15 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çevremizde Sayısız Madde Var - 1


Çevremizde Sayısız Madde Var
1. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
a- ) Altın                                   b- ) Bakır
c- ) Gümüş yüzük                     d- ) Çinko

2. “Maddelerin biçimlenmiş haline cisim denir.” Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
a- ) Bardak                            b- ) Bilgisayar
c- ) Süzgeç                            d- ) Odun

3. Maddenin özelliklerinden hangisi hem görülebilir hem de hissedilebilir bir özelliktir?
a- ) düzgünlük – pürüzlülük            
b- ) sıcaklık – soğukluk
c- ) sertlik – yumuşaklık
d- ) opaklık – saydamlık

4. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
a- ) Limonata                         b- ) Ayran
c- ) Yağmur suyu                  d- ) Gazoz

5. Aşağıdakilerden kaç tanesi madde değildir?
ses
hava
pamuk
oksijen
ışık
a- ) 1               b- ) 2
c- ) 3              d- ) 4

6. 
I.Berklik
II. Kütle
III. Hacim
IV. Renk
Yukarıdaki maddelerin özelliklerinden hangisi ya da hangileri ölçülebilir?
a- ) I-II                                 b- ) Yalnız III
c- ) I-IV                               d- ) II-III

7. “Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir.” Aşağıdakilerden hangisinin hacmi yoktur?
a- ) Benzin                                b- ) Isı
c- ) Hava                                  d- ) Mazot

8. Demir tozu ile kum karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Eleme                  b- ) Mıknatısla ayırma
c- ) Süzme                 d- ) Suda yüzdürme

9. Aşağıdakilerden hangisi madde özelliği göstermez?
a- ) Tuz                             b- ) Ses
c- ) Koltuk                        d- ) şeker

10.  Camdan yapılmış bir vazo, aşağıdaki sınıflamalardan hangisine girmez?
a- ) Cisim                    b- ) Eşya
c- ) Malzeme             d- ) Madde

11. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D”, yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.        

(…. ) Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hali vardır.
(…..)  Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.

(…..) Süt, su, zeytinyağı gibi sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.

(…..) Bütün maddeler cansızdır.

(…..) Gölge madde değildir.

(…..) Maddenin kütle ve hacmi olması gerekir,

(…..) Cisim sıvı olabilir; fakat gaz olamaz.

(…..) Sadece katılardan cisim yapılabilir.

(…..) Tornavida ve pense bir eşyadır.

(…..) Toz şeker cisim değildir; fakat bir malzemedir.

(…..) Arkasındaki nesneleri görebildiğimiz maddelere opak denir.

(…..) Berk maddeler kolaylıkla bükülebilir.

(…..) Saydam maddelerin kalınlığı artarsa opak olabilir.
(…..) Elimizdeki bir tahta parçasını ve koca bir ağaç kütüğünü denize atarsak kütüğün battığını, tahta parçasının yüzdüğünü görürüz.

(…..) Katıların ve gazların belirli bir hacimleri vardır; fakat sıvıların belirli bir hacimleri yoktur.

12. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
“zeytinyağı, kobalt, malzeme, kilogram, katı, alet, sekil, hacmi, çözünür, ml”

P Kütle birimi ……...... dır.

P Çevremizde   gördüğümüz   kütlesi   ve  ……………  olan her şeye madde denir.

P Cisim maddenin ………………            almış hâlidir.

P Sadece   ………………. maddelerden   cisim  yapılabilir.

P Un. yağ ve şeker; kek yapmak için kullanılan   ..............................  dır.

P Pense hem  madde,  hem cisim, hem ……………..  dir.

P Şeker ve tuz ,suda …………………..  yani gözle   görülemeyecek   şekilde   suyun içinde dağılır.
P Demir, çelik, nikel,…………………. gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir.
………………içinde bulunduğu kabın şeklini alır.

P Mililitre ……………. sembolü ile gösterilir.

13. Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
a- ) tahta kaşık               b- ) demir çivi
c- ) cam bardak               d- ) bakır tel

14. Aşağıda verilenlerden hangisi burnun solunumla ilgili görevlerinden biri değildir?
a- ) Havaya alarak yutağa iletmesi.
b- ) Havayı mikroplardan arındırması.
c- ) Havadaki koku taneciklerini algılaması.
d- ) Havayı nemlendirip, ısıtması.                           

15.  Aşağıdakilerden hangisi dolaşımla ilgili bir organ değildir?
a- ) Kalp    b- ) Damarlar   c- ) Kan    d- ) Gırtlak

16.  Maddelerin şekil almış haline cisim denir.
Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi cisim olarak tanımlanır?
a- ) Demir tozu                   b- ) Çeşme  suyu
c- ) Toprak saksı                 d- ) Zeytinyağı

17.  Aşağıdakilerden hangisi alet değildir?
a- ) Cam                              b- ) Makas
c- ) Bıçak                             d- ) Çekiç

18.  “Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler.”
    Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
a- ) Tahta                          b- ) Ağaç
c- ) Un                                d- ) Çivi

19.     I. Sıvıların kütlesi yoktur.
          II. Sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
         III. Sıvıların belli bir hacmi vardır.
      IV. Kabın boş haline brüt kütle denir.
Yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?
a- ) Yanız I. – II. ve III.           b- ) I. ve III.
c- ) II. ve III.                          d- ) hepsi

20. Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?
a- ) Toprak                     b- ) Cam
c- ) Duvar                      d- ) Taş

21.  Aşağıda verilen iskelet kısımlarından hangisindeki eklemler diğerlerine göre daha hareketlidir?
a- ) Bacaklar                     b- ) Omurga
c- ) Kafatası                      d- ) Göğüs kafesi

22.  I. Sert, parlak ve sağlamdır, suda batar.
       II. Sert, saydam ve kırılgandır, suda batar.
       III. Sert, opak ve sağlamdır, suda batmaz.
Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
         I.                      II.                       III.
a- ) Fincan            Pet şişe               Metal bıçak
b- ) Cezve             Plastik tabak       Cam kavanoz
c- ) Kağıt              Poşet                   Cam bardak
d- ) Metal kaşık     Cam                    Tahta

23.  Enes. ısının maddeler üzerindeki etkisini incelemek için deneyler yapıyor ve deney sonuçlarını not ediyor.
- Isıtılan buz erir.
- Isıtılan su buharlaşır.
- Isıtılan şeker Kömürlesin
Enes bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
a- ) Isı, maddelerin kütlesini artırabilir.
b- ) Isı, hâl değişimine neden olur.
c- ) Isı. maddelerin bozunmasına neden olabilir.
d- ) Isı, katı maddenin sıvı hâle geçmesine sebep olur.

24. Isı,  maddeler üzerinde hâl değişimine neden olur.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya örnek olamaz?
a- ) Elmanın çürümesi
b- ) Çikolatanın erimesi
c- ) Buzun erimesi
d- ) Suyun buharlaşması

25.  Aşağıdaki ilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Maddeler, ortamdan ısı aldıkça sıcaklığı artar.
b- ) Maddeler, ortama ısı verdikçe soğur.
c- ) Bütün maddeler ısı aldıklarında erir.
d- ) Sıcaklık (arkı olan maddeler arasında ısı geçişi olur.

26. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Plastik gül          Yapay
b- ) Kağıt      Doğal
c- ) Briket           İşlenmiş
d- ) Ağaç            Doğal

27. Aşağıda verilen kütle birimlerini
(  kg  ve g  ), (L ve mL) çeviriniz.

25 kg = ………… g
150 000 g = ……….. kg

indir
1000 mL = ………… L
17 L  = ……………. mL
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder