23 Aralık 2011 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi Başka Bir Ülke Çalışma Sayfası


5. Sınıf Türkçe Dersi Uzaklarda bir ülke çalışma sayfası

             UZAKLARDA BİR ÜLKE
Ben dokuz yaşında bir kızım. Kapkara gözlerim var. Merakla bakarım her şeye. Annem saçlarımı tararken onları öper ve kocaman iki örgü yapar. Sallanır dururlar keyifle. Sevgiyle dokunmak isteyen sıcacık ellerim var benim. Çiçekleri okşar, martıları selamlarım. Gider bahçedeki ağaçlara sarılırım tek tek. Konuşurum onlarla. Bir de çiçek açmışlarsa eğer, gevezenin biri olurum.

* İlk 2 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Metinde sözü edilen kız için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
a- ) sevgi dolu                    b- ) içe dönük
c- ) meraklı                      d- ) mutlu

2. Metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) kızın yaşından                   b- ) kızın saçlarından
c- ) kızın evinden                       d- ) kızın annesinden

3. Aşağıdakilerden hangisinde "sökmek" sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
a- ) Okumayı yeni sökmüş.
b- ) Yazdığı yazıyı sökemedi.
c- ) Bu sözlerin içimdeki sıkıntıyı söktü.
d- ) Güzelim çiçekleri söküp götürdü.

4. "Dost kara günde belli olur." atasözünde
"kara" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
a- ) kötü       b- ) siyah       c- ) gece      d- ) Karanlık

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
a- ) Büyük balık küçük balığı yutar.
b- ) Deveden büyük fil var.
c- ) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
d- ) Dost başa, düşman ayağa bakar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kesmek" sözcüğü gerçek anlamındadır?
a- ) Yağan kar köy yollarını kesti.
b- ) Ekmeği ince dilimler hôlinde kesti.
c- ) Annesini görünce ağlamayı kesti.
d- ) Babası harçlığını kesti.

7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok öfkelenmek" anlamındadır?
a- ) Burun kıvırmak                   b- ) Kılı kırk yarmak
c- ) Başı göğe ermek                 d- ) Küplere binmek

I. Oysa o evde ne güzel anılarım vardı.
II. Evimizin yerini bulmak kolay olmadı.
III. Çünkü evimiz yıkılmış, yerine büyük bir apartman yapılmıştı.
IV. Köşedeki çınar ağacı olmasaydı, bulamayacaktım.
V. Geçenlerde doğduğum kente gittim.
8. Yukarıdaki cümlelerde geçen olayların oluş sırası dikkate alındığında sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
a- )  V - II - III - IV - I
b- )  V - I - II - III - IV
c- )  III - V- II - I-  IV
d- )  II - I - III - IV – V

9. “Canlı” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bazı canlılar otla beslenirler.
b- ) Orhan çok canlı bir çocuktu.
c- ) Çiçekler de canlı birer varlıktır.
d- ) Gölde hiçbir canlı yaşamıyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir?
a- ) İhtiyar, çobanla konuşmaya devam ediyordu.
b- ) Çocuk, sevinçle dedesine koştu.
c- ) Davetsiz gelen, döşeksiz oturur.
d- ) Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir.

11. "Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
a- ) Kimin geleceğini söylemediler.
b- ) Kimin olduğunu bilemezler.
c- ) Kimin işi daha zor.
d- ) Kiminse araba güzelmiş.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “heyecan” söz konusu değildir?
a- ) İçeri girince bütün öğrenciler ayağa kalktı.
b- ) Okula yeni başlayan bir çocuk gibiydim.
c- ) Acaba öğrencilerle kaynaşabilecek miydim?
d- ) Öğrencilerle tanışmak için can atıyordum.

13. “Keşke daha mutlu olabilsem.” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Daha çok mutluluğa özlem duyduğu
b- ) Mutsuz olduğu
c- ) Mutsuzluktan hoşlanmadığı
d- ) Mutluluğunu yeterli bulmadığı

14.  “Bayramda beyaz bir elbise giymişti.” cümlesinde geçen “beyaz” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
a- ) Kaptan, karaya yaklaştıklarını söyledi.
b- ) Ege’de karasularımız genişletilmelidir.
c- ) Dost kara günde belli olur.
d- ) Çocuğun yanakları al, gözleri kara idi.

15.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı söz konusu değildir?
a- ) Arkadaşlarınla kavga etmeni istemiyorum.   
b- ) Sağlığına dikkat etmelisin.
c- ) Bu gün durmadan ders çalışacağım.
d- ) Gez ama eve erken gel.

16. “Berke, oylama sonucu sınıf başkanı olarak seçildi.” tümcesinde hangi sözcüğü çıkarırsak tümcenin anlamında bozulma olmaz?
a- ) oylama                        b- ) sonucu       
c- ) sınıf                            d- ) olarak

17.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
a- ) Bu kahvenin şekeri fazla olmuş.                     
b- ) Marketten şeker almayı unutma!
c- ) Şekerli yiyecekler dişlerimizi çürütür.         
d- ) Öğretmenimiz çok şeker biridir

18.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden–sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Şiddetli yağmurdan köprüler yıkıldı.
b- ) Sıcaklıklar artınca su sıkıntısı başladı.
c- ) Terbiyeli davranışları onun sevilmesini sağladı.
d- ) Oturur oturmaz konuşmaya başladı.

19.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul eki (–ler, -lar ) almıştır?
a- ) kiler                         b- ) diler  
indir
c- ) siler                          d- ) eller1 yorum :

Adsız dedi ki...

Teşekkürler .

Yorum Gönder