20 Aralık 2011 Salı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Cevap Kağıdı


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları,


www.odevkalemi.com İlköğretim Okulu
2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı                    Tarih:   19 / 12 / 2011
5 – D Sınıfı Fen ve Teknoloji Dersi I. Dönem II. Yazılı Soruları
Adı:                                                                                                                       
Soyadı:                                                                                                                   
Numarası:                                                    Puanı:                        Notu:

Sorular
1. Aşağıdaki cümlelerin; doğru olana D yanlış olana Y yazınız. 10p
(D) Sıcaklığı yüksek olan maddeler temas ettikleri soğuk maddeleri ısıtırlar.
(Y) Su ısındığında yoğuşur.

(D) Isı alan maddenin sıcaklığı artar.

(Y) Sıcak bir madde soğuk bir maddeye temas ettiğinde sıcaklık akışı olur.

(D) Bir cezve su bir çaydanlık sudan daha önce ısınır.

(D) Odun yandığında ısı verir.

(D) Gaz haldeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir.

(D) Isınan maddeler genleşir.

(D) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.

(D) Fosil yakıtların kullanımı doğamızı kirletir.

(D) Bütün canlıların temel enerji kaynağı Güneş’tir.

2. Verilen kelimeleri kullanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 10p
“bulut - biodizel – ısısı – yağmur - dolu – sis – çiy – kırağı – su döngüsü – su buharı”

P  su döngüsü suyun canlı ve cansız kaynaklar arasında dönüşümlü olarak kullanılması olayıdır.P Nemli hava yeryüzüne yakın bir tabakada yoğunlaşırsa havada asılı su tanecikleri oluşur. Bu hava olayı sis adını alır.


P Sabah saatlerinde havadaki su buharı temas ettiği varlıklar üzerinde soğuyarak su damlacıkları halinde yoğuşur. Bu olay olarak çiy isimlendirilir.P Su buharının soğuk derecelerde donarak buz kristallari şeklinde yaprakların ve soğuk yüzeylerin üzerinde görülmesine kırağı denir.

P Hayvansal yağların yanı sıra mısır ve ayçiçeği yağlarından da biodizel elde edilmektedir.

P Bulutlardaki su damlarının donarak iri taneler halinde yeryüzüne inmesine dolu denir.

P Bulutların bulunduğu hava tabakasının soğumasıyla birlikte oluşan su damlacıklarının yeryüzüne düşmesi olayına yağmur denir.

P  bulut gökyüzünde su buharının yoğuşmasıyla oluşur.

P su buharı güneşin etkisiyle yeryüzü sularından göğe yükselerek mevsimlere, su yüzeyine ve rüzgara göre değişiklik gösterir.


P Donmakta olan bir sıvının ısısı azalır.

3. Aşağıda ısı alan suyun sıcaklığının zamanla değişim grafiği verilmiştir. Romen rakamıyla yazılı olan soruları grafiğe göre yanıtlayın. 3p

I. Suyun 2. Dakikadaki sıcaklığını bulunuz. (40°C)  II. Sıcaklık kaçıncı dakikada 80°C olmuştur? (5. dk)  

III. Su kaçıncı dakikada kaynamaya başlamıştır?
(6. dk)
4.  Aşağıdakilerden hangisi ısının maddeler üzerinde yaptığı etkilerden değildir? 4p
a- ) Kütle artışı                     b- ) Hacim artışı        
c- ) Hal değişimi                   d- ) Sıcaklık değişimi

5.  Aşağıdaki taşıtlardan hangisi gazların genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?  4,5p
a- ) Bisiklet                  b- ) Otomobil                    
c- ) Balon                      d- ) Uçak

6. Isıtılan bir maddede görülen hızlı buharlaşma ve kabarcık çıkması olayı aşağıdakilerden hangisidir? 4p
a- ) Buharlaşma                 b- ) Kaynama       
c- ) Erime                           d- ) Yoğuşma

7. Suyun yüzeyinin genişliği arttıkça buharlaşma artar. Aşağıdakilerden hangisi için buharlaşmanın daha fazla olduğu söylenebilir? 4,5p
a- ) Deniz                                      b- ) Cezvedeki su
c- ) Çaydanlıktaki su                   d- ) Göl

8. Aşağıdakilerden hangisi genleşmenin zararlarından değildir? 4p
a- ) Mutfak tüplerinin aşırı sıcaklarda patlaması.            
b- ) Aniden sıcak su konulan cam bardağın kırılması.
c- ) Yangın alarmının genleşen termostat vasıtasıyla ötmeye başlaması.        
d- ) Aralarında boşluk bırakılmayan rayların sıcaklığın etkisiyle eğilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir? 4p
a- ) Elektrik tellerinin yazın daha gevşek durması.
b- ) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.
c- ) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
d- ) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması

10. Termometreler, sıvıların ………………     özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
Boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır? 4,5p
a- ) erime      b- ) genleşme    c- ) sarkma  d- ) donma

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 4p
a- ) Bulutlar, su buharlarından oluşur.
b- ) Su döngüsünde Güneş’in etkisi yoktur.
c- ) Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
d- ) Su buharı, soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca yoğuşur.

I. Kap-25 ml                       II. Kap-50 ml
III. Kap- 75 ml                   IV. Kap - 100 ml
12. Yukarıdaki kaplarda bulunan sular, eşit miktarda ısı verilen ocaklarda 10 dakika boyunca ısıtılıyor. Hangi kaptaki suyun sıcaklığı en yüksek olur? 4p
a- ) 1. Kap    b- ) 2. Kap    c- ) 3. Kap    d- ) 4. Kap

13. Cam bardağa sıcak su döküldüğü anda bardağın çatlaması neyin sonucudur? 4,5p
a- ) Kaynama             b- ) Genleşme
c- ) Büzülme              d- ) Yoğuşma

14. Yandığında ısı enerjisi veren maddelerin ortak adı nedir? 4p
a- ) Kağıt        b- ) Mazot       c- ) Yakıt    d- ) Benzin

15. Aşağıdaki tabloda besinlerin içerdiği enerji değerleri verilmiştir.
Besin
1 Bardak Süt
1domates
1 Yumurta
Enerji(cal)
100
25
150
600 cal enerji almak isteyen bir birey aşağıdakilerden hangilerinden ne kadar yemelidir? 4p
a- ) 2 bardak süt - 3 domates - 2 yumurta
b- ) 2 yumurta - 3 bardak süt -1 domates
c- ) 2 yumurta -1,5 bardak süt - 6 domates
d- ) 3 bardak süt - 5 domates

16. Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz. 5p

Buharlaşma

Su damlacıklarının atmosferde buz kristallerine dönüşmesi olayı

Kar

Maddelerin sahip olduğu ısı ………………………………..  denilen bir araç kullanılarak ölçülür.
Erime

Isıtılan sıvıların su buharı oluşturmasına
Yoğuşma

Katı halden sıvı hale geçme
Kalorimetre

Bulutların soğuduklarında sıvı hale geçmesi olayı


17. Aşağıdaki yakıt çeşitlerine üçer tane örnek veriniz. 9p
Katı Yakıtlar
Sıvı Yakıtlar
Gaz Yakıtlar
P Odun
P Benzin
P Doğal Gaz
P Taş Kömürü
P Motorin
P LPG
P Kok Kömür
P İspirto
P Hava Gazıindir cevap word
indir yazılı word

,

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder