6 Aralık 2011 Salı

5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Isı ve Sıcaklık


Isı ve Sıcaklık

1. Farklı ısı enerjisine sahip iki madde temas ettiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a- ) Isısı fazla olan ısısı az olana enerji veriri.
b- ) Isısı fazla olan daha çok ısınır.
c- ) Isısı az olan daha çok ısınır.
d- ) İki madde de soğur.

2. Miktarları aynı olan suya aynı miktarda ısı veriliyor. Biri 5 dakika, diğeri 10 dakika ısıtılıyor. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?
a- ) Çok ısıtılan madde daha az sıcaklığa ulaşır.
b- ) Az ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
c- ) Çok ısıtılan madde daha çok sıcaklığa ulaşır.
d- ) İki kaptaki su aynı sıcaklığa ulaşır

3. Aşağıdakilerden hangisi genleşmeye örnek değildir?
a- ) Elektrik tellerinin yazın daha gevşek durması.
b- ) Levha biçiminde katıların ısındıklarında yüzeylerinin genişlemesi.
c- ) Şişkin bir topun sıcak beton üzerine bırakıldığında daha fazla şişmesi.
d- ) Bir bahçeyi çevreleyen dikenli tellerin yazın daha gergin durması

4. Kolonya dökülen insan yüzünün bir süre sonra serinlemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a- ) yoğunlaşma                   b- ) buharlaşma
c- ) erime                            d) donma

5. Yeryüzündeki suların buharlaştıktan sonra yağış biçiminde tekrar yeryüzüne dönmesine ne ad verilir?
a- ) İklim                       b- ) Su döngüsü
c- ) Dolu                       d- ) Akarsu

6. Bol su buharı taşıyan havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla meydana gelen bulutlara ne ad verilir?
a- ) Nem                              b- ) Çiy
c- ) Sulu sepken                  d- ) Sis

7. Fırından yeni çıkan çikolatalı kekin hacminin soğudukça küçülmesi aşağıdakilerden hangisine örmektir?
a- ) Genişleme                       b- ) Büzülme
c- ) Erime                            d- ) Donma

8. Aşağıda birbirine değen maddelerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bunlardan hangileri arasında ısı alışverişi olmaz?
a- ) 30° -  10°C                b- ) 5°C9°C
c- ) 10°C5°C               d- ) 30°C30°C

9. Güneş ile ilgili anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a- ) Başka enerji Kaynaklarının kökeninde güneş enerjisi vardır.
b- ) Güneş enerjisi yeryüzüne dalgalarla ulaşır.
c- ) Güneş ışınları ulaştıklar; maddeyi ısıtır
d- ) Güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

10. Suyun tabiatta çevrimini sağlayan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) güneş                             b- ) Rüzgar
c- ) sular                                d- ) Canlılar

11. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsü olayının basamaklarından biri değildir?
a- ) Yeryüzündeki sular ısınıp buharlaşır
b- ) Isınan hava yükselirken su buharını taşır.
c- ) Su buharı rüzgâr ile karşılaşır ve sıvı hale geçer.
d- ) Çeşitli yağışlar ve hava olayları olarak yeryüzüne döner.

12. İçi hava dolu olan balonu sıcak suyun üzerine bıraktığımız zaman balonun şişmesinin nedeni nedir?
a- ) İçindeki havanın hacminin artması
b- ) Plastiğin ısının etkisiyle yumuşaması
b- ) Su ile balon arasında ısı alışverişi olması
d- ) Sudan balonu ısı akışı olması

13. Yaz mevsimi olmamasına rağmen dağların tepesinde bulunan karların erimemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yağan kar miktarının fazla olması
B )Yaz mevsiminin süresinin kısa olması
b- ) Fark'ı iklim çeşitleri görülmesi
c- ) Havanın yüksek yerlerde soğuk olması

14. Anlatımlardan doğru olanların başındaki ayraç içine D, yanlış olanlara Y yazın.
(   ) Suyun hareket gücünden enerji kaynağı olarak yararlanamayız.
(   ) Pencereden evimize giren güneşin ışıkları odadaki havayı ısıtır.
(   ) Isı alan maddelerde büzülme olur.
(   ) Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelir..

15. Termometreler maddenin hangi özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?
a- ) Isınan maddelerin buharlaşmasından
b- ) Isınan maddelerin genleşmesinden
c- ) Sıvıların akışkan olmasından
d- ) Sıvıların hareket etmesinden

I. Balkona asılan çamaşırların kuruması
II. Yere dökülen kolonyanın kokusunun odanın her yerine dağılması
III. Meyve suyunun içindeki buz parçalarının küçülmesi
16. Yukarıdaki olaylardan hangileri buharlaşma olayının her sıcaklıkta olacağını kanıtlar?
indir
a- )  I – II                   b- ) I – III
c- ) II -III                d- )  I – II - III 
    Hiç yorum yok :

Yorum Gönder