d- ) insanoğlu

14. ”Bilimsellik” sözcüğünün kökü hangisidir?
a- ) bilim                                b- ) bilimsel
c- ) bil                                    d- ) bilimsellik

15. ”Arabacılar” sözcüğünün kök ve eklerinin doğru yazılışı hangisidir?
a- ) ara-ba-cı-lar                  b- ) araba-cılar
c) ara-bac-ı-lar                    d- ) araba-cı-lar

16. ”Yaş çorapları giydiğim için bütün gece karnım ağrıdı.” cümlesindeki hangi sözcük eş seslidir?
a- ) yaş           b- ) bütün      c- ) için           d- ) gece

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Çocuk uslu uslu oturuyordu.
b- ) Kelaynaklar, Şanlı Urfa’nın Birecik ilçesinde korumaya alınmıştır.
c- ) Yalan yanlış sözlerinle hepimizi üzdün.
d- ) Doç. Ayşe Erdem’in odası üst katta.

18. ”Alın teri dökmek” deyiminin anlamı hangisidir?
indir
a- ) heyecandan yüzü kıpkırmızı olmak
b- ) çok emek vermek
c- ) çok dikkatli olmak       
d- ) akılsızca işler yapmakHiç yorum yok :

Yorum Gönder