6 Aralık 2011 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Adım Adım Türkiye


Adım Adım Türkiye
1. Efes Antik kenti hangi ilimiz sınırları için­dedir?
a- ) Antalya              b- ) Çanakkale
c- ) Denizli               d- ) İzmir

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Tarihî zenginliklerimiz, ekonomik açı­dan fayda sağladığı sürece korun­malıdır.
b- ) Kültür birliği, ulus olarak birlik ve bera­berliğimiz açısından çok önemlidir.
c- ) Bölgeler arasındaki kültürel farklılıklar insanlar arasında uyumsuzluk yaratır.
d- ) Doğal varlıklarımızın ekonomimize katkısı turizmle sınırlıdır,

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?
a- ) Nevşehir - Peri bacaları
b- ) Diyarbakır - karpuz
c- ) Kahramanmaraş – dondurma
d- ) Rize – pamuk

4. “Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynar­ken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör­nektir?
a- ) kültürel değerlere           b- ) kültürel farklılığa  
c- ) kültürel birliğe                d- ) kültür aktarımına

5. Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ite toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın erkek eşitliği sağlandı?
a- ) Kabotaj Kanunu               b- ) Türk Ceza Kanunu
c- ) Soyadı Kanunu                  d- ) Medeni Kanun

6. Aşağıda, Atatürk'ün söylediği sözlerden hangisi onun barışçılık ilkesini açıklar?
a- ) "Ne mutlu Türk'üm diyene."
b- ) "Yurtta barış, cihanda barış."
c- ) "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."
d- ) "Hiçbir sevgi uğruna ulus sevgisi feda edilemez."

7. "Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir." Atatürk'ün bu sözleri hangi ilkenin tanı­mına aittir?
a- ) Cumhuriyetçilik               b- ) Milliyetçilik
c- ) Halkçılık                            d- ) Laiklik

8. Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümü­zün öğelerinden biri değildir?
a- ) gelenekler                       b- ) savaşlar
c- ) âdetler                           d- ) inançlar

9. Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramları­mızdan biridir?
a- ) Öğretmenler günü
b- ) Cumhuriyet Bayramı
c- ) Ramazan Bayramı
d- ) Zafer Bayramı

10. Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekanlar­dan biri değildir?
a- ) Dolmabahçe Sarayı          b- ) Ayasofya Müzesi
c- ) Rumeli Hisarı                   d- ) Manavgat Şelâlesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eği­tim alanında yaptığı yeniliklerden biridir?
a- ) Medenî Kanun'un kabulü
b- ) Soyadı Kanununun çıkarılması
c- ) Kadınlara seçme hakkı verilmesi
d- ) Yeni Türk harflerinin kabulü

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılâp­larının getirdiği yeniliklerden biri değildir?
a- ) milâdî takvimin kabul edilmesi
b- ) ilköğretimin 8 yıla çıkarılması
c- ) Arap harflerinin kaldırılması
d- ) halifeliğin kaldırılması

13. Aşağıdakilerden hangisi toplumlar ara­sındaki kültürel farklılıkları oluşturan ne­denlerden biri değildir?
a- ) toplumların ekonomik durumları
b- ) yaşanılan yerin yeryüzü şekilleri
c- ) yaşanılan yerin iklimi
d- ) toplumu oluşturan bireylerin ten renk­leri

14.
P deniz                         
P bitki örtüsü
P göl
P taş            
P yeryüzü şekilleri
indir
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal varlıktır?
a- ) 2           b- ) 3
c- ) 4           d- ) 5

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder