15 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Türkçe Dersi Elma Ağacı Etkinliği


Elma Ağacı
Yine başladı soğuklar,
Boyuna yağıp duruyor yağmur,
Esiyor rüzgâr acı acı,
Nasıl geçireceksin bu kışı,
Elma ağacı?
Gölgen de yok ki sana arkadaş olsun;
Tek başına kaldın bu kış kıyamette.
Artık kimse bakmaz oldu yüzüne,
Dallarına tırmanıyor çocuklar;
Kuşlar uğramıyor semtine.
Üzülme, bu günler çabuk geçer;
Bir bakarsın bahar geliverir,
Yeniden allanıp süslenirsin;
Bizim için yine çiçek açar,
Meyve verirsin.                             Şükrü Enis REGÜ

*Aşağıdaki ilk altı soruyu şiire göre cevaplayınız.

1. Kim ağacın dallarına tırmanıyormuş?
a- ) kuşlar                  b- ) çocuklar
c- ) güneş                   d- ) soğuklar

2. Kış kıyamette kim tek başına kalmış?
a- ) elma ağacı           b- ) kuşlar
c- ) çocuklar             d- ) gölge

3. Elma ağacı ne zaman yeniden çiçek açıp, allanıp süslenerek meyve verecekmiş?
a- ) yaz geldiğinde                    b- ) sonbaharda
c- ) bahar geliverdiğinde     d- ) kış başlamadan önce

4. Kuşlar nereye uğramıyormuş?
a- ) ormanlık alanlara         b- ) meyvesiz ağaçlara
c- ) çiçeksiz çayırlara       d- ) elma ağacının semtine

5. Rüzgâr nasıl esiyormuş?
a- ) tatlı tatlı                        b- ) çok sert
c- ) hafif hafif                    d- ) acı acı

6. Niçin elma ağacının dallarına çocuklar tırmanıyor, semtine kuşlar uğramıyormuş?
a- ) Bahar geldiği için          b- ) Ağacı kestikleri için           
c- ) Ağaç hasta olduğu için           d- ) Kış geldiği için

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) Nereden gelip nereye gidiyorsun
b- ) Siz de aldınız mı
c- ) Eyvah, çocuklar okulda kaldı
d- ) Evin fiyatı ne kadar

8. “Yollarda buzlanma olduğu ........... arabalar yavaş gidiyordu.”
   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) için                                 b- ) buna rağmen
c- ) ile                                  d- ) veya

9. Aşağıdakilerden hangisi, birden çok varlığı belirtmez?
a- ) çiçekler              b- ) elmalar
c- ) dolar                   d- ) bardaklar

10. saatte - gece - geç - dün - çok - yattım
         1          2        3       4       5          6
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 6-5-4-3-2-1                    b- ) 4-2-5-3-1-6
c- ) 2-4-6-5-3-1                    d- ) 2-3-6-5-4-1

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş yere para harcamamak, tutumlu davranmak” anlamında bir deyim vardır?
a- ) Kardeşim hesabını bilen bir adamdı.
b- ) Onun hesabını kestim.
c- ) Hesapsız kitapsız yola çıkmışlar.
d- ) Hesaba kitaba gelmez biriydi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime vardır?
a- ) Dizim bile tutmaz oldu.
b- ) Başım ağrıyor.
c- ) Elim kolum bağlandı.
d- ) Burnum bile üşümüştü.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) Ben her sabah sipor yaparım.
b- ) Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur.
c- ) Sikora baktığımda üzülmüştüm.
d- ) Arabanın sitop lambası yanmıyordu.

14. “Babam bana araba almak için para biriktiriyorsun.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
a- )“biriktiriyorsun” yerine “biriktiriyordu” yazılarak
b- ) “bana” kelimesi yerine “bize” yazılarak
c- ) “için” kelimesi yerine “üzere” yazılarak
d- ) “almak” kelimesi yerine “hediye” yazılarak

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Virgül, hitap sözlerinden sona konur.
b- ) Soru işareti, soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
c- ) Nokta, cümlenin başına konur.
d- ) İki nokta, matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

16.   Hasan amca bana dönerek( )
       ( ) Ne kadar da büyümüşsün oğlum( ) dedi( )
Yukarıdaki konuşmada parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a- ) (:), (“), (“), (,)              b- ) (:), (-), (.), (.)
c- ) (;), (-), (-), (.)              d- ) (:), (-), (,), (.)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bitişik yazılmalıdır?
a- ) Sende gel.                b- ) Oda resim yapıyor.
c- ) Bizde geldik.            d- ) Evde kedi var.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime vardır?
a- ) Derslerimde parmağım hep havadadır.
b- ) Ne kadar verirsen ver, doymaz.
c- ) Coğrafya dersinde dağ ve ovanın tanımını öğrendik.
d- ) Annem onu çok güzel pişirir.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Üç aşağı beş yukarı anlaştık.
b- ) Arabanın ön ve yan tarafını boyadım.
c- ) Yolun kenarından yürü.
d- ) Taksi ile beş dakikada geldim.

20. “İzmir'e geri dönmek ................ gelmişti.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) rağmen                  b- ) üzere
c- ) veya                     d- ) gibi

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a- ) Amcamın oğlu Ali bu yıl doktor olacak.
b- ) Sınıftan Öğretmen Vedat’ın sesi geliyor.
c- ) Haritadan İç Anadolu Bölgesi’ni çalıştım.
d- ) Birsen hanım bir şey sormak için bize geldi.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir kelime vardır?
a- ) Kitabımı nereye koyduğumu unuttum.
b- ) Yurdumuz hepimize emanettir.
c- ) Ağacın üst dalları kesilmiş.
d- ) Yatakdan hızlı kalkmamalısın.

23. Selin Öğretmen, (  ) Yarın geziye gidelim mi (  ) (  ) dedi (  )   Boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) ( . ) ( ? ) ( ! ) ( . )         b- ) ( ” ) ( ? ) ( ” ) ( . )
c- ) ( ? ) ( ? ) ( ” ) ( ‘ )        d- ) ( ! ) ( ? ) ( ” ) ( . )

24. sözleri – çok – annesinin – etkiledi – onu
Kelimelerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturursak son sözcük ne olur?
a- ) onu    b- ) etkiledi     c- ) annesinin    d- ) sözleri

25. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür?
a- ) Eskişehir                                b- ) Konya
c- ) Malatya                                 d- ) Uşak

26. “Afyonkarahisar” sözcüğünde kaç hece vardır?
a- ) 3                  b- ) 5
c- ) 7                 d- ) 6

27. Ela: Sözlerin beni çok kırdı.
      Sezin: Eyvah cam kırıldı!
      Duygu: Masanın ayağı kırılmış.
       Can: Kırılan camı taktık.
Hangi öğrenci ‘kırılmak’ sözcüğünü mecaz anlamda kullanmıştır?
a- ) Can        b- ) Sezin
c- ) Ela         d- ) Duygu

28. “Her insanın elindekinin kıymetini bilmesi geleceği için yatırım yapması, tutumlu olması gerekir.” Bu açıklama hangi atasözü anlatmaz?
a- ) Damlaya damlaya göl olur.
b- ) Sakla zamanı gelir zamanı
c- ) İşten artmaz dişten artar.
d- ) Kızını dövmeyen dizini döver

29. “Sınava çalışmadığım için ……………”
Cümlesi hangisi ile tamamlanamaz?
a- ) çok mutluyum                    b- ) kötü geçti
c- ) endişeliyim                      d- ) telaşlıyım

30. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tezat sanatı yoktur?
a- ) Kâr zararın kardeşidir.
b- ) Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
c- ) Cömert derler maldan, yiğit serler candan ederler.
d- ) Cefâyı çekmeyen, safânın kıymetini bilmez.

31. “İsmet gözüpek bir kişi.” Cümlesinde altı çizili deyimin yerine hangisi gelmelidir?
indir
a- ) cömert
b- ) cesur
c- ) zeki
d- ) kahraman
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder