23 Aralık 2011 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik Sayfası


5. Sınıf Türkçe Dersi Çalışma sayfası her güne bir Etkinlik, 


1. Kişisel görüşleri bildiren, bilimsel verilere dayanmayan ifadelere “öznel yargı” denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı bildirir?
a- ) Bütün canlılar doğar ve ölür.
b- ) TBMM 23 Nisan 1920’de açıldı.
c- ) Bana göre evimiz çok güzel.
d- ) Ali, okula yürüyerek gitti.

2. Bilimsel verilere dayanan, herkes tarafından kabul edilen yargılara “nesnel yargı” denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı bildirir?
a- ) Ben okulumu çok severim.
b- ) Kedimin tüyleri bence çok yumuşak.
c- ) Dedemin çok bilgili bir insan olduğunu düşünüyorum.
d- ) Atatürk Selanik’te doğmuştur.

3. “Önem vermemek, dinlememek yada duymamış gibi yapmak” anlamına gelen deyim hangisidir?
a- ) Kulağını çekmek.
b- ) Kulak asmamak.
c- ) Sözünü bal ile kesmek.
d- ) Acı konuşmak.

4. “Türkçemizdeki ince ünlülerimiz ........................dir.” Cümlesinde boşluğa hangi harfler yazılmalıdır?
a- ) a-e-ı-i-                    b- ) o-ö-u-ü
c- ) e-i-ö-ü                     d- ) a-e-o-ö

5. Ben otogar.......saat beşte ayrıldım.” Cümlesinin anlamlı olması için boşluğa hangi ek yazılmalıdır?
a- ) -a                             b- ) -da
c- ) -dan                          d- )

 “Sınıfta öğrencilerin kimisinin boyu uzun, kimisinin boyu kısadır."
6. Cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a- ) Eve gitmek ve gitmemek arasında karasız kaldı.
b- ) Yemeğin sıcak mı soğuk mu olduğuna bakıyor.
c- ) Ben uzak diyorum, o ırak diyor
d- ) Çok büyük, iri bir dev gördü.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?
a- ) Nasıl kaçtığını anlamadım                             
b- ) Niçin buraya geldin
c- ) Neden okula gelmedin diye sormadı               
d- ) Ne kadar üzüldüm bilemezsin

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
a- ) Arılar çiçekten çiçeğe konuyorlardı.
b- ) Göçmen kuşlar baharın müjdecisidir.
c- ) Aynur öyle bir bağırdı ki karşıki evin pencereleri sallandı.
d- ) Yağmur başlayınca çiftçilerin mutluluğu yüzünden okunuyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
a- ) Bizim ev sokağın en güzel evidir.
b- ) Merve dondurmayı çok sever.
c- ) Eylül ayında okullar açıldı.      
d- ) Şiirleri çok severim

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
a- ) Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
b- ) Ayılar kışın kış uykusuna yatar.
c- ) Dünya, Güneş’in etrafında döner.
d- ) En çok masalları severim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Yalan yanlış işlerle beni kandırma.
b- ) Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.
c- ) Dün başlayan yolculuğumuz bugün bitti.
d- ) Genç yaşlı herkes sokağa döküldü.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden "ben" sözcüğü çıkarılırsa cümlenin anlamı değişir?
a- ) Toplantıda sadece ben konuştum.
b- ) Ben tatilimi geçen yılda burada geçirdim.
c- ) Ben bu sınavdan beş aldım.
d- ) Bunları ben çok beğendim.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Sen götürmesen de kendim gitmeyecek değilim." cümlesiyle aynı anlamdadır?
a- ) Sen götürmezsen kendim gidemem.
b- ) Ancak sen götürürsen gidebilirim.
c- ) Ben kendim de gidebilirim.
d- ) Sen götürmesen de kendim gideceğim.

14. "gök, ayak, imam, kızıl, bayıldı, yüzü, ırmak" sözcükleriyle birleşik sözcükler oluşturduğumuzda aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
a- ) ırmak                    b- ) ayak
c- ) gök                      d- ) Bayıldı

“Cenk’in annesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılması ile birlikte Cenk’e bir hikaye kitabı hediye etmişti. Cenk okuldan gelince odasında her gün bir saat bu kitapları okuyacaktı. Böylelikle sözcük hazinesi gelişecekti.”
15. Bu paragrafa göre Cenk hikaye kitaplarını okuyarak neyi amaç edinmiştir?
a- ) Annesini üzmemeyi,
b- ) Okuduklarının özetini çıkarmayı,
c- ) Sözcük hazinesini geliştirmeyi,
d- ) Yeni arkadaşlarla tanışmayı,

16. "soğuk" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Soğuk suyu içince boğazı şişti.
b- ) Bizi çok soğuk karşıladılar.
c- ) Soğuk ama güneşli bir gündü.
d- ) Bize soğuk ayran ikram ettiler.

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
a- ) Babası oğlunu törende izleyince gözleri doldu.
b- ) Doktor yakını göremediği için gözlük almasını önerdi.
c- ) Bu sözler onu çok derinden etkiledi.
d- ) Pastaya iki ölçü şeker koydu.

18. "Yalan, gerçekleri gizlemek için söylenen sözlerdir. Yalanın siyahı, beyazı, kuyruklusu olmaz. Üstelik yalan ne kadar ustaca söylenirse söylensin, günün birinde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden atalarımız ,…………………………………………………demişlerdir."
Yukarıdaki paragrafı tamamlayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yalancı kaçtığı yere kadar gider.
b- ) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
c- ) Her çok sözde yalan vardır.
d- ) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

19. "Küçük – kibirli – ördek – çirkin" kelimeleri alfabetik sıraya konulduğu zaman baştan ikinci kelime hangisi olur?
a- ) Küçük                               b- ) Kibirli
c- ) Ördek                              d- ) Çirkin

20. "Şimdi gidiyorum; ama ……………………………."
cümlesini doğru olarak tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bir daha asla dönmeyeceğim.
indir
b- ) yine geleceğim.
c- ) yeniden gideceğim.
d- ) belki gelmem.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder