19 Aralık 2011 Pazartesi

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler - 04


Matematik Toplama Çıkarma Çarpma Bölme Problemleri


1. o x 8 = 40 ile 9 x ∆ =72 ise ∆ x o = işleminin sonucu kaçtır?

2. (280 x 140) x 550 = 280 x ( o x 550) eşitliğinde boş yere hangi sayı gelmelidir?

3. Aşağıda verilen işlemleri kısa yoldan çarpın.
a- ) 561 x 300 =                     c- ) 432 x 1000 =
b- ) 32 x 5 =                               d-) 54 x 50 =

4. Bir çıkarma işleminde eksilen 5742, çıkan 2890 ise fark (kalan) kaçtır?

5. 2a50 Yandaki toplama işleminde a+b+c+d=?
  +  7bc                     
    d341

6. Ayşe her gün 35 sayfa kitap okuyarak, kitabı 15 günde bitirdiyse, kitap kaç sayfadır?

7. 7 km, 5 km 205 m’den kaç m daha uzundur?

8. 6m, 1m 50 cm ve 2m 30 cm üç tane kurdele birbirine eklenirse kaç m ip elde edilir?

9. Annesinin yaşı, Elif’in yaşının 3 katıdır. Anneannesinin yaşı ise annesinin yaşının 2 katıdır. Elif 10 yaşında ise, üçünün yaşları toplamı kaçtır?

10. Temel’in 15 bilyesi vardır. Dursun’un bilyelerinin sayısı Temel’in bilyelerinin sayısının 2 katından 3 eksiktir. Dursun’un kaç bilyesi vardır?

11. Pazarcı, halden 30 kasa domates aldı. Her kasada 46 domates vardır. 1300 domates satıldığına göre, pazarcının elinde kaç domates kalmıştır?

12. Aşağıdaki uzunluk ölçülerini karşısındaki birime çevirin.
5 km=                   m
70 m=                       cm
150 cm=                mm
1300 mm=               cm
600 cm =                 m
900 mm=           cm

13. Bir doğal sayının 2 katı ile 3 katının toplamı 135 ise bu doğal sayı kaçtır?

14. Biri diğerinin 2 katından 7 fazla olan iki doğal sayının toplamı 46 ise küçük sayı kaçtır?

15. Bir kutunun içinde 15 deste kalem olduğuna göre 8 kutuda kaç kalem vardır?

16. Bir A doğal sayısının 3 katı 54’e, B doğal sayısının 5 katı 60’a eşit ise AxB kaç eder?

17. Yaşımın 2 katı ile 5 katının toplamı 287 ise ben kaç yaşındayım?

18. Biri diğerinin 3 katından 15 fazla olan iki doğal sayının toplamı 83 ise büyük sayı kaçtır?

19. Okulumuz 4 katlı olup, her katta 6 sınıf vardır. Her sınıfta 3 pencere olduğuna göre tüm sınıfların pencere sayısı kaçtır?

20. Boncuklarımın 4 katı 208, arkadaşımın boncuklarının 5 katı 240 tanedir. Buna göre benim boncuklarım, arkadaşımın boncuklarından kaç fazladır?

21. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek doğal sayının çarpımı kaç eder?

22. Annemin yaşı benim yaşımın 3 katından 4 fazladır. Anneannemin yaşı, annemin yaşının 2 katı kadardır. Ben 13 yaşında olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

23. 81 088 – 81 881 – 81 818 – 81 188 – 81 008
 Yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız?

24. “78M 8MM” doğal sayısında rakamların sayı değerleri toplamı 50 ise M kaçtır?

26. Ardışık beş sayıdan ortadaki 7898 ise en küçük ve en büyük sayının toplamını bulunuz.

27.  840 sayfalık bir kitabı her gün, bir önceki güne göre 25 sayfa fazla okuyarak bitirmek isteyen bir öğrenci pazartesi 125 sayfa okumuştur. Buna göre öğrenci cuma günü kaç sayfa okursa kitabı bitirmiş olur?

28. Ali, onlar basamağında 3, binler basamağında 9,yüzler basamağında 6 olan kaç tane sayı yazabilir? Sayıları yazınız.

29. Elif günde 26 sayfa okuyarak 5 günde kitabın yarısını bitirdiğine göre okuduğu kitap kaç sayfadır?

30. 6391 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında A, 3418 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında B sayıları bulunuyor. Buna göre A+ B kaçtır?

31. 632 ile 29 doğal sayısı arasında kaç tane doğal sayı vardır?

     14 52∆
   + 52 ◊18
indir
      67 140
32. Yandaki toplama işlemine göre ∆ + ◊ kaçtır?Hiç yorum yok :

Yorum Gönder