19 Aralık 2011 Pazartesi

4. Sınıf Tüerkçe Dersi Hasan Bey Etkinliği


Hasan Bey
    Vapur iskeleden ayrıldığında saat 9.30'u yirmi dakika geçmişti. Hasan Bey, vapuru kaçırdığı için çok üzüldü. İşine geç kalacak ve patronundan azar işitecekti. Hemen bir taksi ile yola koyuldu. Şoför arabayı çok hızlı kullanıyordu. İş yerine gittiğinde orada kimselerin olmadığını gördü. Bir an şaşırdı. O günün tatil olduğunu hatırladığında kendi kendine çok güldü.                                        Niyazi ASLAN

*Aşağıdaki ilk 6 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Vapur, iskeleden ne zaman ayrılmış?
a- ) 9.30'da               b- ) 10.00'da
c- ) 10.25'te              d- ) 9.50'de

2. Hasan Bey niçin üzülmüş?
a- ) Taksi ile gitmek zorunda kaldığı için
b- ) Şoför arabayı yavaş kullandığı için
c- ) Şoför arabayı hızlı kullandığı için
d- ) Vapuru kaçırdığı için

3. Hasan Bey, ne ile işine gitmiş?
a- ) vapur                    b- ) taksi
c- ) tren                    d- ) otobüs

4. Nerede hiç kimse yokmuş?
a- ) vapurda                  b- ) otobüste
c- ) iş yerinde              d- ) trende

5. Şoför, arabayı nasıl kullanıyormuş?
a- ) hızlı     b- ) yavaş     c- ) sinirli     d- ) sakin

6. Kim işine geç kalmış?
a- ) Hasan Bey’in patronu               b- ) Vapurdakiler
c- ) Hasan Bey          
d- ) Hasan Bey’in iş arkadaşları

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) gelmemelidir?
a- ) İyi misin                    b- ) İyi ki geldi
c- ) Ne ile gittin              d- ) Ne zaman gelir

8. “Bir işten mutlaka kendine pay çıkarmak, hep kendi çıkarını düşünmek” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kendine yontmak         b- ) Kendini ağıra satmak
c- ) Kendini ateşe atmak      d- ) Kendini beğenmek

9. “Küçük kedi bahçeye çıkmış.” Cümlesindeki “küçük” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) iri     b- ) büyük         c- ) haylaz         d- ) ufak
10. her-sabah-bırakır-amcam-beni-okuluma
       1       2        3         4         5        6
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 1-4-2-5-3-6          b- ) 4-1-2-5-6-3
c- ) 4-3-2-5-6-1          d- ) 3-1-2-5-6-4

11. Hangi cümlede yanlış yazılmış bir kelime vardır?
a- ) Kılasik müziği çok beğenirim.
b- ) Klişeleşmiş şeyleri değiştiremezsiniz.
c- ) Amcam klarnet çalar.
d- ) Adamla kontrat yaptık.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğrayan kelime vardır?
a- ) Boyun kaç santim oldu?
b- ) Kolundaki ağrı geçti mi?
c- ) Boynum tutulmuş.
d- ) Kitapları almayı unutma!

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
a- ) Kelimeleri yalnış söylüyor.
b- ) Biz takım olarak 2. inci olduk.
c- ) Kars'lı arkadaşlarım var.
d- ) Süt içtim dilim yandı!

14. neşe - bilgi - keder - muz - üzüntü
Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi somuttur?
a- ) 4            b- ) 3
c- ) 2                d- ) 1

15. “-den” eki, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sebep bildirmektedir?
a- ) Ali'den elma aldım.
b- ) Sana buralardan bahsedeceğim.
c- ) Üzüntüden ellerinde yaralar olmuş.
d- ) Bahçeden yeni çıktı.

16. “Yozgat'lı arkadaşım globalleşmeyi anlattı.”
Cümlesindeki hangi kelimenin yazımı yanlıştır?
a- ) Yozgat'lı                        b- ) arkadaşım
C) globalleşmeyi                    d- ) anlatttı

17. Hangi cümlede “mi” nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a- ) Geldi mi?
b- ) Sen git mi yormusun?
c- ) Sen mi yazacaksın?
d- ) Ayşe mi gelmiş?

18. “Benim genç olduğumu düşünüyorlar ................ yaşım yetmiş sekiz oldu.” Cümlesi, aşağıdaki kelimelerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı olur?
a- ) çok                        b- ) oysa
c- ) belki                      d- ) mademki

19. “Evimiz avuç içi kadar.” Cümlesinde evin hangi özelliği belirtilmektedir?
a- ) Büyük olması         b- ) Şeklinin avuca benzemesi
c- ) Yüksek olması       d- ) Küçük olması

20. “Onlar bize geldikleri ................ biz de onlara gittik.”
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) veya   b- ) ama       c- ) için                   d- ) niçin

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” kelimeden ayrı yazılmalıdır?
a- ) Evdeki hesap çarşıya uymuyor.
b- ) Denizdeki kirlilik beni çok üzdü.
c- ) Yarınki sınava çok iyi hazırlandım.
d- ) Bana öyle baktıki gitmekten vazgeçtim.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Bendeki kalemi sen mi aldın?
b- ) Kardeşim iki bin yılında doğdu.
c- ) Dere kıyısında bir süre yürüdük.
d- ) Bende sizinle gelmek istiyorum.

23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yazımı yanlıştır?
a- ) Çıkmadık can da ümit vardır.
b- ) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
c- ) Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.
d- ) El eli yıkar, iki el de yüzü.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” kelimeden ayrı yazılmalıdır?
a- ) Elma soyarken elimi kestim.
b- ) Sevgi bu sınava katıldımı?
c- ) Halamı yıllardır göremedim.
d- ) Havlumu plâjda unuttum.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Ablam da seninle geldi mi?
b- ) Öyle kalabalıktı ki zor nefes alabildim.
c- ) Televizyonda ki filmi heyecanla izledik.
d- ) Onu da yazarım ama şimdi değil.

26. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelime değildir?
a- ) Çeyizlik                       b- ) Kırıkkale
c- ) Bilgisayar                    d- ) Eskişehir

27. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
a- ) Yazlık   b- ) Sözlük   c- ) Okullar   d- ) kalemlik

28. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Eskici......türemiş kelime
b- ) Saatçi....türemiş kelime
c- ) Top.....basit kelime
d- ) Ayakkabı.......basit kelime

29. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
a- ) kilim       b- ) yorgancı     c- ) saz          d- ) Toz

30. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
a- ) Dünya    b- ) Anahtar       c- ) Saz          d- ) Top

31. “Yaş” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) nemli      b- ) kuru      c- ) ıslak    d- ) sulu

32. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi vardır?
a- ) Yaz        b- ) güz        c- ) duvar     d- ) hata

33. “Armağan” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bahşiş      b- ) yardım     c- ) iade       d- ) hediye

34. Aşağıdaki kelimelerden bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?
a- ) büyük      b- ) iri        c- ) küçük      d- ) kocaman

35. “Sağlam” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) yaralı     b- ) dayanıklı     c- ) özürlü    d- ) çürük

36. “Kurnaz” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) heyecanlı   b- ) uyanık   c- ) duygulu    d- ) cesur

37. ”Tatlı sözlerle güzel bir şey gerçekleşmiş olmaz.” Cümlesinin anlamını aşağıdaki atasözlerinden hangisi verir?
a- ) Balı olan bal yemez mi?
indir
b- ) Bal olan yerde sinek de olur.
c- ) Bal tutan parmağını yalar.
d- ) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder