9 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sinif Türkçe Dersi Okuduğunu Analama Atatürk Okuma Metinli Test


5. Sınıf Türkçe Dersi Atatürk okuma metinli test değerlendirme okuduğunu anlama


   Atatürk sanata ve sanatçıya her zaman önem vermiştir. Sanatçıyı korumuş, sözleriyle onu övmüştür. Hatta bir gezisinde “Hepiniz milletvekili, bakan olabilirsiniz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkar olamazsınız.” demiştir. Sanata verdiği önemi de şöyle açıklamıştır: ”Sanatsız kalan bir milletin damarlarından biri kopmuş demektir.”
1. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Sanatçı olmak milletvekili olmaktan zordur.
b- ) Atatürk’ün sanatçıya verdiği önem büyüktür.
c- ) Sanatçı bir toplumda bakan kadar etkili olamaz.
d- ) Bir toplumda sanat eksikse çok önemli bir eksiklik vardır.

2. Yukarıdaki parçanın konusunu yazıp, uygun bir başlık bulunuz.
Cevap:

3. Aşağıdaki cümlelerde zıt anlamlı kelimeleri bulup altını çizin, sonrada siz bir cümlede kullanın.
* Seninle iyi kötü günlerimiz oldu.
.......................................................................

* Konsere biz çok erken gelmişiz sizde çok geç kaldınız.
........................................................................

4. Karışık olarak verilmiş, aşağıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı cümle oluşturunuz.

* Kalbini-değildir- davranış- başkalarının-güzel-kırmak,-bir
............................................................................................

‘’yoktur – kimseye – boş – faydası – konuşmanın ‘’
.................................................................................................

5. Aşağıdaki kelimelere “-ı ,-i,-u.-ü” ve
 “–in,-ın,-un,-ün” eklerini getirerek yazınız.


“-ı ,-i,-u.-ü”
“–in,-ın,-un,-ün”
Ömür


Ağız


Gönül


Resim


6. “Hangi tür kitapları seversin” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?
a- ) nokta                     b- ) ünlem
c- ) soru işareti                d- ) Üç nokta

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılmış bir cümle vardır?
a- ) O kadar güzeldi ki yarışmada birinci oldu.
b- ) O kadar çalışkandı ki bütün sınavları kazandı.
c- ) O kadar oburdu ki bir deveyi tek başına yiyebilirdi
d- ) O kadar iyiydi ki herkese yardım etmek için uğraşırdı.

8. Aşağıda aynı cümleler kelimelerin yerleri değiştirilerek verilmektedir. Bunlardan biri doğru iken diğeri yanlıştır. Yanlış olan cümleyi (tümceyi) işaretleyiniz. (x)
…Gidemeyiz çarşıya hava sıcak olursa
 …Hava sıcak olursa çarşıya gidemeyiz

…Az önce indi uçaktan halamlar.
…Halamlar az önce uçaktan indi.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Ağacın bu tarafındaki dalları çok cılızlaşmıştı.
b- ) O tatlı diliyle herkese kendini sevdirirdi.
c- ) Arabanın burnu direğe çarptı.
d- ) Haberi duyunca sevinçten uçtu. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
a- ) Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
b- ) Ayılar kışın kış uykusuna yatar.
c- ) Dünya, Güneş’in etrafında döner.     
d- ) En çok masalları severim

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadeleri cevap olarak almak için hangi soruları sormalıyız?
( 5N1K- ne-nasıl- nerede-nereye –  niçin- ne zaman - kim-  ..) bu soruları noktalı yerlere yazınız
* Akşam evde misafirler vardı..(…………………)
* Arkadaşlar sokağa çıkmış. (……………………)
* Anıtkabir’e üç sene önce gittim.(……………….)
* Babam fabrikaya arabayla gitti.(………………)
* Annem kuru yemiş almış..(…..………………. )
* Düşmekten korktuğu için bisiklete binemiyor..(…………………………………… …)                                    

12. Aşağıda verilen altı çizili eşsesli (sesteş) kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde sizde bir cümlede kullanınız.
Arkadaşım bana çok soğuk davrandı.
………………………………
……………………………………………………

Kardeşimin oyuncağı yanlışlıkla kırıldı.
…………………………………
……………………………………………………

            Kitap çok iyi arkadaş                   
            Bana neyi sorsam söyler.
            Ne anlatsa en sonunda,
            Çalış, iyi, doğru ol der.  

13. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
a- ) Kitap sevgisi
b- ) Okumanın önemi
c- ) Arkadaş sevgisi 
d- ) Doğru olmanın önemi

14. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız.
vatan :………….…            tasa :………………       
faydalı :…………….       öğrenci:…………………

15. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.
yavaş:………….….          iri:…………….….     ucuz:……………..    kuru:………….…….          

“Gözyaşı damlaları hem mikropları öldürür hem net görmeyi sağlar. Yeryüzünde gözyaşı gözün içinden aşağıya doğru çıkar. Uzayda ise gözyaşı damlaları çıkmıyor. Uzay aracı içinde yuvarlaklar halinde havada dolaşıyor.”
16. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Gözyaşının mikropları öldürdüğü
b- ) Bilim adamlarının uzayda gözyaşı sorununa çare bulduğu
c- ) Uzayda gözyaşı damlarının akmadığı
d- ) Gözyaşının net görmeyi sağladığı  

17. ’’Selin tahtada dört arkadaşıyla birlikte bir şiir okudu.’’ Cümlesine göre Selin ve arkadaşları hangi okuma yöntemini kullanmıştır?
a- ) Görsel Okuma
b- ) Not Alarak Okuma   
c- ) Sorgulayıcı Okuma   
d- ) Paylaşarak Okuma

18. Aşağıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?
Burak
Beyza
Ali
Ayşe
Selin
1
2
3
4
5
a- ) 5-3-2-4-1                                  b- ) 3-4-2-1-5
c- ) 5-1-3-2-4                              d- ) 3-1-5-4-2

19. Bildiğiniz üç tane deyimi yazınız.
*………………………………
……………………………………………………….
* ……………………
………………………
…………………………………………..

* ……………………………
………………………………………………………

Bildiğiniz üç tane atasözünü yazınız.
*………………………………
………………………………………………………
* …………………………………
……………………………………………………

* …………………………………
……………………………………………………

20. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yada altına; cümlelerde altı çizili kelime yada kelimelerin sorulduğu soru cümlesini yazınız.

* Bugün dersi Ali anlatacak.

…………………………………………..……………?

* Annem öğle yemeği için mantı yapıyor.

………………………………………………..………?

* Dönem sonunda bütün derslerle ilgili değerlendirme yapıyoruz.

………………………..…………………………
…………………………………….?

P Güneş battığı için önümüzü görmekte zorlanıyoruz.

……………………….………………………………
………………………………..?

* Kütüphanede çalışırken fısıltıyla konuşmalıyız.

………………………..………………………………
…………………………….….?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır?
a- ) İşçiler yavaş yavaş işten çıkıyorlar.
b- ) Uzmanlar bu bilgiyi doğrulamadı.
c- ) Hakkari’de şu an sabah oluyor.
d- ) Rüzgar serin serin esiyor.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder