18 Aralık 2011 Pazar

4. Sınıf Türkçe Dersi Alican Test


Merhaba benim adım Alican. Size kısa bir yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Otobüse bindiğimizde saat 12.30'du. İstanbul'a 18.45'te varacağımızı söylediler. Otobüsümüz son modelmiş. Üzerinde, “Sizi sevdiklerinize güvenle ulaştırır.” yazıyordu. Babam ve Ayşe otobüste yan yana oturuyorlardı. Annem ve ben ise beraber oturuyorduk. Babamın tayini İstanbul'a çıktığı için Ayşe çok mutluydu. Çünkü daha önce İstanbul'u hiç görmemişti. Otobüsün içinde bir de küçük sevimli bir çocuk vardı. Yol boyunca sürekli ağladı.

*Aşağıdaki ilk 6 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Otobüsün içindeki küçük çocuk nasılmış?
a- ) sevimli                 b- ) hırçın
c- ) güler yüzlü          d- ) çirkin

2. Alican'ın bindiği otobüs İstanbul'a ne zaman varacakmış?
a- ) 12.30     b- ) 08.45     c- ) 18.45     d- ) 18.30

3. Ayşe, niçin çok mutluymuş?
a- ) Yolculuk yaptığı için
b- ) Ön koltukta oturduğu için
c- ) Otobüste küçük bir çocuk olduğu için
d- ) İstanbul'a gideceği için

4. Alican, otobüste nerede oturuyormuş?
a- ) Ayşe'nin iki koltuk arkasında
b- ) Babasının yanında
c- ) Ayşe'nin yanında       d- ) Annesinin yanında

5. Otobüsün üstünde ne yazıyormuş?
a- ) Gideceğiniz yere az kaldı.
b- ) Sizi sevdiklerinize güvenle ulaştırır.
c- ) Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
d- ) Hayırlı yolculuklar dileriz.

6. Kimin babasının tayini İstanbul'a çıkmış?
a- ) Mert'in babasının          b- ) Ayşe’nin annesinin
c- ) Alican’ın babasının         d- ) Ayşe'nin amcasının

7. Aşağıdakilerden hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) bağlama                          b- ) flüt
c- ) kaval                               d- ) saksafon

8. “İşçi-fabrika” kelimeleri arasındaki ilişki, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde vardır?
a- ) pilot - vapur               b- ) mühendis - kütüphane
c- ) öğretmen - okul          d- ) doktor - market

9. “Bahçemiz........ ayrılan kara kedi...... geri döndüğünü bir daha kimse görme....”
Cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi ekler sırasıyla getirilirse cümle anlamlı olur?
a- ) -de, -nin, -di            b- ) -den, -nin, -di
c- ) -den, -nin, -yi          d- ) -den, -nin, -dir

10. yarın- geliyor-Konya'ya-oğlum-uçakla
         1          2            3               4         5
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a- ) 4-1-5-3-2            b- ) 4-5-3-2-1
c- ) 5-4-1-2-3             d- ) 1-2-4-3-5

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Soğuk sudan içme demiştim.
b- ) Hava çok soğuk.
c- ) Anne, çok soğuk bir su verir misin?
d- ) Ben o adamı çok soğuk buldum.

12. Aşağıdakilerden hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) yorgan     b- ) çekyat     c- ) yastık    d- ) çarşaf

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Konuşma çizgisi cümlenin sonuna konur.
b- ) Soru işareti cümlenin sonuna konur.
c- ) Nokta cümlenin sonuna konur.
d- ) Soru işareti taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur.

14. “Biz bahçedeki üç kişinin hepsini tanıyor musun?”
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
a- )  “üç” kelimesi yerine “insanların” yazılarak
b- ) “hepsini” kelimesi yerine “bazılarını” yazılarak
c- ) “biz” kelimesi yerine “sen” yazılarak
d- ) “tanıyor musun” kelimesi yerine “tanıyorum” yazılarak

15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “mi” doğru kullanılmıştır?
a- ) Sen demi çalışmadın?
b- ) Biz mi size geleceğiz, sizmi bize geleceksiniz?
c- ) Onunmu arabası var?      d- ) Sen mi geleceksin?

16. “Eyvah tabakları kırdı”  Yandaki cümlenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmalıdır?
a- ) noktalı virgül (;)                         b- ) soru işareti (?)
c- ) virgül (,)                          d- ) ünlem (!)
17. “Çok uzak yer” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ok yaydan çıkmak
b- ) Dünya bir araya gelse
c- ) Dünyanın öbür ucu
d- ) Düşünüp taşınmak

18. “Yol” kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Problemin çözüm yolunu arkadaşına anlat.
b- ) Asfalt yol güzel olmuş.
c- ) Otobüs bozuk yolda ilerliyordu.
d- ) Yolda giderken para buldum.

19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde terim kullanılmamıştır?
a- ) Vadi oldukça derindi.
b- ) Sen yokken buraların tadı yoktu.
c- ) Reçetenin üstündekileri okuyamadım.
d- ) Beste yapmaya çalışıyorum.

20. “Fatih ............. kedileri seven birisini görmedim.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) bey              b- ) kadar         c- ) ve      d- ) ama

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı doğrudur?
a- ) Bu bölgedeki halkın büyük çoğunluğu müslümandır.
b- ) Kurtuluş savaşı Türk ulusunun dayanışmasıyla kazanıldı.
c- ) Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir.
d- )Türk dil kurumu Atatürk’ün önderliğinde kuruldu.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a- ) O sözü benmi söylemişim?
b- ) O da mı bilmiyormuş?
c- ) Siz demi benimle geleceksiniz?
d- ) Sular evde demi akmıyor?

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır?
a- ) Bu mutlu haberi herkeze duyuracağım.
b- ) Oraya yalnız başına gitmeni istemiyorum.
c- ) Şiir yarışmasında ikinci olmuşum.
d- ) Daha planlı çalışırsan başaracağına eminim.

24. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi birbiri ile eş anlamlıdır?
a- ) hikaye-öykü                 b- ) dost-düşman   
c- ) dar-geniş                     d- ) uzun-kısa

25. “Alim” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) akıllı                b- ) klavuz
c- ) bilgin               d- ) anlayışlı

26. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zıt anlamlı değildir?
a- ) dar-geniş                 b- ) genç-yaşlı    
c- ) hayat-yaşam              d- ) büyük-küçük

27.  “Gül yüzlü çocuk sen her zaman gül.” Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?
a- ) zıt anlamlı                      b- ) eş sesli   
c- ) eş anlamlı                       d- ) deyim

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( -de ) eki ayrı yazılmalıdır?
a- ) Yarın okulda toplantı var.
b- ) Sende bizimle gelecek misin?
c- ) Atkımı evde unuttum.
d- ) Okan bahçede top oynuyor.

29. Aşağıdaki kelime çiftlerinden grup oluşturulduğunda hangi kelime çifti dışarıda kalır?
a- ) öğretmen-muallim         b- ) öğrenci+talebe
c- ) büyük+küçük               d- ) ihtiyar-yaşlı

30. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?
a- ) Kemal yarın Ankara’ya gidecek.
b- ) Yasemin’in ağzı kanamış.
c- ) Sen de ödevini yaptın mı?
d- ) Babam bana oyuncak aldı.

31. “kaz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Babaları, tarlayı kazmalarını istedi.
b- ) Çiftçi tarlayı kazdı.
c- ) Yaban kazları gökyüzünde uçuyordu.
d- ) Fidan dikmek için, çukur kazdık.

I.  Gözden ırak olan gönülden ırak olur.
II.  Göz görmeyince gönül katlanır.
III. Görünen köy kılavuz istemez.
IV. Göze yasak olmaz.
indir
32. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca aynıdır?
a- ) I-II     b- ) I-III     c- ) II-IV     d- ) I-IV
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder