9 Kasım 2011 Çarşamba

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi - Su Halden Hale Girer test


su halden hale girer testi 5. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin değişimi ve tanınması


Su Halden Hale Girer
1. Yeryüzündeki suyun güneşin etkisiyle atmosferde yükselmesi ve yağmur olarak yeryüzüne inmesinde;
I. Donma                        II. Buharlaşma
III. Erime                       IV. Yoğuşma
olaylarından hangileri nasıl bir sıra ile gerçekleşir?
a- ) Önce IV, sonra II
b- ) Önce II, sonra IV
c- ) Önce II, sonra III
d- ) Önce I, sonra II

2. Yer altı sularının oluşumu sırasında meydana gelen olaylar aşağıda karışık şekilde verilmiştir.
I. Su buharı yükseldikçe soğuyarak bulutları oluşturur.
II. Yeryüzüne yağış şeklinde inen su emilerek yer altı sularını oluşturur.
III. Güneş’in etkisiyle deniz yüzeyindeki su buharlaşır.
IV. Bulutlar soğuk hava ile karşılaşınca su buharı yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür.
      Bu olayların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) III – I – IV – II             b- ) I – IV – II – III
c- ) II – III – IV – I      d- ) III – II – I – IV

3. Aşağıdakilerin hangisinin yapısındaki su, diğerlerine göre farklı bir halde bulunmaktadır?
a- ) Denizlerde                   b- ) Göllerde
c- ) Bulutlarda                    d- ) Yer altında

4. I. Yaz aylarında akarsu ve göllerdeki su seviyesinin düşmesi.
II. Yağmur yağdıktan sonra yerlerin kuruması
III. Kış aylarının bazı günlerinde yeryüzüne yakın yerlerde sis oluşması
       Yukarıda verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesinin nedeni suyun buharlaşmasıdır?
a- ) Yalnız II              b- ) I ve II
c- ) I ve III                    d- ) II ve III

5. Yağmurdan sonra ıslanan yerler zamanla kurur. Islaklığın kaybolmasının sebebi güneş ışınları ile yeryüzüne ulaşan …………I……..…. etkisiyle suyun …………II………….sıdır.
       Yukarıda cümlede boş bırakılan I ve II numaralı yerlere yazılabilecek uygun sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
        I                  II   
a- ) sıcaklığın                                 donma
b- ) sıcaklığın                                 yoğuşma
c- ) ısının                            yoğuşma
d- ) ısının                             buharlaşma

6. Güneş ışınları yapısında ısı enerjisi taşır. Koyu renkler ışığı emer, açık renkler ise yansıtır.
       Verilen bilgilere göre yaz ve kış mevsimlerinde hangi renk giysileri tercih etmek daha uygun olur?
         Yaz                   Kış     
a- ) Açık renk                                  açık renk
b- ) Koyu renk                      koyu renk
c- ) Koyu renk                      açık renk
d- ) Açık renk                      koyu renk

7. Bazı hesap makinelerindeki enerji dönüşümü hangisindeki gibidir?
a- ) Güneş enerjisi -->elektrik enerjisi
b- ) Güneş enerjisi -->hareket enerjisi
c- ) Kimyasal enerji -->ısı enerjisi
d- ) Kimyasal enerji--> hareket enerjisi

8. Güneş enerjisi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Dünya’ya ışınlarla ulaşır.
b- ) Dünya’nın ısı ve ışık kaynağıdır.
c- ) Farklı türlere çevrilebilir.
d- ) Güneş’in yaydığı enerjinin tamamı Dünya’ya ulaşır.

9. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsü ile ilgili bir olay değildir?
a- ) Akarsular, göller, denizler ve okyanuslardan suyun buharlaşarak gökyüzüne çıkması.
b- ) Yükselen su buharının soğuyup yoğuşarak bulutları oluşturması
c- ) Barajlarda biriken su ile elektrik enerjisi elde edilmesi
d- ) Bulutlar çok soğuk bir hava ile karşılaştığında yapısındaki su buharının yoğuşarak yağış şeklinde yeryüzüne düşmesi.

10. Aşağıda verilen araçların hangisinde Güneş’ten gelen ışınların taşıdığı enerji ısıtmak amacıyla kullanılır?
a- ) Güneş paneli
b- ) Uzay aracı
c- ) Güneş pili
d- ) Güneş saati   Yukarıda şematik olarak gösterilen su döngüsünde II. bölgeye aşağıda verilenlerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) Su buharı sıcak hava ile karşılaşır.
b- ) Su buharı bir süre bulutlarda bekler.
c- ) Su buharı soğuk hava ile karşılaşır.
d- ) Bulutlar birbiriyle etkileşir.

12. Akarsu ve göllerdeki su seviyesi ilkbaharda artarken yazın azalır.”
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a- ) Dağların tepelerindeki karların ilkbaharda erimesi
b- ) Yazın buharlaşmanın fazla olması
c- ) Yağışların ilkbaharda azalması
d- ) Yazın sıcaklığın artması

13. Atmosfere yükselen su buharının soğuk bir hava tabakası ile karşılaşarak su damlacıkları halinde yere düşmesine ne ad verilir?
a- ) Sis                                 b- ) Dolu
c- ) Kar                                d- ) Yağmur

14. Aşağıda verilen araçlardan hangisinin güneş pilleri ile çalıştırılması yaygındır?
a- ) Ütü                                  b- ) Buzdolabı
c- ) Saat                                 d- ) Vantilatör

15. Aşağıdakilerden hangisi güneşin faydalarından değildir?
a- ) Dünyamızın ışık kaynağıdır.
b- ) Jeotermal enerjinin kaynağıdır.
c- ) Enerjisi ile Dünya’mızı ısıtır.
d- ) Bitkilerin hayat kaynağıdır.

16. Kışın ve ilkbaharda, yağış fazla buharlaşma azdır. Kışın su kaynaklarındaki su seviyesinde artış olur. Yazın ve sonbaharda ise buharlaşma fazla, yağış az olduğundan su seviyeleri düşer.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bir akarsuyun mevsimlere göre su miktarını gösteren grafik olabilir?
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder