20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Matematik Dersi Doğal Sayılar - okunuşu yazılışı


1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
8 654 908 = …………………………………………………………54 090 571 = …………………………………………………………

20 099 - yirmi bin doksan dokuz

3 670 432 = ………………………………………………………

100 210 003 = …………………………………………………

90 426 075 = ……………………………………………………………

5 007 210 = ………………………………………………………

40 004 040 = ………………………………………

2 803 002 = ………………………………………………

384 012 604 = ……………………………………

1 060 257 = …………………………………………

52 020 900 = ………………………………………………………

560 820 001 = ……………………………………

8 345 070 = . ……………………………………………

402 400 750 = ………………………………………………

98 803 004 = ………………………………………………

25 055 922 = ………………………………………………

847 002 808 = …………………………………………

61 819 503 = ……………………………………………

4 560 099 = …………………………………………

2 004 805 = …………………………………

983 035 009 = …………………………………

48 203 068 = ……………………………………………

1 290 745 = ……………………………………………

72 006 503 = …………………………………………………

360 025 006 = ……………………………………………

501 100 800 = …………………………………………
67 890 421 = ………………………………………

8 578 005 = …………………………………………

300 500 004 = …………………………………………

54 040 020 = ………………………………………………

5 690 036 = ………………………………………………

2. Okunuşu verilen sayıları rakamla yazınız.
P beş yüz altı milyon otuz bir bin iki yüz on altı = ………………………………

P elli dört milyon altı yüz kırk dört bin üç yüz otuz yedi  = ………………

P sekiz milyon yüz altı bin dokuz yüz elli üç  = ……………………………………

Pdört yüz altmış milyon elli bin iki  = ………………………………………

Pyedi milyon yedi bin yedi  = …………………………………………………….

Psekiz yüz yirmi dokuz milyon beş bin on yedi  = …………………………

Pyetmiş bir milyon üç bin altı yüz kırk sekiz  = ………………………

Pbeş milyon iki yüz altı bin dokuz  = ……………………………………………

Pon üç milyon sekiz bin otuz altı  = …………………………………………………….

Piki yüz yirmi iki milyon yedi yüz altı bin dokuz yüz dört  = ……………

P üç milyon yetmiş yedi bin beş yüz seksen bir  = ……………………………

P kırk altı milyon altı yüz altmış iki bin dört  = ………………………………

P yüz on sekiz milyon on sekiz bin seksen bir  = ………………………………
P yirmi milyon elli bin otuz dokuz  = …………………………………………………….

P  dokuz milyon yedi yüz yetmiş beş bin on dört  = ……………

P beş yüz otuz milyon iki yüz kırk bin sekiz  = ………………………

P elli milyon yedi yüz doksan bir bin on bir  = ………………………………

P yüz on milyon yüz bir bin seksen bir  = ……………………………………

P  altmış dokuz milyon dört yüz altmış üç bin üç yüz  = …………………

P yetmiş dört milyon elli sekiz bin üç yüz yirmi bir  = …………………

P üç yüz seksen milyon otuz altı  = …………………………………………………….

P kırk dört milyon iki bin yirmi beş  = ………………………………………

P yirmi bir milyon altı  = …………………………………………………….   
P beş yüz altmış bir milyon yedi yüz on iki bin doksan  =…………

P yüz on yedi milyon yetmiş altı bin dört  = ………………………………

P altı milyon seksen dört bin otuz dokuz  = ………………………………

P kırk yedi milyon yetmiş üç bin on altı  = …………………………….

P sekiz milyon on bin doksan iki  = ……………………………………….

P seksen yedi milyon seksen iki bin seksen  = ………………………….

P on bir milyon on dört bin yedi  = …………………………………………
P üç milyon altmış beş bin seksen altı  = …………………………………………………….

P beş yüz elli milyon elli bin doksan dört  = …………………………………………………….
indir
P 4 567 398, 404 589 643, 54 768 101, 344 398 005 yukarıdaki sayıları aşağıdaki basamak tablolarında gösteriniz.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder