25 Aralık 2011 Pazar

4. sınıf Türkçe Dersi Cümlede anlam Etkinliği


4. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle  Kurma, Ana Duygu,Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim,Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle,


Beş yazar yayın evinin toplantı salonunda çalışıyordu. Bu beş yazar Türkçe Etkinlik Kitabı hazırlıyordu. Yazarlar kitaba çok özen gösterdikleri için kitap oldukça güzel oluyordu. Eylül ayının ilk haftasına kitapları yetiştirmeyi planlıyorlardı.
Editör:
— Okullar eylül ayında açıldığı için kitaplar eylül ayından önce bitirilmeli, dedi.
Yazarlar işlerini çok sistemli takip ediyorlardı.
                                                          Göksal ASLAN

*Aşağıdaki ilk 6 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Yazarlar nerede çalışıyorlarmış?
a- ) Evlerinde
b- ) Okullarının toplantı salonunda
c- ) Yayın evinin toplantı salonunda
d- ) Okul kütüphanesinde

2. Yazarlar ne hazırlıyorlarmış?
a- ) Türkçe Etkinlik Kitabı
b- ) Matematik Etkinlik Kitabı
c- ) Tüm Dersler Etkinlik Kitabı
d- ) Hayat Bilgisi Etkinlik Kitabı

3. Kitap nasıl oluyormuş?
a- ) Oldukça kalın              b- ) Oldukça ince
c- ) Oldukça güzel             d- ) Oldukça büyük

4. Editör, kitaplar ne zaman bitmeli diyormuş?
a- ) Eylül ayından sonra
b- ) Eylül ayından önce
c- ) Sonbaharda
d- ) Okullar açıldıktan bir hafta sonra

5. Kitap niçin güzel oluyormuş?
a- ) Çok özen gösterildiği için
b- ) Yazılar güzel olduğu için
c- ) Şiirler güzel yazıldığı için
d- ) Güzel resimler çizildiği için

6. Kitabın eylül ayından önce yetişmesini kim istiyormuş?
a- ) yazarlar                      b- ) yayın evi sahibi
c- ) öğretmenler                  d- ) editör

7. “Ali, Ayşe'nin, Zeynep'in, Hasan'ın elinden kalemlerini aldı ve hepsini kırdı.” Cümlesinde işi yapan kimdir?
a- ) Ayşe       b- ) Ali      c- ) Zeynep        d- ) Hasan

8. “Sınavı kazanmak .......... çok çalıştı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) için      b- ) kadar     c- ) bu nedenle    d- ) ile

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime vardır?
a- ) Arkadaşlarla oynadım.   
b- ) Çok kitap okudum.
c- ) Mısraları tek tek okudum.
d- ) Ne olur sen de gel.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir davranıştan söz edilmektedir?
a- ) Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim.
b- ) Öğretmenime problemlerimi anlattım.
c- ) Eşyası çok ağırdı, ona yardım ettim.
d- ) Torbanın içine mutlaka çürüklerden koyardı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma vardır?
a- ) Her gün resim yapardı.
b- ) Ne güzel onu görmek.
c- ) Onu görmek istemiyorum.
d- ) Ağzından çıkanı kulağın duysun.

12. “Amcam, babam .......... uzun boylu değil.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) ve    b- ) ile             c- ) gibi       d- ) için

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazı “mi” yanlışı vardır?
a- ) Bana kalemini verirmi?
b- ) 10 Ocak 2000 doğumluyum.
c- ) İngilizce konuşabiliyorum.
d- ) Elazığ'dan dayım geldi.

14. “Yarın sabah beraber parka gitmiştik.”
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
a- ) “yarın” kelimesi yerine “iki gün sonra” yazılarak
b- ) “gitmiştik” kelimesi yerine “gideceğiz” yazılarak
c- ) “sabah” kelimesi yerine “akşam” yazılarak
d- ) “parka” kelimesi yerine “sahile” yazılarak

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda nokta kullanılmalıdır?
a- ) Nereyi gösterdin        b- ) Bugün okula gitmedim
c- ) Gelecek misin               d- ) Ne yapıyorsun

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Sen de bize gel.          b- ) Ağaçlarda kuşlar var.
c- ) Ağaç da yaşlanmış.

d- ) Kardeşimde sınıfını geçmiş.

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Bir yerde, bir işte uzun süre kalamamak” anlamında bir deyim vardır?
a- ) Dikkate almak                     b- ) Başı sıkışmak
c- ) Dikiş tutturamamak            d- ) Dili açılmak

18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) melmeket                b- ) pırasa
c- ) klasik                      d- ) problem

19. “Kaz” kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Haydi durma toprağı kaz.
b- ) Kazlar yine geldi.
c- ) Kazdıkça yoruluyordu. 
d- ) Kazdığında ne buldun?

20. Soru işaretinden sonra cümleye nasıl başlanılır?
a- ) Küçük harfle             b- ) Parantez açılarak
c- ) Büyük harfle               d- ) Soru cümlesiyle

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi atasözüdür?
a- ) Baş alamamak
b- ) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz
c- ) Baş başa vermek
d- ) Baş başa kalmak

22. “Ağır” kelimesi, hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Taş çok ağırdı kaldıramadık.
b- ) Ağır olan çantayı taşıma.
c- ) Ağır torbayı kimse taşıyamadı.
d- ) Çok ağır konuştu.

23. Aşağıdakilerden hangisi, bir yönüyle ötekilerden farklıdır?
a- ) palet        b- ) fırça
c- )  ressam    d- ) tuval

24. “Sana ............. bir kazak bulamadık.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur?
a- ) uygun       b- ) çünkü
c- ) için     d- ) veya

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “öznel” bir yargı içerir?
a- ) Televizyon haberlerini izlemek çok zevklidir.   
b- ) İstanbul Marmara Bölgesi’nde bulunur.
c- ) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
d- ) Hava sıcaklığı 20°C’dir.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
a- ) Rabia çok cici bir kızdı.
b- ) Tekir en sevdiğimiz kediydi.
c- ) Dilimizde cümleye iş, oluş, hareket ve durum anlamı katan sözcüklere fiil denir.                 
d- ) Günümüzde en ileri teknoloji bilgisayar teknolojisidir.

27. “Doğru” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde terim anlamında kullanılmıştır?
a- ) Eğri oturup doğru konuşmak lazım.     
b- ) O doğruluktan hiç şaşmaz biliyor musun?
c- ) Doğruyu söyleyeceğine söz verdi.
d- ) Cetvelle tahtaya doğru parçası çizdi.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur?
a- ) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.    
b- ) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
c- ) Sen de mi tatile çıkacaksın?
d- ) Yarın gece ay tutulacakmış.

29. “Aldım” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Yeni bir gömlek aldım.
b- ) Beş kilo portakal aldım.
c- ) Anneme pazardan çorap aldım.
d- ) Matematik yazılısından seksen aldım.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki şeyin karşılaştırılması yapılmaktadır?
a- ) Yağmur çok yağdı.
b- ) Kitaplar ve ansiklopediler bilgi pınarı gibidirler.
c- ) Babası annesine göre daha yaşlıydı.
d- ) Akıl yaşta değil baştadır.

31. Aşağıdakilerden hangisi kişisel görüş ifade eder?
a- ) Bence en lezzetli meyve çilektir.
b- ) Malatya’nın kayısısı meşhurdur.
c- ) Ağrı dağı yurdumuzun en yüksek dağıdır.    
d- ) Kayseri, pastırması ile ünlü bir ilimizdir.

32. “Ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkıcı, bunaltıcı anlamında kullanılmıştır?
a- ) Isınmadan yapılan ağır hareketler insana zarar verir.  
b- ) Ağır taşıtların geçtiği yollar çok çabuk bozuldu.
indir
c- ) Bugün dışarıda ağır bir hava var.
d- ) Davetliler ağır hediyelerle geldiler.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder