18 Aralık 2011 Pazar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele,

Milli Mücadele Test
1. Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır?
a- ) İzmir’in işgal edilmesi                                  
b- ) İstanbul’un işgal edilmesi
c- ) Atatürk’ün Samsun’a çıkması
d- ) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması

2. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Türk halkı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez?
a- ) Birlik ve beraberlik içinde çalışmışlardır.
b- ) Dayanışmaya önem vermişlerdir.
c- ) Yurdumuzun işgaline karşı çıkmamışlardır.
d- ) Mücadele ruhunu kaybetmemişlerdir.

3. Nüfus cüzdanımızın rengi neyimizi belirtir?
a- ) Yaşadığımız ülkeyi       b- ) Doğum yerimiz    
c- ) Cinsiyetimizi               d- ) Öğrenim durumumuzu

3.  “Sel, çığ, deprem, yangın, volkanik patlama.”
Yukarıdaki sıralananlardan hangileri hava olayları sonucunda meydana gelen doğal afetlerdir?
a- ) deprem ve yangın                    b- ) Sel ve çığ           
c- ) Volkanik patlama ve çığ         d- ) yangın ve sel

4. Ailemizin tarihini en iyi kimlerden öğrenebiliriz? 
a- ) Komşulardan                      b- ) Muhtardan
c- ) Öğretmenimizden           d- ) Aile büyüklerinden    

5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
a- ) Kısa boylu olmak        b- ) Sinirli olmak
c- ) Duyarlı olmak            d- ) Neşeli olmak
  
6.  1-Amasya       2- Erzurum    4- Samsun   3- Sivas          
Atatürk, Kurtuluş Savaşı süresince yukarıdaki şehirlerde bulunmuştur. Bu şehirlerin Atatürk’ün bulunduğu dönemlere göre kronolojik sıralaması hangisidir?
a- ) 1-2-3-4               b- ) 1-3-4-2
c- ) 4-1-2-3                d- ) 1-3-4-2

7. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz?
a- ) Maniler                          b- ) Türküler
c- ) Salsa dansı                    d- ) Atasözleri

8. Atatürk cumhuriyeti kimlere emanet etmiştir?
a- ) Polislere                         b- ) Askerlere
c- ) Türk Gençliği ne           d- ) Cumhurbaşkanına

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
a- ) Doğum tarihi                    b- ) Ev adresi
c- ) Doğum yeri                       d- ) Kan grubu

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) İnsanların dış görünüşleri farklı olabilir.
b- ) Diğer insanlardan farklı düşünebiliriz.
c- ) İnsanlarla ortak özelliklerimiz vardır.
d- ) Tüm insanlar aynı özelliklere sahiptir.

11. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geleneksel spor dallarından değildir?
a- ) Cirit        b- ) Basketbol
c- ) Güreş      d- ) Binicilik

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne aittir?
a- ) Halay                             b- ) Cadılar Bayramı
c- ) Şükran Günü                d- ) Boğa güreşi              

13. Pusula olmadığı durumlarda gündüz hangisi ile yönümüzü bulamayız?
a- ) Güneşe bakarak
b- ) Karınca yuvalarına bakarak   
c- ) Ağaçlara bakarak
d- ) Kutup Yıldızı’na bakarak

14. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.
(  ) Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.

(  ) Soy ağacında komşuya yer verilmez.

(  ) Herkes mutlaka aynı duygu ve düşüncelere sahiptir.

(  ) Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 da Samsun’da başlamıştır.

(  ) Futbol bir ata sporudur.

15. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan boşluklara yazınız?
 “Kroki - Kronoloji  - 29 Ekim 1923 - Samsun - Sakarya Savaşı”

* Önemli olayları zaman sırasına koyarak        ……………..   oluşturabiliriz.

* Mustafa Kemal’e ‘’Gazi’’ unvanı ………………………nda verilmiştir.

* Cumhuriyet   ……….………… ….  tarihinde ilan edildi.

* Bir yerin kuş bakışı görünümünün ölçeksiz çizilmesine ………….denir?                       

indir
* Atatürk Kurtuluş Savaşını……… ……………….dan başlattı.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder