25 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - Cevaplı


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan bir inkılâptır?
a- ) Türk Medeni Kanununun kabulü
b- ) Cumhuriyetin ilanı     
c- ) Öğrenim birliğinin sağlanması
d- ) Yeni Türk alfabesinin kabulü

2. Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabulü ile toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın erkek eşitliği sağlandı?
a- ) Kabotaj Kanunu            b- ) Türk Ceza Kanunu
c- ) Soyadı Kanunu              d- ) Medeni Kanun

3. "Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz, Herkes devlet hiz­metlerinden yararlanmada eşit haklara sahiptir"  Bu anlatım Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
a- ) devletçilik                               b- ) Halkçılık
c- ) İnkılâpçılık                              d- ) milliyetçilik

4. Ülkemizde her ilin kendine özgü özellikle­ri vardır, Buna göre aşağıdaki eşleştirme­lerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yozgat — Dondurma
b- ) Giresun — Fındık
c- ) Nevşehir — Peri bacaları
d- ) Denizli — Horoz

5. Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynar­ken; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör­nektir?
a- ) kültürel değerlere
b- ) kültürel farklılığa  
c- ) kültürel birliğe
d- ) kültür aktarımına
  
6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün düşünce sistemi oluşurken Atatürk’ü etkileyen olaylardan değildir?
a- ) ayaklanmalar                b- ) Kapitülasyonlar
c- ) Kurtuluş Savaşı            d- ) Mondros Ateşkes Anlaşması

7. Bir topluma özgü duygu, düşünce, sanat, tarihi eserler ve maddi- manevi değerlerin tümüne ne denir?
a- ) tarihi miras                                         b- ) kültür
c- ) kültürel çeşitlilik                                d- ) halk oyunları
  
8. Yardımlaşma önemli değerlerimizden birisidir. Örneğin; Türkiye’nin her bir yanında yeni evlenen çiftlere yakınları tarafından maddi yardımda bulunulur veya hediyeler verilir.  Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
a- ) şive farklılığına                      b- ) kültürel farklılığa    
c- ) kültürel birliğine                    d- ) kültür aktarımına

9. İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? 
a- ) Trabzon-Sümela Manastırı
b- ) İzmir-Efes Antik Kenti
c- ) İstanbul-Ayasofya Müzesi
d- ) Erzurum-Peribacaları

10. Aşağıdakilerden hangisi tüm inkılapların temelini oluşturur?
a- ) devletçilik                                      b- ) Halkçılık
c- ) İnkılâpçılık                                     d- ) laiklik

11. Ülkemizin bölgeleri arasında farklılıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir?
a- ) iklim                                b- ) Yer şekilleri
c- ) Bireysel farklılıklar           d- ) Bitki örtüsü

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının günlük yaşama etkilerindendir?
a- ) Her ailenin kendi soyadıyla tanınması
b- ) Ailelerin apartmanlarda yaşaması
c- ) İnsanların sokaklarda rahatça dolaşmaları
d- ) Uçakla yolculuk yapılabilmesi

13. Tarihi zenginliklerimiz, çeşitli mekanlardan ve bazı nesne veya kalıntılardan oluşmaktadır. Buna göre, aşağıdaki tarihi varlıklardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Antik Tiyatrolar                  b- ) Kap-kacak
c- ) Resimler                                  d- ) Heykeller

14. Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?  
a- ) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
b- ) Giyim tarzı, mimarî, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.
c- ) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
d- ) Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz.

15. Mustafa Kemal, Kastamonu gezisinde “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti
şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz.” sözünü söylemiştir. Bu ifade aşağıdakilerden hangisinin yapılacağının işaretidir? 
a- ) Şapka Kanunu
b- ) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
c- ) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
d- ) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

16. Aşağıda Atatürk inkılâplarından bazıları verilmiştir. Bu inkılâpların hangi ilkelerle ilişkili olduğunu yazın. 2p
P Tevhid-i Tedrisat Kanunu                    (………………………..)
P Tekke ve Zaviyelerin kapatılması       (…………………..)
P Medeni Kanunu’nun kabulü                  (…………………..)
P Saltanatın kaldırılması                          (………………………..)
>>indir<<
P Kabotaj Kanunu                                      (………………..)


"Cevap Anahtarı"
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder